Dehai Message Board (DMB)

ስእለ
Jul 26, 2017 10:37 PM
108.48.36.197
ዘይሕለል ጻጻ
=======
ኣገናዕ ኣታ ጻዕራም ዘይሕለል ጻጻ
ኣብ ሳሕል በረኻ ሕልሙ ዘወርጸጸ
ጉዕዞ እዛ ዓለም ብጉቡእ ዘምበበ
መንገዱ ዘይስሕት ራሃወ ጸበበ

ብስራሕ ተሞክሮ ቀደም ዝበላሕካ
ንዕብየት ንራህዋ ሰለም ዘየበልካ
መስተርሆት ፈጢሩ ድኻምካ ርሃጽካ

ኣብቲ ሩሑቕ ጎልጎል ሁሮሩማ
ቃላይ ዉሑጅ ዝፈጠርካ ሩባ
ወዲ ኤረይ ፈታሒ ጸበባ

ዝዓረቐ መሬት ክግርብ ጀሚሩ
ዝነጠበት ዝናብ ኣብ መሬት ዓቚሩ
ዲጋታት ዒላታት መሊኡ ከንፈሩ
ብትኩር ጻዕርኻ ሓፋሽ ተሓቢኑ

ጎረሮ ፍጡራት ጠሊሉ ተርኪሱ
እንስሳ ዘገዳም ወጅሆም ተመሊሱ
ትምህርቲ ኣብ ኩሉ ንኹሉ ኣስፋሕፊሑ
ምዕባሌ ኣንጊሱ ድንቁርና ኣጥፊኡ

ኣሻቒልካ ሓሳድ ጉዱ በሊልካዮ
ንረቂቒ ተንኮሉ ዕርቃኑ ኣውጺኻዮ
ፍረ ጽንዓት ኣብ ግብሪ ኣርኢኻዮ
ኣብ ግጥም ግብግብ ሩኡይ ሲዒርካዮ
YHM
Jul 24, 2017 1:17 PM
71.202.43.232

ስእለ,

The ultimate measure of a man is not where he stands in moments of comfort and convenience, but where he stands at times of challenge and controversy." Martin Luther King, Jr.

YHM
Jul 24, 2017 12:42 PM
71.202.43.232
ስእለ
Jul 24, 2017 12:28 AM
108.48.36.197
ክወግሕ’ዩ
===== 
ኣንታ ኣፍላ መንእሰይ ኮርዒዳ
ወዲ ኤረይ ካብ ኩሉ ዝያዳ
እንታይ ተረኽበ እዚ ኹሉ ረብሻ
ናብ ቀረባ ሩሑቕ ዘይቅርዑው መገሻ፧

ዓቕሊ ግበር ትዕግስቲ እፎይታ
ረአ ጠምት ክንዮ’ቲ ከውታ
ክወግሕ’ዩ ጽባሕ ክኸውን’ዩ ፌስታ

"Tough times don't last; tough people do." Unknown
ስእለ
Jul 21, 2017 12:45 AM
108.48.36.197
ኣይንደልን …
ማስተርስ ዲግሪ ምስ ፒችዲ
ዘየድምጽ ትርግታ ናይ ህዝቢ
ዘይምክት ንሃገር ንርስቲ
ሕሹኽ ዝብል ምስ ባዕዲ ጸላእቲ …

ይትረፈና …
ዘይቃለስ ንሓድነት ህዝቢ
ብስዉር ብግልጺ ዝፈላሊ
የማን ጸጋም ንስልጣን ዝጎዪ
ብፍትሒ ብሕጊ ዘይዳኒ
ዘይምህር ብቕንዕና ልቢ …

የልግሰልና …
ትዕቢተኛ መን ከማይ ባሃሊ
ዘይሰምዕ ክስማዕ ዝደሊ
መጽሓፋዊ ንበይኑ ዝጎዪ
ኣይንደልን መዝማዚ ሓንካሪ

ብርሃን ዕትሮ ቁምነገር ዘይብሉ
ዝሓንገደ ከይሕግዝ ንህዝቡ
ትዕቢተኛ ዝሰርሑ ዘናሹ
ይትረፈና ኣይንደልን ዲግሩ
ስእለ
Jul 17, 2017 8:50 PM
108.48.36.197
መዝገበይ
=====
ደብተረይ ማህደረይ ዓቃቢት ታሪኸይ
መንነት ክብረተይ ኩርዓት ዜግነትይ
ኣብ ህላዌኺ ይደምቕ ክጽዋዕ ‘ቲ ስመይ

ሑሉበይ ንጹፈይ ሂወተይ ሞተረይ
ክሓስም ክጥዕም ትዛርዪ ኣብ ልበይ 
ንስምኪ ክጽውዕ ይብርኽ ማእገረይ
ብኣኺ ይልለ ኣፍሪቃዊ ሕብረይ

ጸሓየይ ብርሃነይ ሓይሊ ኢኺ ደመይ
እንተለኺ ይህሉ ይቐስን ’ቲ ልበይ
ደቂሰ ተሲአ ጎነይ ይወድቀለይ

ዝሕበን ዝኸብር ዓምቢበ ዝፈሪ
ዝምድብ ዝእምም ንጽባሕ ንሎሚ
ንዓኺ ሒዘ’የ ዝሳግም ዝዛሪ
ኤረይ ወርቂ ጥማዕ ዘልኣለም ንበሪ
YHM
Jul 17, 2017 6:21 AM
71.202.43.232
YHM
Jul 14, 2017 4:16 PM
71.202.43.232

Brother Mussie Kiflom,

You have made us all proud. We must and should challenge these liars. Their audience are there to learn and listen, and they need to be told the truth about Eritrea(ns) - by real Eritreans like yourself .

Thank you.

Let's keep fighting for the Truth together.

--------------------------------

The audacity and the lost battle of Martin Plaut

By Mussie Kiflom

http://dehai.org/dehai/dehai-news/181582

YHM
Jul 14, 2017 3:47 AM
71.202.43.232
YHM
Jul 13, 2017 3:52 AM
71.202.43.232
ስእለ
Jul 10, 2017 9:30 PM
108.48.36.197
ብሓኽላ
====
ንገረብ ብሓኽላ
ናይ ጸላእቲ ሜላ
ህዝቢ ዘይግጥማ
ውሽጣ ዘይምርምራ
ክንዲ ዝነቕሓላ
ግዳይ ይኾነላ

ንርአ’ዶ ኣብ ሶርያ
ኣብ ኢራቕ ሶማልያ
ኣፍጋንስታን ሊብያ
ናይ የመን ዕንደራ

ሃልሃል ሓዊ ከቢቡ ብዙርያ
ዝተኣጉደ ናይ ጥፍኣት መጋርያ
ደምሳሲ ሂወት ብንጽል ብጃምላ
ብሰማይ ብምድሪ ዘይብሉ ንሕስያ

ዘብኪ ዘሕዝን
ዘሰምብድ ዘርምም
ምምባርካ ዘመንን
ክትሓስቦ ዘስደምም
ክትርእዮ ዘሐምም
ደም ኣምቢዑ ዘጸልል

ሓደ ሃገር ሓደ ህዝቢ
ዘይነበሮ ጽልኢ
ዝነብር ብፍቕሪ
ኣእትዮሞ ኣብ ሓዊ

ፈሪደሞ ንሽግር ንጸገም
ንሕዲሕዲኡ ክጭክን ክቃተል
ክጠፍእ ክዓኑ ክበታተን

ጸላእቲ ጸባ ሰትዮም
ስሚሩ ተንኮሎም
ቦምባ ጥይት ሸይጦም
ሃብቲ ኣኻዕቢቶም

ደም ንጹህ ኣፍሲሶም
ድኽነት ኣንጊሶም
ብስሙ ሸቂጦም
ወርዝዮም መዲሮም
ተንኮሎም ቀቢሮም

ንገረብ ብሓኽላ
ኩሉ ይንቃሓላ
ከይፍጸም ኣባና
YHM
Jul 10, 2017 8:44 PM
71.202.43.232
Klansman with dreadlocks astonishes Twitter http://www.bbc.com/news/blogs-trending-40559913
YHM
Jul 10, 2017 8:20 PM
71.202.43.232
YHM
Jun 27, 2017 4:16 PM
71.202.43.232
CNN producer admits Russia narrative is ‘bullsh*t,’ just for ‘ratings’ (VIDEO)
https://www.rt.com/usa/394233-russia-cnn-ratings-veritas/
ስእለ
Jun 27, 2017 1:00 AM
108.48.36.197

ዘይበሊ ሕማም
======= 
ዘይበሊ ሕማም መድሓኒት ‘ተሳእኖ
ዘይናትካ ምጥማት ኣምላኽ ዝኾነኖ
ዓመጺቲ ጎረቤት ከም ባህሊ ሒዞሞ

ቅድሞም ድሕሮም ኣብ ሓይሊ ዝኣምኑ
ኣብ ሕግን ስርዓትን ምርዓም ዝጽገሙ
ንሰላም ነጺጎም ኲናት ይዝሙሩ

ብኣፍደገ ባሕሪ ወርትግ ክቑዝሙ
ወገሐ ጸበሐ ጥሓርናኩም ክብሉ
ምዕባሌ ስልጣኔ ራሕሪሕዎም ከይዱ 

ኣብ ጥምየት መከራ ሃገሮም ሸሚሞም
ኣብ ኲናት ወረራ የውዕልዎ ዓቕሞም
ሓግዙና ይብሉ ንመግቢ ዕለቶም 

ፍጹም ዘይርድኦም ምምባር ተሳኒኻ
ኣብ ሓባር ስምምዕ ኣብ ጥቕመይ ጥቕምኻ
ወጽዓ ዘየብሉ ዘርብሕ ክልቴኻ
YHM
Jun 24, 2017 4:22 PM
71.202.43.232
YHM
Jun 24, 2017 4:07 PM
71.202.43.232
‘Is There a Problem?’ That Scary Brown Man And White Privilege

http://kuow.org/post/there-problem-scary-brown-man-and-white-privilege

ስእለ
Jun 23, 2017 2:48 AM
108.48.36.197

ትርጉም ባንዴራና 
========= 
ሰለስተ ዝሕብራ ቆጽሊ ኣብ ማእከላ
እቲ ቀይሕ ዝፈሰሰ ደምና
እቲ ሰማያዊ ባሕርና ማያትና
እቲ ቀጠልያ ረሃጽና ልምዓትና
እታ ቆጽሊ ወርቂ ማዓድና
ብድምር ብቑጽሪ ሳላሳ ጫንፈራ
ትሕብር ትገልጽ ብረታዊ ገድልና

ውህብቶ ስዉኣት ሰንደቕ ዓላማና
መስትያት መንነት ኩርዓትና ኣርማና 
 ምልክት ነጻነት ሕብርና ብዝሕና

ብሕብራ ትልለ ግርማ ነጻነትና
ተምበልብል ብነጻ ኤርትራ’ያ ባዕላ
ኣብቲ ነዊሕ ዘንጊ ኣብ ሰማይ ገዛና

https://www.youtube.com/watch?v=YzPZyrFqkPQ

Mussie
Jun 22, 2017 8:14 AM
217.92.15.197
Selam deqi Hager,

Can someone give me a name and contact info of an Eritrean screen writer/producer in Eritrea. There is an opportunity for a general support from a known foundation.

Many thanks
Mussie

ስእለ
Jun 21, 2017 10:00 PM
108.48.36.197

ኣውጋዓኒ ሃብሮም
======== 
ኣዕልለኒ ሃብሮም ታሪኽ ንገረኒ
ኣዘንትዎ ውዕሎ መኸተ ትማሊ
ውዕሎ ጅግንነትካ ንነጻነት ገድሊ
ንድሕነት ኤርትራ ዝተኸፍለ ክብሪ
ክሰምዖ ጽን ኢለ ሓበን’ዩ ዝበኒ

ኣብ’ቲ በረኻታት ቅያ ዝተገብረ
ኣብ ሳሕል ኣብ ናቕፋ ፈንቅል ዘማእከለ
ኣብ ዓሰብ ኣብ ቡሬ ጭፍራ ዝሓምተለ
ኣብ ዓዲ በጊዖ ሬሳ ዝኾመረ
ኣብ ግምባር ጾሮና ዋይ ኣነ ዘበለ
ዘርዝረለይ ሓየት ክሰምዖ ሃርሂረ 

ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣሶሳ ዝኾነ
ኣብ ጎላጉል ሽረ ወያነ ዘድሓነ
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ደርጊ ዝበተነ
ኤርትራዊ ዓቕሚ ሰማይ ዝሰቐለ
ኣውግዓኒ ኩሉ ‘ቲ ትብዓት ‘ቲ ስረ

ብለይቲ ወጋሕታ ጸሓይ ከይበረቐ
ብቐትሪ ብምሸት ጸሓይ ከይዓረበ
ምስ ሽሾ ሰራዊት እቲ ተሓምበለ
ንገረኒ ኩሉ እቲ ዝተኸፍለ

ጽወየኒ ሓንቲ ከየትረፍካ
ቀልዓለም ዘይብሉ ገለ ከይሓባእካ
ምረቱ ዓወቱ ከየቋናጸብካ
ታሪኽካ’ዩ ውዕሎ ኣቦታትካ
ነጻ ዝገበረ ኤርትራ ሃገርካ

ሓለፋ ኣውግዕኒ ናትኪ ብወገንኪ
ገድሉን መስገደሉን ንኹሉ ኺኢልኪ 
ኣብ’ቲ ውዕሎ ህጁም ጸላእቲ ዘሸንኪ
ብእልልታ ድምጺ ሓሞቱ ዘፍሰስኪ
ኣብነት ኮርዒዳ ነጻነት ዘግዘምኪ
እስከ ዳሕድሕዮ ሓበን ይሰማዕኪ
ERi-TV: President Isaias Afwerki Interview on domestic issues on January 20, 2018

Hdri Media Books on Amazon.com
visit hdrimedia.com