Dehai Message Board (DMB)

ስእለ
Nov 15, 2018 1:34 PM
148.184.174.61

ረዚን ህዝቢ

ክቡር ዜጋ - ህዝቢ ኤርትራ
ተፈታዊ ከም ወይኒ ዘለላ
ወትሩ ድሙቕ ከምቲ ወርቂ ዛራ
ከም ናይ ብሻ ሓጺን ድባሩዋ

ፈታው ሓቂ ሩህሩህ እንካ ሃባ
ጎይታ ጽንዓት ኣብ መከራ ራህዋ
ጭዋ ህዝቢ ጻዕዳ ከም ዓለባ

ሞጒቱ ዝረትዕ
መኪቱ ዘዅርዕ
ካብ ህዝብታት ብጹዕ

ትርፎ ስራሕ ዘይፈቱ ዘረባ
ንፍቕሪ ንሰላም ኩልሳዕ መርሃባ
ዘየፍቅድ ንዓመጽ ወረራ

ሰሪሑ ዝዕንገል ዝጽይን ምጽወታ
በላዕ ናቱ ስስዐ ዘይፈልጣ
ንበር ክበር ርትዒ ከተጽልላ
ዓለም ጸፋር እስኻ መምህራ
MIK
Nov 14, 2018 5:48 PM
72.80.223.86

Victory

We have resolutely fought against the UNjust sanctions for which no evidence for the culpability of Eritrea in what it had been accused has been provided to date. We have endured unthinkable sufferings,and ills aimed at our social fabric and long-term sustainability. We have been building our nation despite the many obstacles that were thrown against us--all while waiting and working for the victorious conclusion that came to light last June and is highlighted by the lifting of the sanctions today. We now redouble our efforts for accelerated nation building. JUST CAUSE, RESISTANCE, PATIENCE, PERSEVERANCE, RESILIENCE! Those are the components of our VICTORY!

ስእለ
Nov 14, 2018 1:08 AM
173.73.28.168
ዮሃና! ዮሃና!
እንኳዕ ኣሐጐሰና
ድሕሪ መኸተ ዓወት
ኤርትራዊ ሕላገት

ሓፋሽ ኣይተኻእለን
ኣብ ጸበባ ጸገም
መኪቱ ሲዒሩ
ሓቂ ኣመስኪሩ

መንቀኛ ደኒኑ
ንሓቂ ሪዒሙ
ሓደ ድምጺ ኮይኑ
እገዳ ኣልዒሉ
ፍትሓዊ መሲሉ

ሓፋሽ ክምስ ኢሉ
ከብዱ ብሕሩሩ
ትማሊ ዘኪሩ
‘ቲ ወጽዓ በደሉ

ብዝኾነ
ዮሃና ዮሃና
እንኳዕ ኣሐጐሰና
ከም ጸሓይ ምድማቕና
ዓወት ‘ዩ ጻማና

ዕድመ ንሻዕብያ
ኢንጅነር ‘ዚ ቕያ
ምስ ጹኑዕ ህዝብና
ዓወት ዘብቅዓና
Yonatan Solomon Russom
Nov 13, 2018 5:42 PM
205.141.67.16

Critical Thinking

If we want Eritrea to advance in technology what do we need to know? We need to understand the western culture in order to advance in technology. I can share with you how they have advance in technology. Sometimes it is harder to understand your own culture because you live in it but for someone like me who was an immigrant who tried to understand the western culture, it was not easy either at first because I didn’t speak German or English. So, it was more difficult to understand it without a languages. First it took me a few years to learn the German languages, second it took more years to understand their culture. The best way to learn a language and to know culture is to live in it or work or go to school with them by observing, and experienced it their values. Even western themselves don’t see it their own culture how it is from different angle because they have accepted their own way of teaching of the educational system. While I was questioning it why math was taught the way it is today, it didn’t not make sense to me how it was taught currently, most of them they didn’t mind it because they have already accepted. For me, I couldn’t accept it without analyze it and understood the virtue. The virtue was not clear to me. I didn’t care that I got good grade or not, I did not have faith on their educational system and most of them were paying thousands of dollars to be educated, I on the other hand from the beginning their teaching was to abstract. There are many things that we do in our own culture that we take it for granted, we don’t question it either, we just do it. I will give you an example, when a priest comes to our home we kiss the cross but we don’t even know what kind of cross it is? we kissed without knowing shape and what the shape is. Even if it is cross we have no idea what kind of cross it is? And what I found out about the western culture is also the same thing what they learn in school subjects is that their previous philosophers and scientist have already designed abstractly how they should learned it . I had no choice to learn what everybody was learning, specially mathematics, even though no one can tell me the application for it and I was not happy to learn something without known what it is use for. It didn’t feel it from the beginning how it was graphed with all the fluxion (curve). It didn’t seem to have any connection with technology. I kept asking what was the purpose what I was learn this kind of mathematics. I was getting excuses after excuses that it will useful later but I wanted to know now if it is useful at all. The western educational system is very abstract unless critically you think about it, it very hard to figure out the virtue.

It is by chance that I got an answer what the problem was with mathematical graphing and other. In order to understand all this technology that was made with artificial Intelligence, it seems that one require more understanding of electronics but it actual require more understanding of mathematics. Not the kind of mathematics that is taught in school or universities, the kind of mathematics that is not taught in public schools. Am I saying there is other kind of mathematics? Oops! Did I say that? አፈዲሔዮም::

What we need to focus is in mathematics not so much in electrical and electronics. Even though it seems that the electronics works with electricity but the rule are mathematics and it is called Boolean Algebra. ካብ ጉይይ ምዉዓል ክሳምሓዝ:: Mathematics.

Thank you
Yonatan Solomon Russom

ስእለ
Nov 13, 2018 1:15 PM
148.184.174.61

ኮሪዐልኪ ኤረይ

=========
ኤረይ ቀኒአልኪ
እወ ኮሪዐልኪ
ሓይሉ ሚስጢርኪ
ኣይጉነጽን ኢልኪ
እምባ ስዮራ ኰንኪ
ኣባይኪ ኣምበርኪኽኪ
ንኹሉ ማሪኽኪ
ደሚቑ ‘ቲ ስምኪ፧

‘ቲ ንእሽቶ ዓብዪ
ሓሳዊ ኣቃጣሪ
ጕሒላ መንጣሊ 
ቀታሊ ቀንጻሊ 
ንዓኻ ይሰሚ፧

የልዕሎ ‘ቲ ስምኪ
ሕሹኽሹኽ ይብለልኪ
የዕለብጥ ብኣኺ
ሰናይ ዘይሓልመኪ

ይቚንጡ ስጋኺ
የጸልም ታሪኽኪ
ከዐንቅፍ ጉዕዞኺ

ሓያሉ ድኹሙ
ዝግዕር ዓው ኢሉ
ብጋህዲ ብሕልሙ
ኤረይ ይብል ኩሉ
ርእሱ ኣዚርክሉ

ሓይሉ ፍትወትኪ
በርቲዑ ስሕበትኪ
'ቲ ሚስጢር ጽን ዓትኪ
ዝጨበጠ ሓቂ
ዓለም ኣገሪምኪ

መኪትኪ ሲዒርኪ
መጒትኪ ረቲዕኪ
ኤረይ መን ከማኺ፧

ስዩም ኢሉ ኣባይኪ
ዓልሊ ዓው ኢልኪ
ይቃላሕ ሓጐስኪ

ንበሪ ክበሪ 
ዓምብቢ ህጠሪ
ንደቅኺ በሊ
ዓይንኺ'ዩ እዝኒ
ኣባይኪ ዘለሊ
ስእለ
Nov 13, 2018 1:09 AM
173.73.28.168

ቀኒአልኪ ኤረይ

=======
ኤረይ ቀኒአልኪ
እወ ኮሪዐልኪ
እንታይ ’ዩ ሚስጢርኪ
ንኹሉ ማሪኽኪ
ደሚቑ ‘ቲ ስምኪ፧

‘ቲ ንእሽቶ ዓብዪ
ሓሳዊ ኣቃጣሪ
ጕሒላ መንጣሊ
ቀታሊ ቀንጻሊ
ንዓኻ ይሰሚ፧

የልዕሎ ‘ቲ ስምኪ
ሕሹኽሹኽ ይብለልኪ
ይሻቐል ብኣኺ
ክፋእ ይኣልመልኪ

ይቚንጡ ስጋኺ
የጸልም ታሪኽኪ
ከዐንቅፍ ጉዕዞኺ

ሓያሉ ድኹሙ
ዝግዕር ዓው ኢሉ
ብጋህዲ ብሕልሙ
ርእሱ ኣዚርክሉ
ኤረይ ይብል ኩሉ

ሓይሉ ፍትወትኪ
በርቲዑ ስሕበትኪ
ንኹሉ ኣምበርኪኽኪ
ኣብ ሓቂ ረጊጽኪ

ስዩም ኢሉ ኣባይኪ
ዓልሊ ዓው ኢልኪ
የቃልሕ ሓጐስኪ

ንበሪ ክበሪ
ዓምብቢ ህጠሪ
ንደቅኺ በሊ
Yonatan Solomon Russom
Nov 12, 2018 10:05 PM
205.141.67.16

Let's Buy Fruit Seeds and Flower Tree Seeds to make Eritrea beautiful!

Dear Dehai members,

Let's Buy Fruit Seeds and Flower Tree Seeds to make Eritrea beautiful!

Few years ago I visited Sawa and we planted lemon tree about 3000. I was thinking why did we planted only lemon trees in Sawa. Among the best varieties for our hot dry climate are plums, pomegranates, peaches, apricots, and figs, they all grow beautifully in Eritrea. The best variety to plant is the wonderful. Those fruits tree even better, they do not need a lot of watering. We can also grow flower tree that can make Eritrea beautiful.

We can make Eritrea beautiful by planting fruits trees and flowers. Please donate today the cost of a $5.00 latte, You have the power to see beauty. Please see the see the link below for more detail.

https://www.gofundme.com/eritrean-tower

Thank you
Yonatan Solomon Russom

ስእለ
Nov 9, 2018 4:39 PM
148.184.174.61

ማዓዱለይ

ኣታ ማዓዱለይ ኣይፋልካን በሉለይ
እዚ ወይጦ ኣጽሚምዎ እዝነይ
እዚ ሃሱስ ሂቡኒ ዘይሕብረይ
ኣቖጢዑ ኣቕሒርዎ ልበይ

ይኣክል ኣሽካዕላል ንገሩለይ
ነቲ ዝሓበረ ምስ ኩሎም ጸላእተይ
ዝነገደ ብወጽዓ በደለይ
ዘጸለመ ንጽንዓት መኸተይ

ነውራም 'ዩ ተግባሩ ንጥፈቱ
ሰባብ 'ዩ ዕላማ መልእኽቱ
ዓወት ህዝቢ እናሻዕ ዘናሹ
ፉቱሕ ስረ ዑሱብ ናይ ጎይቶቱ

ዘይማሃር ካብ ሕሉፍ ፍሽለቱ
ብቑሩብ ቁራቦ ዝሸጠ ክብረቱ
ናይ ታሪኽ ሓተላ ዘይኮነ ዘዘንቱ

ጥርጣሬ ይዘርእ ሚሂዙ  ኲዒቱ
በቃ! ከይሓፈረ ብቐትሪ ሸፊቱ
ኣብ ሾሻል ሜድያ ኣዝጊቡ ዓሪዱ
ወጊሑ ይዓርቦ ሃብሮማት ከናሹ

ራኢ-ኣልቦ ዘይጥምት ኣርሒቑ
ጸቢብ ርእሲ ዘይሓስብ ኣዕሚቑ
ዘደናግር ሓሶት መሚሒቑ
ጸረ-ሃገር ካብቶም ዝወደቑ

ፎ በልዎ ቀልቢ ኣይትሃብዎ
ፌራ 'ዩ ፈውሲ ዘይርከቦ
ዝተለኽፈ ብሕማም ጎደቦ
ብገንዘብ ድዩ ድሕረት እንታይ ክንብሎ? 
Yonatan Solomon Russom
Nov 8, 2018 4:20 PM
205.141.67.16

There are 4 type of attitudes and 4 type of personality.

Positive, Negative, Neutral and Sikken

A person who has sikken attitude try to destroy everyone image that comes in connection with a poitive image. This type of attitude is more of a negative attitude and is very destructive. A negative attitude is not constructive, it promote fear and a narrowing of focus and the mind. A neutral attitude haven’t encountered one the other three other attitude to decide to use an attitude. A positive attitude has optimism views. When you think positive you can become successful in life. I am very positive about life in general.

There are also four type of personality.
 Sanguine, Choleric, melancholic, and phlegmatic
Sanguine : Talkative, active, and social. Enthusiastic  
Choleric : Decisive goal oriented. Independent  
 analytical, detail oriented, and are deep thinkers
Phlegmatic: relaxed, peaceful, quiet, and easy-going

When you are dealing or selling things to people. Identify what type of personality that you are dealing with. Based the personality, you can sell them the product you want to sell. This is how you approach it. Let’s say you are dealing with Sanguine person who talkative, person. All you have to do is listen to him/her. You job is to listen not talk to much. He or she will do all the talking and all you have to do is sell to them what they are looking for. There are people who have phlegmatic personality who expect you to sell them and want to hear you what you can offer them. All they do is listen to you what you have got for them.

Other people have Choleric personality. People who has this type of personality, they know what they want. They know what they are looking for. Tell them what you have to offer, they will make decision whether they want it or not and very easy to deal with. Other have Choleric personality. They like to know all the details before they buy anything from you. Of course some have combination of two personalities. Do you know your own personality and your attitude is like? Have thought about it before? What kind of personalities and attitudes do you have?

Thank you
Yonatan Solomon Russom

ዮናታን ሰለሙን ርእሶም
Nov 7, 2018 9:11 PM
205.141.67.16

became paralyze after an accident

Dear Dehai members,

I am going to share with you about an Eritrean Artist who live in Munich Germany. His name is Kaleb. He paint beautiful pictures with his mouth because he was diagnosed paralyzed from neck down after he dove head first into the water hitting his head against a large rock. He was in coma for two weeks and after he woke up for the first weeks and months he could not understand what had happened to him that will regain his ability to move arms and legs in no time. Now he write and painting with a pen and brush by his mouth. How can I help him?

I can support him by encourage him and buying his art work and I can also help him again his full functionality of his body. This will be not make him happy but this can make people who are paralyze who want regain their ability to move arms and legs. At this point whoever become paralyze, will remain paralyzed until end of life. Or I can suggest an idea based on the understanding how science of movement works we can try my hypotheses. If it works fine and if my hypotheses doesn’t work that’s will be also fine because it is better to try and fail than not try and fail.

The reason Kaleb was unable to move from his neck down was because he lost connection his brain with the rest of his body after some of his energy was apart from his body.

The question is that how can paralyze person regain their energy back in order function normal. The second question is what kind of energy do we use to reconnect our brain with the rest of our body?

There are a lot of e people who became paralyze after an accident around world. The most famous person was Superman, Clark Kent his birth name was Kal-E. He fell down from a horse, he became paralyzed.

We are still learning about ourselves how we are created in this world. We don’t really understand everything how it works and why things happen. When we don’t have answer we just simply have to accept it. I am sure to some of us it bother us why this things happen to us.

We can try my hypotheses in Eritrea and if it works, Eritrea can be a hub for this kind of treatment.

Thank you
Yonatan Solomon Russom

Yonatan Solomon Russom
Nov 7, 2018 3:33 PM
205.141.67.16

Applied Mathematics is about abstract of science of number, quantity and space.

Why Eritrea need to teach her students applied mathematics:

Applied mathematics can be applied to many fields, science, engineering, business, computer science and industry. Since mathematics can be applied to many fields, it is best if Eritrea focus on teaching her students the abstract of science of number, quantity and space.

We need to study about abstract science of numbers, quantity and space. This can help us later whatever field the student is going to specialize will have good background in numbers, quantity and space.

Applied mathematics deals with numbers, quantities and space. What are those three subjects? We talk about the abstract of science of numbers, it is about number theory that deals strictly with number and how one can think logically through numbers and it also teach one how to think step by step in order to achieve particular end.

It teaches one how to proceed, operate, take action step by step. After the number theory one can also learn about quantities. Why each process has certain steps. From the beginning to the end how many action has to take in order to complete the task.

We can use variables to quantify the number of steps we have to take action. The last abstract of science of space is about visualizing as picture. We should be able to see it how it looks in shape on space term.

How it looks like two or more dimension and Space. We need to be able to visualize multi dimension mathematically. How does it look a shape that has several dimensions? This helps us visualizing in space which is the third abstract of science of space. Applied mathematics is a combination of mathematical science and trained knowledge.

If Eritrea want to advance in science, engineering, business, or computer science, and industry, applied mathematics can be very helpful and this kind of mathematics is intimately connected with research in pure mathematics.

Thank you
Yonatan Solomon Russom

Yonatan Solomon Russom
Nov 6, 2018 5:25 PM
205.141.67.16

Eritrea before & After 1991

Eritrean have been looking towards the future since 1961. We had a good plan to prosper and grow very quickly by relying on ourselves. We set on self reliance policy expectations for ourselves during our struggle for our independence day 1991. We do not want to create a culture of dependency that shackles African countries into a cycle of poverty. The Eritrean government vows not to lead another “spoon-fed” Eritrea. Our faith was tested since 1991. We are against Hunger, racism, and strongly advocates the principal of self-reliance as the only way to freedom and prosperity. This idea of Eritrea becoming and known for whispers promises of freedom. Initially, this sounded impossible, we were Told it is better for us to focus on our survival until we become strong and prosperous country. We knew that we were going to face a lot challenges a head of us, we did and we still have a lot of challenges a head of us to build Eritrea, they way we want it.

As we do start get matured and stable politically, and financially, we will start enjoying our life and take advantage of the freedom that we have now. It is not only us, other will have enjoying our freedom as well. When we make the choices for our future How we want to be that all of us are equal and deserve equal support and education, we get the respect due to our responsibilities. The experience and fighting for equality taught us to be matured and shape us to be Eritrean. Just like a lion how he react to situation. How we perceive experiences, how we react to them, self-reflection after the fact and the way that we carry on after the fact. At the end of the day, we are judged by how responsible Eritrean are. We heard it from the Ethiopian people, how surprise they were that we are not materialistic people. No one told us or helped us or show us this expectations. We figure out how we should carry ourselves. We are doing our best to serve our people.

Eritrean leaders are our example how we should carry ourselves. They are like us and live in our neighborhoods, they make different decisions to support our cause. Our leaders are actually very much like us. Even some of us live and own better Houses and cars. I respect them doing the best they can to be a good role models to us.

As Eritrean, we are very responsible. You don’t see in the street of Asmara, police are asking for bribe, like Kenya, Uganda or other African countries. Our life is very straightforward. We are very self-focused because we have to be. We have ourselves to look after. Most us we have obligations and responsibilities. Our attention is directed towards our country and people and we say all the time Awet Nihafash.

We have big dreams to be self-reliance, it is very hard to achieve these dreams. It takes tons of work and self-sacrifices. We are working hard and suffer a lot to be the country we want. We are seeing the fruit, progress slowly but surely. We are learning from our experiences as much as we can. Taking those experiences, and let them shape us into being stronger, smarter, and better Eritrea.

Awet Nihafash
Yonatan Solomon Russom

Germany & Eritrea
Nov 2, 2018 7:40 PM
205.141.67.16

Eritrea & Germany

As much as Germany has influence over European Union, Eritrea has as much influence over IGAD.

This what I will address to IGAD members,

Dear IGAD members,

As you already know our region is becoming very important interesting to the big power. Eritrea is watching and analyzing the situation very carefully. We need to be careful how we do business relationship in our region. We have to request equal partnership in our business partnership. If it does not Benefit our people, it would not be worth it to have partnership. In this region we need to think and work together, the western country like Germany Can not use divide and rule to control other. We need to send them clear message, we are IGAD. Either they work with IGAD or to find other partner. We have already suffered enough from colonialism. We do not want another illegal occupation in Africa. We know what happen to Gadafi, Meles Zenawi

Other world leaders. IGAD does not allow divide and rule and this is our number one rule. Germany or other has no right to middle in our politics. Germany has its own history. We have our own history. They should respect our IGAD rules or need to stay away from our region. We rather partner with China than dealing with colonist mentality or divide and rule.

As much as Germany has influence over European Union, Eritrea has as much influence over IGAD.

Thank you

ስእለ
Nov 2, 2018 1:40 AM
173.73.28.168
ህረምዎ ርእሱ
 
ኣቲ ተመን ጭርኡ 'ተቖርጸ
ተሃሪሙ ሕቚኡ ዘይሞተ
ብተንኮበት ገና ዘይተገንዘ
ኣብ ምስሓግ ዘሎ ዝሰምበደ
ድገምዎ ርእሱ ክሓልፍ ክድበ

ነባሪ ክቐስን ክዕልል ብሞቱ
ረይስኡ ኣርእይዎ ኣብ ጉድጓድ ክኣቱ  
ሓመድ ከፍስሰሉ ከይስስን ሂወቱ 

እወ
የጥፋኣዮ ገጹ እዚ መርዛም ተመን
ነውራም ኣሸባሪ ብማንም ዘይእመን
 መይቱ ዘይተቐብረ ብገበ ዝህደን
ስእለ
Nov 1, 2018 5:47 PM
148.184.174.61
ኣቲ ተመን ጭርኡ 'ተቖርጸ
ተሃሪሙ ሕቚኡ ዘይሞተ
ብተንኮበት ገና ዘይተገንዘ
ይስሓግ 'ዩ ዘሎ ከምዛ ዘይኣበሰ
ድገምዎ ርእሱ ክሓልፍ ክድበ
ኩልና ክንቀስን ጉድጓድ ምስ ተኸተ
ብሰላም ሕውነት መጻኢ ክዝተ
ቀሲኒካ ኣራጢጥካ 'ቲ ስዋ ክስተ

እወ
ግዜ ኣይትውሰዱ 'ቲ ጉዕዞ ከይቁጸ
ድገምዎ ርእሱ ህሉው'ዩ ዘይሞተ
Yonatan Solomon Russom
Nov 1, 2018 4:11 PM
205.141.67.16

Eritrea will be a modern country with stylistic design of architects

How we should build our Eritrean Hotels in Massawa, Asebs, Airport, Cities?

We live in the best coast line in East Africa Red Sea. Every Lobby of our hotels of the entrance floor should be made out of glass and under the glass we should have a beautiful tank floor where you can see fish and other water animals and plants. In every single hotel floor should have water tank with animals or water plants exhibited. Even in our cities of Eritrea and specially in the Airports and Asmara Palace, we should have Fish Tank. Our hotels in Aseb and Massawa s should be creative to reflect our Red Sea beaches. This is how we can attract our tourists. Impression. We need to start building hotels that are all inclusive hotels with accommodation and tours. In addition we should start time share, where member pays fee every months to maintain the hotel and able to stay for a week or two week in year depending by the amount of money they pay per months.

Now the border is open, we need to give good service. We need to move a little bit faster.. We need to consider privatizing some of the work load and the government should focus more on laws and regulations. Now, the border issue is kind of behind us we have less pressure, we can run our business smoothly as usual. This will help us to create more jobs.

In order Eritrea to be modernize country, we need to share information how we can make Eritrea 21st country of the world. We need to bring bright people from arround the world Eritrean and Non-Eritrean to discuss how we should build it to reflect for 2050. We need to build Eritrea very futuristic. We need to bring suggesting how we can build Eritrea with best design and technology. We can plan and prepare what we will do in the next ten to twenty years.

My opinion is that Eritrean need to design buildings that are very pleasing in appearance that reflects our culture. I can share it with you what it should be like our design build base on our history and culture and we can also use Zaha Hadid stylistic design of architects. The design of the structure very complex for engineering minds to picture it, it demands composite of mathematics back ground to design it. She obtain her degree in mathematics and architect.

We can not call Zaha Hadid, Galileo Galilee, Isaac Newton, or the Germany mathematician Gottfried Wilhelm Leipzig to help us design but as the Eritrean saying goes, “Kab Muwut Anbesas. Huluw Kelbi yihayish.” It is translated It is better to have a living dog than dead Lion. We should build Eritrea with modern architecture designs very beautifully, intelligently and creatively.

Thank you
Yonatan Solomon Russom

East Africa Countries
Oct 31, 2018 9:56 PM
205.141.67.16

Germany : Africa Need Good Partinership not Divide and Rule

To Germany: Auchtung! (Danger!)

How Germany want to control East African leaders, divide and rule. We, East African leaders should not allow this kind old tactics. We are not stupid leaders. Eritrea would not allow this old fashioned politics. We need good and honest partnership with other countries. East African country should not allow ourselves to be treated like ignorant. We don’t want our future generation to suffer as we have. We need to build bright East Africa. We have to let Germany Know that divide rule doesn’t work in East Africa. Germany should be warned during East Africa meeting. East African countries need remind Germany that we need good partnership otherwise that we will end up like Gadhafi, Meles Zenawi and other African leaders tomorrow.

Germany stop old tactics, divide and rule in East Africa.

Thank you

East Africa Countries

ስእለ
Oct 26, 2018 7:40 PM
148.184.174.62
Keetharuth፣
ሰብ መሳሊት "ከልቢ"
ናይ ጥፍኣት መሰሪ
ከም ሞት ዓይኒ ኣንቊሪ
ኣብ ሓሶት ተዕነኒ
ዘይብላ ክብሪ
ዘይኮነ ተውሪ
ገንዘብ ንኽትኣሪ

ናይ ዕንወት ልእኽቲ
ክትግልብጥ መንግስቲ
ብሓሶት ብሸርሒ
ዝወፈረት መልቲ
ኣኺሉ መዓልቲ
የጥፋኣዮ ገጽኪ

ኤርትራ ከድንኑ
ክንደይ ዘይፈተኑ
ክብራ ዘይደወኑ

ንሳቶም ዓሪቦም
ሕማቕ ስም ገዲፎም
ኤርትራ ሰዊዳ
ሓይላ መንጒዳ
'ቲ ጸልማት ስጊራ
ዓወት ኣበሲራ 
Yonatan Solomon Russom
Oct 25, 2018 5:04 PM
205.141.67.16

ከምዚ ከማይ ሃተፍተፍ ዝብል ሰብ ኣይኮነን ንፉዕ ዝባሃል። ወይ እዉን እቲ ንፍዓት ሰባት ክፈሽሉ ከለዉ፤ ዝነገረ ወይ እዉን ጽቡቅ ክገብረ ምክ ኣልኩ ዝብል ሰብ እዉን ኣይኮነን። እቲ ጅግና ሰብ ዝባሃል እቲ ኣብቲ ቦታ ኮይኑ ገጹ ብዶሮና ዝተሌክየ ብርሃጽ ደምን ዝተሓጽበ እሞ ከየዕረፈ ዝጽዕር ዘሎ ሰብ እዩ። እንዳ ሰርሔ ዝጋገ ሕጽረታትን ብድሆን ዘጋኑፎ ዘሎ ምስ ጻዕሪ ጌጋን ሕጽረትን ዘጋንፍ እንዳ ፈልጠ በቀጻሊ፤ ዝጽር ከይተሓለ ተጋዳላይ። ንክዕወት ዝህንቆ እሞ ሕልናዊ ዕግበት ክረክበሉ ዝጽዕር ተጋዳሊ ሰብ። እቲ ሕድሪ ጀጋኑ ዝስከም ኤርትራዊ እዩ። ኣብ መጨረስታ ድማ ከም ዝዕወት ዝፈልጥ እዩ። ዋላ እንተ ፈሸለ ድማ ብምሉኡ እምነቱን ሓይሉን ሕልኑኡን ሕድሪ ጀጋኑ ተሰኪሙ እምበር ምስቶም ሕልናን ዘይብሎም ሰባት እሞ ዓወትን ፍሽለትን ዘይፈልጡ ሰባት ኣይቁጸርን።

ዓወት ንሓፋሽ
ዮናታን ሰሎሙን ርእሶም

Yonatan Solomon Russom
Oct 24, 2018 9:17 PM
205.141.67.16

Why is Mathematics important?

Eritrea has rich minerals that can generated a lot of income for the next hundred years from now? On the other hand Japan has no minerals but they export industries include automobiles, consumer electronics, computers, copper, iron and steel, etc. How is it possible? Education and why do you think I am writing a lot about mathematics. Mathematics is not only about addition and subtracting numbers. It is about invention, creating, design, innovation, construction, dices, etc. Money is a tool for exchange goods. We need to producing goods in order to exports to Africa, European, American or Chinese. I will give you one example:
When I was working as a mortgage consultant, I learned what type of profession were making more money. As a mortgage consultant I was approving loans for people who qualify loan base on their income, saving, investments. I noticed that I was qualifying the highest amount of money for people who were in sales. “Shekato” People who were in sales.

Then I decide to order a soccer ball from Pakistan which I was working on my math example that math is not only about addition and subtraction but math can be use to make goods and those goods can be sold in the market to make profit. Usually the soccer ball is black and white. The black colored are pentagon and the white color on the soccer ball are hexagon. So, I requested the black turned into Eritrean Flag and the white, I left white. I ordered 600 balls for $3.00 and it costs me $1800.00 and during the Eritrean Soccer tournament I sold each ball for $20.00 and made $10,200.00 profit. I did it for couple of years and later people were copying me and I stopped selling it.

If Eritrea want to export goods tomorrow, it needs to produce goods and math can be helpful in that aspect. The point I am trying to make is to have better understanding why math useful and used for math. Example:
መብዛሕትና ንዅዕሶ እግሪ ብዙሕ ግዜ ሒዝናያን ተጻዊርናላን ክንከውን ንኽእል ኢና፣ ጻዕዳን ጸሊምን ሕብርታት ። ብዛዕባ ኣሰራርሓኣ ተገዲስና ዝረኣናያን ዝመርመርናያን ኣዚና ውሑዳት ኢና ክንከውን እንኽእል፣ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ጥቕሚ’ቶም ንረኽቦም ነገራት ጥራይ ስለነድህብ ኦዩ ኪኸውን ዝኽእል፣ ኵዕሶ እግሪ ኣጸቢቓ ክባዊ ቅርጺ ምሓዛ። ንዓኣ ዘቝሙ ድሉያት ቅርጽታት ስለዘለዉ ኢዮም፣ እዚኣቶም ሓሙሽተን ሽዱሽተን ጐንታት ዘለዎም ቅርጽታት ኢዮም፣ ሓንቲ ኵዕሶ ንምስራሕ ዓሰርተ ካብቶም ሓሙሽተ ‘ዚጐንታቶም። እቶም ሽዱሽተ ‘ዚጐንታቶም ድማ ዕጽፊ ናይቶም ሓሙሽተ ‘ዚጐንታቶም ኢዮም፣ ኣቀማምጣኦም ከምዚ ዝስዕብ ኢዩ::

ከሎ ሓደ (፫) ኢዩ፣ ዝኾነ ኮይኑ። ኣብታ ኵዕሶ ኣቃምጣኡ ከም’ቲ ዝተገልጸ ኮይኑ። እተን ሓሙሽተ ‘ዚጐንታተን ሚእትን ዓሰርተን (110°) ዝዓቐኑ ኵርናዕ ምሓዘን/ምህላወን ኢዩ፣ እተን ሽዱሽተ ‘ዚጐንታተን ድማ ሚእትን ዕስራን ሓሙሽተን (125°) ዝዓቐኑ ኵርናዕ ምሓዘን ኢዩ፣ እታ ኵዕሶ ክባዊ ቅርጺ ክትሕዝ እንተ ኾይና። እተን ሰለስተ ጫፋት ናይተን ብግቡእ ተቐዲደን ዝተቐረባ ቅርጽታት ኣብ ምስፋይ ክራኸባ ከለዋ ዝፈጥርኦ መራኽቦ (ነጥቢ) ሰለስተ ሚእትን ስሳን (360°) ኩርናዕ ክህልዎ ኣለዎ፣ ኣብቲ መራኸቢ ነጥቢ ሰለስተ ኩርናዓት ስለዝላገቡ እሞ እታ ኵዕሶ ክባዊ ቅርጺ ክህልዋ ስለዘለዎ። እቶም ክልተ ኩርናዓት ነናይ 125° ክህልዎም ከሎ። እታ ሓንቲ ድማ 110° ይህልዋ፣ ተደሚሮም ድማ 360° የቝሙ፣ ንዝያዳ መብርሂ ስዒቦም ዘለዉ ድያግራማት ንርአ፣ 125° 125° + 110° 360° ነዚ ክንሰርሕ ከሎና። ኣብ ዓቐን ልዑል ጥንቃቐ ክንገብር የድልየና፤ ምኽንያቱ። ካብ ፈለማ ክንቀርጾ ኮነ ድሓር ድማ ክንሰፍዮ ከሎና ገለ ዓቐን ምስ እነጕድለሉ ወይ እንውስኸሉ። ተደሚሩ ልክዕ ሰለስተ ሚእትን ስሳን ዲግሪ ስለዘይመጽኣልና። ኣብ መወዳእታ ክባዊ ቅርጺ ዝሓዘት ኵዕሶ ክንሰርሕ ኣይ ክንክእልን ኢና፣ ከም’ዚ ዓይነት ቅርጽታት ዘጽንዐ ኣርኪመደስ ዝተባህለ ሰብ ኢዩ፣ ካልእ ዓይነት መጽናዕቲታት ዘካየደ ምዃኑ’ውን ንፈልጥ ኢና፣

The point is that math is not only about addition and subtraction, it is about producing goods using mathematics. These goods can be exported it to generate more income for Eritrea tomorrow. Math = $. If anyone want to make a lot of profit, you need to become sales person, we call it “Shekati” We need to sale goods in exchange, you get money for it. Eritrean need to advance in mathematics in order to apply it and export goods tomorrow like Japan.

Thank you
Yonatan Solomon Russom

Dm eri tv subscribe

ERi-TV, #Eritrea: Interview with President Isaias Afwerki, November 3, 2018