Dehai Message Board (DMB)

ስእለ
Mar 11, 2019 6:37 PM
148.184.174.61
ገለ ግበሩ!

ዶላር ($) ርገሙለይ
እወ የህ በሉለይ
ባይታ ክዘብጠለይ
ሓይሉ ክደኽመለይ
ዲሂኽዎ ዓቕመይ

ገለ 'ባ ግበሩ
ቅልጽምኩም ኣሕብሩ
ክምከት 'ቲ ሓይሉ
ተጎደለ ክብሩ

ሰብ ተዋሪዱ
ዓለም ኣናዊጹ
በደሉ ከቢዱ
ቢኢሱ ገዲዱ

ብሒም ዝበለ ክሳዱ ዘልዓለ
መንገዲ ስርቂ ዘይተኸተለ
ሃርጓም ፖሊሲ ዘየገልገለ
ዶላር ይሕረም መታን ክእለ
ስእለ
Mar 8, 2019 6:56 PM
148.184.174.62
Happy March 8th to all sisters and mothers of Eritreans!

ተሞጎሲ ኣንቲ ጅግና ዓይኒ
ዝወፈርኪ ሃገር ክትሕርሪ
ዝመከትኪ ኣብ ውዕሎ ትማሊ
ዝሓነንኪ ኣብቲ ቀውጢ ወጥሪ
መን ከማኺ እልል 'ስከ በሊ

ተዘካሪት ኲርዒ ተሓበኒ
ዋልታ ኢኺ ጸላእቲ ተድንኒ
ንሃገርኪ ኩሉ ትምንኒ

መን ከማኺ ጀጋኑ ትፈሪ
ኤረይ ኢሉ ኣብ ግጥም ስዓሪ
እስኺ ዘይብሉስ ጸልማት 'ዩ ቁሪ

እስኺ ኣደ እስኺ ሓፍቲ
እስኺ ሓልዮት እስኺ ፍቕሪ
እስኺ ተስፋ  እስኺ ስንቂ
እስኺ ጎብለል እስኺ ዕጥቂ
ዘይትምለሲ ሃገር ምስ በልኪ 
ሰነድ መስካሪ 'ቲ በሰላኺ 

ትማሊ ብጠበንጃ ቦምባ
ሎሚ ብባዴላ ኣፍራዛ
ሃገራ ትሃንጽ ምስ ኣሕዋታ ደቃ
ብጀካኽስ መን ኣሎ ኣብ ኣፍሪቃ?

በሊ
ሰስኒ ማዕብሊ
ትምህርቲ ኣፍቅሪ
ንኹሉ ክትገጥሚ
ንሱ'ዩ 'ቲ ሓይሊ
ስእለ
Mar 8, 2019 12:28 PM
148.184.174.62
ፖለቲካ

‘ዚ ፖለቲካ ሽንፍላ ቃንዛ 
ዓመጽ ምትላል ዘይብሉ ባህታ
ኣብ ምምሕዳር ዘለዎ ኢንታ
ሓብሓቢ ኣድልዎ ብዘይ ስክፍታ

ከም ነፋሒቶ ተገላባጢ
መእሰሪ ኣልቦ ዘየብሉ ልሕጺ
መደናገሪ ፈጣሪ ነውጺ

ጉዳም ተግባሩ ዘንብዕ ዘስሕቕ
ረጋጺ ፍትሒ ልቢ ዝፍሑቕ
ብዙሕ ኣበሩ ፍሩይ ምስ ደቂቕ

ስንኩፍ ጠባዩ ካሓዲ ዓርኩ
ሕሉፍ ዘይዝክር ረብሓ ሂወቱ
መደናጋሪ ሓቂ ጸልማቱ
ስእለ
Mar 7, 2019 7:13 PM
148.184.174.62
እዚ ፖለቲካ ከጽልኣካ
ዓመጽ ምትላል ዘይብሉ ባህታ
ውሽጡ ሽንፍላ እንተፈተሽካ

ከም ዉሕጅ መረብ ተገላባጢ
መእሰሪ ኣልቦ ዘየብሉ ልሕጺ
መደናገሪ ፈጣሪ ነውጺ

እንዳጎጠየ ዘንብዕ ዘስሕቕ 
ረጋጺ ፍትሒ ልቢ ዝፍሑቕ
ነውራም በደሉ ፍሩይ ምስ ደቂቕ

ስንኩፍ ጠባዩ ካሓዲ ዓርኩ
ሕሉፍ ዘይዝክር ረብሓ ሂወቱ
መደናጋሪ ሓቂ ጸልማቱ
ስእለ
Mar 5, 2019 2:48 PM
148.184.174.62
"ዕንዱ"

ኣይትተሃወኽ ምርባጽ ግደፍ 
ኣይ ናይ ጥዕናን ቀትሪ ሃተፍተፍ
ቅድሚ ምውቃስካ ነብስኻ ንቐፍ
 
ዓጀውጆው ሕደግ ህድኣት ተማሃር
ክልተሳዕ ሕሰብ ነውሪ ምዕግርጋር
ነብስኻ ፈትሽ ኣይትኹን ቅሓር
 
ሕጂ'ውን
ምቑዛም ግደፍ ትዕግስቲ ግበር
ውሽጥኻ ግታእ ትም ኢልካ ኣይትዕፈር
ንዕቱብ ስራሕ ምስ ለባም ምኸር
 
ኣነ እፈልጥ ትዕቢት ‘ዩ ውድቀት
ተማሃር ታሪኽ ዝበካ ክብረት
ኣብ ስራሕ ኣድህብ ንለውጢ ዕብየት
MIK
Mar 3, 2019 8:05 PM
72.80.222.23

White Noise

Dear Compatriots,

Notice how those against our government regurgitate the same propaganda the Weyanes do. They both rely on lies, misrepresentation of facts, distortions, illogical arguments and loud noise of tangential and trivial occurrences. It is just white noise! We have learned to filter that out and focus on the prize! Keep all eyes on the ball!

I personally would like to ask them questions that I have asked before, with modifications of course, since times have changed and events are on Eritrea's side.

1) What is your aim? What are the policies you would pursue? How are they different from those of the government of Eritrea?

2) We know very well about your relationship with the Weyane. We Eritreans and the people of Ethiopia have rejected the Weyane as destructive elements and enemies of peace in the Horn of Africa? We also notice that the Weyane has devised a set of contingent plans to saw discord and chaos in our region--all based on its ethnocentric, divisive and racist ideology. We think you--those who call yourselves "the opposition" of Eritrea are just one of their tools of this racist trade.

2a. Why don't you have a SOVEREIGN mind?
2b. How do you see the Eritrea you envision (rather the Eritrea of the mirage in front of you!) and its relationship with Ethiopia under the Weyane back in Menelik Palace?
2c. If not with the Weyane, then how will your relationship with the current Ethiopian government be?

I am waiting for your answer.

ኣምባቢ
Mar 3, 2019 7:07 PM
172.58.43.186
ይኣክል በዓል ኣምሰሉ ጽቡቅ ኣለና ኢልኩም ተታልሉ ካብ ሓፋሽ ትምንጥሉ ሃባ እምበር እንካ ዘይትብሉ ይኣክል ንብለኩም ህግደፋውያን መወዳድርቲ ጨካን ባዕዳውያን ሃይማኖት ዘይብልኩም ክሓድያን ክብረት ዘይብልኩም ንኣረጋውያን መግደፍ ተግድፉ ካብቁዱሳን ጥዕም ዘውጽእ ዘይብልኩም ልሳን ንቀሺ ትብዎ ሽጉጥ ኣሕዲግኩም ድርሳን መቃብርኩም ዘይፋሓር ርኩሳን መርዓዊ ትደፍሩ ኣብሕጹነቱ መታን ከይፈሪ ከተጽንቱ ኣዳም ገረሞ ታሪክኩም ዘዘንቱ ግብርኩም ን ሂትለር መወዳድርቱ ነተን ደቀንስትዮ ኣሕዋትና ዘውረድክሞ ሃሳይ ጭኮና ኣብ ሳዋ መፍላሕቲ ቡን ዝኮና በቶም ሰራማት ክብረን ዝሰኣና ይኣክል ቲ ህልቂት ናይ ኣውያት ትልሂት ኣሲርካ ጥንቅሊዒት ኣረሜናዊ ጽፍዒት እኖሆ እምበኣር ክንብሎ ይኣክል ህዝቢ ከማሓድር ንዘይክእል ኣብኩሉ ፈሺሉ ዘበለና ዕንክሊል ህግደፍ ዝብልዎ ብስቃይና ዝዕልል
ኣምባቢ
Mar 2, 2019 4:40 AM
172.58.43.8
ኮሊፍካኒ ካብሱግሚ
ኮሊፍካኒ ካብ ትልሚ
ኮሊፍካኒ ቲ ጽቡቅ ሕልሚ
ኮሊፍካኒ ገዲዱ ካብዓሚ

ኮሊፍካዮ ትጽቢተይ
ሃገር ምህናጽ ድሌተይ
ኮሊፍካዮ ኩሉ ፍልጠተይ
ከየካፍል ንፈቃር ህዝበይ

ኮሊፍካዮ ድሌታት ምህሮ
ንኩሉ ጌርካዮ ደንቆሮ
መታን ጽቡቅ ከይሱቆሮ
ኣህዲምካዮም ንኩሉም ተማሃሮ

ድሕሪት ኣትሪፍካኒ
ዓመታት ጎቲትካኒ
ታ እንኮ ዝነበረትኒ
እነሆ መንዚዕካኒ

ካብ ዓለም ቀዳመይቲ
ዘይብላ ሓንቲ ዩኒቨርሲቲ
ገሪምዎም ሰማዕቲ
ሕሉፍ ኢዩ ዚ ናትና ገባቲ

ኮሊፍካኒ ካብ ሓዳር
ቤተሰብ ካብ ምፍጣር
ተፋቂርካ ካብ ምሕዳር
ሸሚምካኒ ኣብ ሓሳር

ዘይትፈልጥ እንትርፎ ምእሳር
ከምዝብኢ ብለይቲ ምክታር
መክት እንዳበልካ ምዝውታር
ብዘይ ዓስቢ ኣብ በረካ ምሕዳር

ኮሊፍካኒ ከይበራበር
ባሕረይ ከይብርበር
ሰሪሐ ከይምእርር
ምስ ስድራይ ከይሓብር

ሰራሕተኛ ኔረ ህርኩት
ብ ኢደይ ፋሕቲረ ዝብርኩት
ቀኒእካለይ ምስ ሓረድኩ ሙኩት
ሓሳድ ናይብሓቂ ዘይናቱ ዝሁንኩት

ኮሊፍካኒ ኩሉ ኢድካ ኣይትስኣን
ንዓካ ዝኣሊ ዶ ታ ይሰኣን
ጸላም ኣልዩ ዘምጻኣልና ብርሃን
ኣጆኩም ኣጆና ክወግሕ ኢዩ ደሓን


Yonatan Solomon Russom
Feb 28, 2019 4:56 PM
205.141.67.16

Pledge for Bright Future of Eritrea

Dear Dehai members

Please support my fund raising cause !!!

Pledge for Bright Future of Eritrea

Let us use social media to support the family of martyrs and war disabled veterans of Eritrea.

The support the families of martyrs and war disabled veterans attests to the honor our fallen and disabled heroes. As an Eritrean who lives in diaspora, it is our responsibility to assist the war disabled veterans and it is not to be left to our Government. All of us Eritrean and including Eritrean friends can make a difference in supporting our cause. We can share this message in Tweeter, face book Google+, comment, email and Chat. Etc. Using the social media how much can gather voluntary contribution donations from individuals. This donation can be donated to disabled war veterans. Helping our heroes families is our obligation. We all can see all fund online and it is for the name of martyrs and war veterans. Our names will be listed. In support of war-disabled veterans, orphans and families of Martyrs, there is nothing that gives you more satisfaction in life. It shows that we care and we did not forget our responsibility. They are in our mind. Thanks to them we were able visit our country and families. We work and make a living and we should also support families back in Eritrea out of our earning by June 20, 2019 Together we can do so much, please donate and see link below.

https://www.gofundme.com/eritrean-pledge-for-bright-future

Thank you

Awet Nihafash
Victory to the mass

ስእለ
Feb 27, 2019 6:05 PM
148.184.174.62
'ዚ ዒታ ጭፍራ ሂወት ዘይብሉ
ሌባ ጒጂለ ወያነ ስሙ
ካብ ሕጊ ፍትሒ ትግራይ ሃዲሙ
ኣብ ሾሻል ሚድያ ዕብዳን ጀሚሩ
ሰላም ክቐትል እንተኾይንሉ

ሙዉት ሕልና ፍንፉን ብኹሉ
ሓቂ ክርዳእ ጎደሎ ዓቕሙ
ኣብ ሾሻል ሚድያ "ገድሊ" ጀሚሩ
ዉሑዳት የዋህ ኣደናጊሩ
ዕድመ ክልቅብ እንተኾነሉ

ወይ ጉድ!

መስሓቕ ሸራፋት ዓቕሙ ዘይፈልጥ
ኣብ ባዶ መሬት በይኑ ዘዕለብጥ
ሕማቕ ሓሰኻ ኣይሰብ ኣራዊት
ኣምባቢ
Feb 26, 2019 8:06 PM
172.58.43.78
ደጊም ይኣክል ህውተታ
ርትዒ ነቀምጥ ኣብ ባይታ
ህዝቢ ይህብ ኣሎ ስምዕታ
ከይከውን ሃገር ሞይታ ተጎቲታ

ዝተመንዛዕናዮ ቲቀደም
ተከፊልዎ ዓጽሚ ምስ ደም
ታይጸገም ኣሎ ንክድገም
ከፊእዎ እንተ በጺሑ ገምገም

ምጽማምና ኣመና በዚሑ
ምሳኩም ኢየ ብዓውታ ነቢሑ
ን ብዙሕ ኣታሊሉ ግዜ ነዊሑ
ሎሚ ግን ይኣክል ኩሉ ጎሪሑ

ይብል ኣሎ ህዝቢ ንበገስ
ኣይፋል ንበል ኣይንተዓገስ
ድምጽና ነስምዕ ኣይንህሰስ
ናብ ጉዳይ ሃገርና መሊእና ንፍሰስ

ውሑዳት ኢዮም ቶም ጠለምቲ
ብዘይ ኣስሓኮ ደምና መጸይቲ
ስጋና በሊዖም ጀሚሮም ኣዕጽምቲ
ኣብ ናይ ታሪክ ሓተላ ይኮኑ ተረፍቲ

ደጊም ሓደ ኢና ኩልና
ፈታው ጸላእ ካብ ኣለለና
ኢድን ኢድ ተታሓሒዝና
ክንመልሳ ኢና ኤረ ክብረትና


ስእለ
Feb 25, 2019 7:50 PM
148.184.174.62
ቅድድም ብሽግለታ
ኣብ ማረኮ ሩዋንዳ...
ኣብ መላእ ኣፍሪቃ
ኤርትራ ተዓዊታ

ኣየ ዳንጋ ኣቤት ርእሲ
ንያት ሓቦ ሙሉእ ዕጥቂ
ዘይስዓር ኣብቲ ቀውጢ

ኣብቲ ጎልጎል ኣብቲ ዓቐብ
ኣብቲ ቁልቁል ኣብቲ ውጥረት
ኣብቲ ኲርናዕ ሸተት መተት
ወይከ ክምህ ድሕሪት ዘጠጥ

ደቂ ኤረይ ጎይቶት ዓወት
ኣመስኪርኩም ጥበብ ክእለት
መን ከማኹም ሽኳ ፍጥነት
ተሓበኑ ንዘንትእለት

ኮኾብ ጽባሕ ብርሃን ኢኹም
ኤርትራ ኣሕቢንኩም
ኣብ ዓለምና ተጸዊዕኩም
ስእለ
Feb 25, 2019 3:41 PM
148.184.174.62
ነውሪ ዘይፈልጥ ጭፍራ!

ወረጃ መሰል ኣብ ባይቶ
ጋሻ ንዘይፈልጦ
ምኳኑ ቢጣጦ
ንፋስ ዘራጊቶ
ቀትሪ ዝጸልመቶ

ተፈታሕካ ጥራሕ ቊጻር
ዘየብሉ ፍረ ንጣር
ሕላገቱ ስርቂ ዳም-ዳም

ሌብነት ዘየሕፍሮ
ኩሉ 'ቲ ዝገብሮ
ንለባም ገረሞ

ይራሲ ዘይናቱ
ምልዓል ክእለቱ

ደርፍና ዜማና
ቂኒትና ግጥምና
ቅብኣና ጥበብና
ይሰርቕ ድሕሬና
ፍቓድ ከይበለና

ግርም'ባ!
ብዘይ ኲታኻ ወለል
ዘይጠስምኻ ጸረር
ጒሒልካ ክጒብለል

ወይን ቁሩብ ሕፈር
ተኸደን ተሰተር
ኣኽፊእካ ብዘይ ቀልዓለም
ስእለ
Feb 25, 2019 3:26 PM
148.184.174.62
ወይ ናይ ወያነ ነገር?

ወረጃ መሰል ኣብ ባይቶ
ጋሻ ንዘይፈልጦ
ምኳኑ ቢጣጦ
ንፋስ ዘራጊቶ
ቀትሪ ዝጸልመቶ

ተፈታሕካ ጥራሕ ቊጻር
ዘየብሉ ፍረ ንጣር
ሕላገቱ ስርቂ ዳም-ዳም

ሌብነት ዘየሕፍሮ
ኩሉ 'ቲ ዝገብሮ
ንለባም ገረሞ

ይራሲ ዘይናቱ
ዓይኑ ተዓሚቱ
ምልዓል ኮይኑ ክእለቱ

ደርፍና ዜማና
ቂኒትና ግጥምና
ቅብኣና ጥበብና
ይሰርቕ ድሕሬና
ፍቓድ ከይበለና

ግርም'ባ!
ብዘይ ኲታኻ ወለል
ዘይጠስምኻ ጸረር
ጒሒልካ ክጒብለል

ወይን ቁሩብ ሕፈር
ተኸደን ተሰተር
ኣኽፊእካ ብዘይ ቀልዓለም
ስእለ
Feb 21, 2019 3:56 PM
148.184.174.62
ወያነ ዕዋኖ!

ካብ ቋሕመም ኣብ መቐለ ማዕዶ
ወረ ሓሶት ህዝቢ ዘይቅበሎ
ኢድካ ሓውስ ሰላም ተቐበሎ

ይቕረ ልመድ ጌጋኻ ኣርሞ
መንገዲ ሓዝ ግደፍ ጎቦጎቦ
ካብ ሑሉፍ ተማሃር ህዝቢ ኣይትበድሎ

ዓሪባ'ያ ጽሓይ የብልካን ትገብሮ
ቀጠፍጠፍ ይኣክል ስዕረት ተቐበሎ
ተበደለ ህዝቢ ደኒንካ ይቕረ በሎ
ድሕሪኡ
ልምዓት ስልጣነ ብሓባር ክንከዶ
ኣምባቢ
Feb 11, 2019 10:41 PM
172.58.43.161

Name less

ሽም ዝሰኣነ
ተከድነ ድነ
ገጽ ሓምለ ሰነ
ምርኣይ ዝሰኣነ

ሽም ሲኢኑ
መን ሙካኑ
ዝክወል ደኒኑ
ስሙ ብርሃኑ

ዝተዓደገ
ካብደገ
ክዘራርገ
ዘይብሉ ማዕረገ

ናይ ባህርዳር
ግዳም ሕዳር
ንምድንጋር
ዝተገዝአ 'ዩ ምበኣር

ሓወልቲ ክተክል
ሃይለስላሰ ዝመስል
ኣስመራ ክዕንድር
ዘይሓንክ ዘይሓፍር
Nameless
Feb 9, 2019 7:15 PM
148.167.132.250

Simple Statments Of Truth

Greeting YHM,

You wrote “why all these lies? Can you explain why you do that?

Well, the simple and straightforward response is that lying is the ultimate TRADE MARK of all so called opposition from top to bottom. The classic example for the top is Dr. Bereket Habte Sellasie and for the bottom is this stupid element who call himself ኣምባቢ.

To be blunt, these black sheep of the family are simply doing the will of their father, “THE DEVIL” who is the father of lies.

Jesus said, "When he (Satan) lies, he speaks out of his own character, for he is a liar and the father of lies" (John 8:44c).

Yonatan Solomon Russom
Feb 7, 2019 7:11 PM
205.141.67.16

To my surprise ! What kind of information African lack?

To my surprise !

What kind of information African lack?

I was very surprised by mathematics history. I lived in the west for 37 years now. I was very curious in the beginning how the west advance in technology than Africa. When I was a little boy I used to question God if he created all men equal or not. If he did, I should be able to know what the secret of this technology is. When I was fourth grade, I was forced to learn most of my classes in Amharic instead with my own mother tongue Tigrinya. It was forced on us to learn in Amharic which is Ethiopian language. Ethiopia was colonizing Eritrea after all. After the life in Eritrea was rough under Ethiopian, my older sister decide to immigrate to west, so at age 12 I left Eritrea to Sudan with my sister in 1982. There I did not stay long but I was forced to speak Arabic while I was staying there luckily, I left to German the same year. There again I had to learn the German language for one year then I attended regular class from grade seventh to tenth. My favorite class was math of course.

That’s when I realize that the German student were no different than African, infact I was even getting better grade than some of the German classmate. . So, I ask myself how is the west have advance that we African didn’t. What do they know that we don’t? I was going the same school and learning the same material but what is our difference then I ask to myself?

After five years living in Germany, my sister in-law couldn’t find account job in Germany, decide to immigrate to United States. We came to USA in 1987. The difference between Europe and USA was that no cares what color of your skin is in the street.

I continue my school in USA my eleventh and twelfth grade in high school. My only problem was that I had to learn another language called English. Right after I finished my high school, my English was very poor at that time, so I decide to continue my education in community college but my math grade was great. I went at the community college for three years, and notice that I was the only black who was taking advance math courses. I was wondering why there was no African American in my classes?

From fourth grade to college, I was learning all the subjects in foreign languages, Amharic, German, and English. Finally, when I decide to write a book in my mother tongue, all the terminology that I learned were in different languages, I wasn’t able to express it in my own mother tongue, so I decided to study my own language called Tigrinya at home.

After I finished my first book in 1992, no one was interested to read about mathematics, even though it was written in Tigrinya. I tried to give them the reason why we are not advance in technology and what kind of information we lack. We don’t really know the history of mathematics. We don’t even know how mathematician can be applied. We just accepted the way it is taught currently, we don’t even question it if it is useful or not because we have not gathered enough information to know the history of mathematics. How math use to be taught hundreds of years back in comparison today.

Knowing the history of mathematics is really important because it helps us understand why mathematics taught differently today than in the past (before 1642) and how it can limit us to advance in technology and science.. Studying mathematics history allow us to learn from previous civilization how they applied and taught it differently. We might be fooled to learn this the western dogmatic mathematics. Let’s hope that we are not teaching our children for sake of learning without knowing the history of mathematics, specially if we want to advance in technology and science.

Thank you
Yonatan Solomon Russom

ኣምባቢ
Feb 6, 2019 5:30 PM
172.58.43.174

ዘማች

ጀሚሮም መስለኒ
ሃገራዊ ወኒ
ቲ ቀደም ትዝ በለኒ
ንሃገር ክንቃኒ

ዘማች ገዲም
ይኣክል ደጊም

ኣይንህብን ታ ጛልና
ነቶም መባኣስትና

ብዘይፍቃድ ወለዳ
ፈሪሓ ተገዲዳ
ጎርዞ ክትወስዳ
ንርሑቅ ክትሰዳ

የለናን ዲና ሰባ
ደድሕሪኣ ንስዕባ
ክንኣሊ ጸበባ
ካብቲ ዝከበባ

ጋልና  ኣንህብን
ንተኻሉን ኣዛብእን

ዋላ ተዓወረ ንሱ
ብቀትሩ ተደኒሱ
ጸገም ጌሩ ኢሱ
ሕበጥ ኣሎ ኣብርእሱ

ኣይፋል ንበሎ
ከይርሓቀ ከሎ

ቲ ቀደም ዝተመነዋ
ብሓይሊ ዝቆረንዋ
ምስፈትሓቶም መሪርዋ
ተመሊስካስ ን ደቂ ሽዋ

ኣሰር ተከተሉ
ንዘማች ምሰሉ

ወዲትኩል ምስ ፍሒራ
ዝነበርኩም ኣብ ሰውራ
እዚ ዘሎ መናውራ
ዘመነ ውረ ውራ

ይፍጸም ኣሎ ክድዓት
ክወስድዋ ወያ መርዓት
ክመልስዋ ናብቲ መዓት
ከፋትሕዋ ብዘይ ስርዓት

ንገርዎም ነዝማዳ
ከይጉህዩ ሰሚዖም ከይዳ
ብዘይድሌት ተገዲዳ
ከይትጽለል ሰምቢዳ

ዮናታን ሰሎሞን ርእሶም
Feb 6, 2019 4:31 PM
205.141.67.16

Dear Dehai,

ናይ ኣደይ ቋንቋይ እንታይ እዩ? ትግርኛ እዩ መስለኒ:: ስለዚ ሓሳበይ ንምንታይ ብቋንቋይ ዘይገልts ::

እዚ ዘለናዮ ዘበን። ዘበን ሓበሬታ ተባሂሉ’ዩ ዝፍለጥ ዘሎ፣ ካብ ሓደ ጫፍ ናይ ዓለም ናብቲ ኻልእ ኣብ ዝሓጸረ እዋን ብድምጺ። ብስእልን ብምልክትን ዝግበር መልእኽታት። ጥበብ። ኣብ ስነ-ጽሑፍ። ስእሊ። ግጥሚ። ወዘተ ዝርከብ ክእለት። ምህዞ ስራሓት ኢዩ፣ ንጥበብ ትፈልጦን ትፈትዎን ንቕርጹን ስርሑን ምስ ረኣኻ ኢኻ፣ ንሕሳብ ኣብ ዓሰርተው ሸውዓተ ክፍለ-ዘመን ብበዓል እንግሊዛዊ ሊቕ ሰር ኣይዛክ ኒዩተን (1642-1727) ከምኡ’ውን ጎችፍሪድ ዊልኔ ላይበኒዝ (1647-1716) ጽንዒ ወይ ብርታዐ ተገበረላ። ሕሳብ ካብ ክልሰ-ሓሳብ ወጻኢ ኣብ ተግባራዊ ህንጻታት ዘይቅርጹን ዘይመልክዑን ዝሓዘ ኮይኑ ስለዝስምዓካ። ግር ይብለካ ኢዩ፣ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ክትምህሮ ከለኻ ብኽልተ መልክዕ ማለት ንኽልሰ-ሓሳቡን ንተግባራዊ ስነ-ፍልጠቱን ዝምድናታቱ ረቒቕን ብቐሊሉ ዘይፍለጥን ስለዝግበር ኢዩ፣ በዚ ከኣ ኣብ ምዕራባዊ ክፍለ-ዓለም እቲ ክልሰ-ሓሳብ ፖለቲካዊ ስነ-ፍልጠት ተባሂሉ ክጽዋዕ ከሎ። እቲ ሓደ ከኣ ተግባራዊ ስነ-ፍልጠት ተባሂሉ ይፍለጥ፣ ብኒዩተን ኣብ ሕሳብ ብስም ካልኪለስ ሓድሽ ኣቃርጻ ምምጽኡ ኢዩ፣ እዚ ነቲ ንቡር ዘይፍሉጥ ክገብሮ ከሎ። ምስቲ ሓድሽ ኣቃርጻ ግን ሰብ ሌላ ስለዝገበረ። እቲ ናይ ቀደም ኣቃርጻ ግዜ ብምንዋሕን ዝውቱር ብዘይምዃኑን ሕጂ ዋላ ቅርጺ ሒዙ እንተ ረኣናዮ ትርጉም ኣይህበናን ኢዩ፣ ከመይሲ። ንሕና ዘሎና ሌላን ቀረባ ፍልጠትን ናይ ኣቃርጻ ምስ’ዚ ናይ ሕጂ ኢዩ’ምበር ምስ’ቲ ናይ ቀደም ስለዘይኮነ ኢዩ፣ ብኡ ድማ ኢዩ እዚ ናይ ሕጂ ኣቃርጻ ኣብ ምዕራባዊ ክፍለ-ዓለም ፖለቲካዊ ስነ-ፍልጠት ተባሂሉ ዝጽዋዕ፣ እዚ ማለት ግን ኣብ ግብራዊ ኣቃርጻ ኣይጠቅምን ኢዩ ማለት ኣይኮነን፣ እንታይ ድኣ። ነቲ ምህዞታት ዕቑር ይገብሮ፣ ኣብ ምዕራባዊ ክፍለ-ዓለም ነቲ ናይ ሕሳብ ክልሰ-ሓሳብ ፖለቲካዊ ስነ-ፍልጠት ከም ዝብልዎ ርኢና ኔርና፣ ነዚ ፍልስፍና’ዚ ብዘዋሪ ዝኾነ ኣቃርጻ ኢዮም ዝምህርዎ፣ እዚ ዝገብርሉ ምኽንያት። ሓደ እቲ ስነ-ፍልጠት ረቂቕ መታን ኪኸውን። ካልኣይ እቲ መሰረታዊ ኣቃርጻኡ ክባዊ’ኳ እንተ ዘይኮነ ክባዊ ገይሩ ሕሳብ ዘምህር ከምኡ ኣተሓሳስባ ከም ዘሎ ክንፈልጥ። ሳልሳይ ድማ ነቲ ስነ-ፍልጠት ብዘዋሪ ከመሓላልፍዎ ስለዝደልዩ ኢዮም፣ ካብ’ቲ ግዜ’ቲ ኣትሒዙ ሕሳብ በቲ ሓድሽ ናይ ካልኪሌስ ኣቃርጻኡ ክመሃረሉ ምስ ጀምረ። ሓደ ኵሉ ሰብ ንኽርድኦ በርቲዑ። ካልእ ድማ ተግባራዊ ጥቕሙ ጭቡጭ ኣብ ዘይኮነሉ ደረጃ በጺሑ። ሳልሳይ ድማ ካብ’ቲ ናይ ቀደም ዝውቱር ኣቃርጻኡ ስለዝተፈልየ። ንኣበርክቶ ተግባራዊ ጥቕሚ ሕሳብ ኣብ ሰንዓ ዕቁንን ረቂቕን ዝተሓላለኸን ጌርዎ፣ See link below

https://youtu.be/XfElXSILUzc

Thank you

Yonatan Solomon Russom

Dm eri tv subscribe

Embassy Media - English Version Mr. Tesfay Ghebreab Interview