Dehai Message Board (DMB)

ስእለ
Sep 6, 2018 1:41 PM
148.184.174.62
ተሓምበቢ ነፋሪት ተሓምበቢ
ኣስመራ ኮይና መላዘቢ
ሓብሓቢት ሰላም መህዲኢት ወጥሪ

ኣስመራ ሽኮር ዘይትህመሊ
ኩርዓት ኣፍሪቃ ሎሚ ትማሊ
ቀላሲት ሰላም ወናኒት ዓቕሊ
ፍርዲ ዓመጽቲ ዘይትቕበሊ
ጸሊም ኮሪዑ ሂብክዮ ክብሪ
ኣባይ ሪዒሙ ፈሊጡ ነውሪ

ስእለ
Sep 5, 2018 12:34 PM
148.184.174.62
"መሬት ዝረገጸ ኣይግፋዕ፣ ሓቂ ዝሓዘ ኣይርታዕ"
"ማይ ዝሰተየ ሽታ የብሉ፣ ከውሒ ዝረገጸ ኣሰር የብሉ"

ብርግጽ!

እንሆ 'ዶ ኣብ ኤርትራ ተመስኪሩ
ሓቂ ከምትዕወት ዊዒሉ ሓዲሩ

ህዝቢ ኤርትራ ጎይታ ሕልሙ
መስዋእቲ፣ ጽንዓትካ ጋህዲ ኮይኑ
ፍረ ጻዕርኻ ዓምቢቡ ኣጒሙ
ሩሑቑን ቀረባን ዓለም ኣገሪሙ
ተሓቢንና ታሪኽ ተደጊሙ
Issayas Tesfamariam
Sep 4, 2018 4:55 AM
71.202.188.57

Naizghi Gebremedhin and the Eritrean Flag on Mount Kenya

A good read by Alemseged Tesfai, renowned Eritrean historian. https://www.kemey.net/single-post/2018/08/28/Naigzy-Gebremedhin-and-the-Eritrean-Flag-on-Mount-Kenya

ስእለ
Aug 25, 2018 1:53 AM
72.83.157.242

ቅድሚ ይቕረታ ሰላም፣ ቅጥፈት 'ዩ ምትላል

'ቲ ርሃጽ ንብረተይ
ገንዘብ ክዳውንተይ
'ቲ ድስቲ ኩስኩስተይ
ገዛ መረበጠይ
ዝዘመተ ትሕዝቶይ
ኢሉኒ ዝሓወይ፧

ዘይሓንኽ ሌባ!

ዝበተነ ሓዳረይ
ዝረበሸ ሕልመይ
ዝጎደአ ቁስለይ
ዝገሃሰ ክብረይ
ሰብኣዊ መሰለይ
ይብለኒ ዘመደይ፧

ነውራም!

ሓቂ እንተለዎ
እግዝሄር ዝፈትዎ
ቅድሚ ዕረቂ ሰላም
ምፍታን ምድህላል
ይቕረ ዘይብለኒ
ከም ዝበደለኒ
ከም ዝዓመጸኒ
ከም ዝሰረቐኒ

ወያነ ከዳሚ
ሓንካሪ ወራሪ
ናይ ጥፍኣት መሰሪ 
ዘይብርሆ ዓይነይ
ኤርትራውነተይ
ዝሓለነ ጥፍኣተይ
ጠላም ጎረቤተይ

ይቕረየልካ ክብሎ
ክቐርቦ ክኣምኖ
ንሰላም ክሓብሮ
ንብረተይ ይምለሶ
ትማል ዝዘመቶ
ፍትሒ ከይዓጠጦ
X
Aug 24, 2018 9:51 PM
174.204.20.242
ስእለ
Aug 24, 2018 2:49 PM
148.184.174.61

ዮሃና!

ድሕሪ ድኻም ጻዕሪ
ድሕሪ ላዕሊ ታሕቲ
መኸተ መስዋእቲ
ስቓይ ተጻባእቲ
ዘራያት መወልቲ
ናይ ከልቢ መንከስቲ
ዕንቅፋት ከደምቲ...

ወጊሑ 'ቲ ለይቲ
ቀትሪ ኮይኑ ሰቲ
ሪዒሙ ገባቲ
ምስ ሓቂ ክዝቲ
ማይ - ዓዲ ሃሎ ክሰቲ
ክንጸግ ብሰቲ - ሕማቕ ከየሳሲ
ስእለ
Aug 17, 2018 3:07 PM
148.184.174.61
ነጻ ኤረይ ትማል ዝተወልደት
ጸሓይ በይና ሒዛ ምስ በረቐት
ኣብ ከበሳ ቆላ ምስ ደመቐት
ተወሊዓ ብርሃና ምስ ሃበት
ሙቖት መኣዝኣ ምስ ዓደለት
ገድሉን መስገደሉን ምስ ኣኽተመት
ስዉሩን ጉሁዱን ኣባይ ምስ ጓሓፈት
ሓሳረ መከራ ምስ ቀንጠተት
መንገዲ ምዕባለ ምስ ኣምርሐት
ዓይኒ ዓመጽ ብርሃን ምስ ደጎሐት
ኣሻቒላ ሰብ ጥፍኣት ሰብ ዓመጽ

ዓጊቶማ ጉዕዞኣ ከቋርጽ
ፈቲኖማ ተስፍኣ ክድብዝዝ
ከይትሓልም ፈጺማ ክትቀብጽ

ግና
ትክን ተባዕን መውጽኢ ኣይስእን
ስጊራቶ ተንኮል ዘየቕስን
ቀንጢታቶ 'ቲ ጸልማት ጭልምልም
ኣብሪሃቶ ናይ ተስፋ ሕልምልም
ኮይና
ማእከል ስሕበት ሰላም
ናይ ሓድነት ምራን
ናይ ጽንዓት ኣብነት
ንኽብሪ መንነት
ንኤርትራውነት
ንኣፍሪቃውነት!
ስእለ
Aug 16, 2018 4:14 PM
148.184.174.62

ፈውሲ መሃዙሉ

እንታይ ይሓይሽ እንታይ ይገበር
እዚ ጒሒላ ኣብዚሑ ጸርጸር
ቀይዲ በቲኹ ኣብዚ ኮምፒተር
ኣብ Facebook ኣብቲ Twitter
ዓጀውጆው ይብል ሲኢኑ ጸበል

ቡቑሊ ወያነ ጉልሕንጣ ኣበር
ሓቂ ቀቲሉ ሓሶት ዝድረር
ጥፍኣት መዝሙሩ ዘይበራበር
ጸቢብ ኣእመሮ ጉጂለ ፈገር

ፈውሲ መሃዙ ርእሱ ዘዐሪ
ፍቱን መድሓኒት ትዕቢት ቀታሊ
ሰናይ ክሓስብ ዝህቦ ክብሪ
Yonatan Solomon Russom
Aug 14, 2018 2:49 PM
205.141.67.16

How To Turn Medeber into Goldsmith

Dear Dehai Members,

Do you believe me if I told you that I found Emerald in Eritrea two years ago? When I went to Eritrea, I was going to teach math but the school was over for the summer/winter and it was first month in June. So, I was wondering what I can do in the country while I was there other than visiting family, eating drinking Bun, etc. Even though I studied about minerals like golds, silver, Uranium, and Emeralds, I did think that I find any but to my surprise, I found what I was looking for. Initially I was just curious to know if I can find it in Eritrea. I forgot Eritrea is located in Africa and Africa is rich of minerals.

I could not believe it when I found Emerald. Oh my God. So, I want to make sure what I found was real so I examined the area where I found it if the description matches and the type the soil it was in also I used light to see if I was able to see through and use my cellphone for the light and put it on the top of the light if the light can go through. It was in the neighborhood so I didn’t want to look suspicious, so I returned the next day early morning and found more, so I knew that underneath the ground there might be more Emeralds that can generate millions of dollars to Eritrea. My hope is Eritrea can give me permit to prospect the area if there are more Emerald underneath the ground, it is possible that are can bring a lot of wealth to us and I can also teach Eritrean where Emerald can be found in other part of Eritrea as well.

There are ther minerals in Asmara and other cities in Eritrea almost everywhere like silver and gold. In Mai-Temenay there are a lot of silver in the ground, in Mai-Tsihot there are also in the ground, I was wondering how come we don’t have a goldsmith who is a metalworker who specializes in working with gold and other precious metals in Eritrea. I feel like to train some of people who work in Medeber . They are very hard worker but not smart and what they produce is cheap stuff, I am sorry to say that. Eritrea need goldsmith so can help themselves and their families. Close to Medeber , I don’t know the area exact what it is called but I saw people selling what look like garage sale some old household things that are old staff and antique.

I can tell that some Eritrean are very secretive. They don’t share information easily. They have to know you very well to share information with you. I left Eritrea when I was 12 and live in the west way too long 36 years. It is possible that I don’t know my own culture very well but I like to share information and I believe information is power so is knowledge.

I am studying Tigrinya now so I can teach math in our mother tongue, Do you guys know the terminology in Tigrinya? Like Calculus, integration, derivative, set theory or number theory, logic, Algebra etc. If you understand the subject intuitively or concept very well, it is easy to express it in your own mother tongue, you just need to find out what the terminology is and the rest is details.

Whenever I come to visit Eritrea, I would like to teach about goldsmith, math, future Energy solution for Eritrea. Specially, I love to help kids who struggle in math who are 5th grade and up that’s my specialty. I use to be an average student. I was not the smartest in class but I am naturally curious in life. I like to know things and if I put my mind into it, I can easily figure out the solution of a problem. In mathematics one learn how solve a problem, first you see what you have and also know what you looking to solve and third find the missing part.
ስእለ
Aug 13, 2018 5:56 PM
148.184.174.62
መን'ዩ ትብሉ?

ክልተ መሓዉሩ
እቲ ዓይኑ እዝኑ
ቁሞና ኣካሉ
ሰብ መሰል ዝጨኑ
ርእሲ ዘየብሉ?

'ቲ ዝሓስቦ ዝብሎ
ዝሰርሖ ዝገብሮ
ንኣዳም ገረሞ
መን'ዩ ኣብ ጎደቦ?

ዝህውትት ዝሕሱ
ዝጃሃር ዘናሹ
ዝሕንሕን ካብ ዉሽጡ
ሰላም ዘበላሹ
መን'ዩ ትብሉ ንሱ?

ኣይጡዑይ ኣይጽሉል
ዝፍክር ዝቑዝም
ዘዋጣውጥ ቅልጽም
ሙዉት ዘይገብር
ንጹሃት ዝልክም
መን'ዩ ዑሱብ ሩጉም?

ጸሓይ ዝዓረቦ
ግዜ ዘይምህሮ
ህዝቡ ዝፈንፈኖ
ሕጊ ዘይስቆሮ
ካብ ሰባት ደንቆሮ
ጉጂለ መን ኣሎ?

ዘየብሉ ሓቦ
ትብዓት ዝጎደሎ
ንሓቂ ክገጥሞ
መን ኢና ክንብሎ?

እስከ ተዓወቱ
ፍለጥዎ ንሱ
እቲ ኩፉእ ገጹ
ዝጸንቀቐ ሕንዙ
ስእለ
Aug 10, 2018 8:55 PM
96.241.121.159
ተኣልዩለይ

ኣሰይ ተሓጒሰ ቀሲነ ሕሹኒ
እቲ ቃንዛ ድሮ ገዲፉኒ
ምስ ኣልገሰ እቲ መንገፍ ዓይኒ
ምስ ተኣልየ እቲ ጸጸር እምኒ
ምስ ተጸርገ እቲ እሾኽ ግኒ
ተኾርባ ኳዂቶ ረመጽ እግሪ

ኣልጊሱለይ
ከይዱ ሪሒቑለይ
እቲ ሕማም ርእሰይ
ዝረበሸ ልበይ
ዝዓንቀፈ ጉዕዞይ

ኣይምለሶ 'ቲ ልኡል ፈጣሪ
የቃብጾ ከይስስን ከይፈሪ
እሾኽ መርገም ወያነ መሰሪ
ቀጸጽ ከብዲ ሓቢ ናይ ትማሊ
ጸረ-ሰላም ናይ ጥዕና ሓጉሊ
'ተወገዘ ብሃገር ብህዝቢ
Yonatan Solomon Russom
Aug 10, 2018 5:41 PM
205.141.67.16

Eritrean Innovation

What does Eritrea need? I can help Eritrean student to become Mathematician, Nuclear Energy Scientist and, Philosophers. It is not hard but who am I? I am self-taught mathematician Eritrean who specialize in logic. What is logic? Logic can helps a student how to reason correctly. In mathematics, philosophy or science, it is important to know how to reason. If one knows how to reason correctly, it helps you understand how to process your thoughts. Do I have any degree? No, I do not have any degree from any Institute, College or University that’s why I am self-taught mathematician. I took different route than most people.. The minute I learn how to reason logically in mathematics, I applied that thinking in all aspect of my life. It helps one not contradict in your thoughts. It means there is a process of way we should be thinking. If you have a process how to solve something, there are steps you need to take in order to do the next step, you cannot do things randomly expect to get good result. A good result is the outcome of a good process. If you know how to something good, there is usually there is something you do process. So, what it means is that the end result of what we get good or bad, is directly the result of our process. If our process is not correct, you can’t get expect good result. If you have good process, you get good result. In mathematics there is subject that we can learn how to reason correctly. Sometimes I help kids who struggle in math. Even though it looks like I teach them mathematics but I am helping them to think logically through numbers and later I interpret it that concept the way we reason in their everyday life. Why should reason correctly and how it can help us get good result we want.

If you really think about it how the west advance in technology is through simple thinking and logical reason that their philosophers came learn from us. All Greek philosophers, like Socrates, Plato, Aristotle, etc use to come to Africa and were amaze how Africa was advance in Geometry, Architecture, etc. All the west did was transform the writing etc through electricity. 0 & 1 binary. If electricity flows one (1) if doesn’t zero (0). Otherwise our alphabets and Latin alphabets (use to be Sudan-ze) came from the same design. (Nai Aboy Ketish Meskel). “Zihazkayo Werki Darga Terki”

I don’t think most of us know enough and how rich is our culture or I don’t think we appreciate it enough how it can help us advance if we know more about ourselves. We try to learn the western culture so much, we don’t even know ours well because we don’t how they drive or we don’t even question how the western teaching mathematics. Most of all we do not know the history of mathematics. How it was 400 years ago? If French mathematician did not invent X & Y-axis would Isaac Newton or Gottfried William Leibzig have invented calculus?How was it before calculus was invented 400 years ago? Why is mathematics abstract today? Can we even go back 2018 years to know how it was? Why do we see today in Eritrea, doors, walls semi-circle designs? Have thought you ever, maybe that how use to be graphed mathematics before? Our geez numbers don’t have zero? Why and was it neccesary then? In fact not having zero, it is easier to think logically in order to help you how to reason correctly? Why don’t we teach what is Nai Aboy Keshi Meskel? Why it is diamond shape? This shape exist 4000 years ago. Why is Sabawi writing different than today? There are many question we need to know and ask, that what I would like to teach in Eritea in Mai Nefhi.

What does Eritrea need? Eritrea need all of us today more than before. All of us need to contribute whatever we can little or big. We need to build Eritrea together and that requires each of contribution. Where ever we are let’s go back build Eritrea and support Eritrea always and help one another anywhere.

Always Awet Nihafash!

ስእለ
Aug 10, 2018 1:16 PM
148.184.174.61
ኣሰይ ኣሰይ ቀሲነ ሕሹኒ
እቲ ስቓይ ቃንዛ ድሮ ገዲፉኒ
ምስ ኣልገሰ እቲ መንገፍ ዓይኒ
ምስ ተኣልየ እቲ ጸጸር እምኒ
ምስ ተጸርገ እቲ እሾኽ ግኒ

እወ ተኣልዩለይ
ከይዱ ሪሒቑለይ
እቲ ሕማም ከብደይ
ዝረበሸ ልበይ
ዝፈገአ ርእሰይ

ኣይምለሶ 'ቲ ልኡል ፈጣሪ
የቃብጾ ከይስስን ከይፈሪ
እሾኽ መርገም ወያነ መሰሪ
ቀጸጽ ከብዲ ሓቢ ናይ ትማሊ
ጸረ-ሰላም ናይ ጥዕና ሓጉሊ
'ተፈንፈነ ብሃገር ብህዝቢ
Yonatan Solomon Russom
Aug 6, 2018 2:38 PM
205.141.67.16

Eritrea has over 200 island

Eritrea has over 200 island in the Red Sea like • Dahlak Kebir, Dhuladhiya · Dissei · Dohul · Erwa · Harat · Harmil · Howakil Dhuladhiya · Dissei · Dohul · Fatuma Halib Hando Howakil and Massawa

Our tourist are coming to visit Eritrea but we have not build enough hotels in the island yet. Unless the hotels that we are going to build are international recognized brands, they need to select for names one of the below names for any investor for Eritrean or other.

Whenever we build Hotels in this Islands or give permit to a builder. The name of the hotel, it needs to reflect our history like Gedli Hotel, Tsiniat Hotel, Tewefayinet Hotel, Gunbet 24 Hotel, Hagerawunet Hotel,Erse Murkesa Hote and this are few example how we should name them. This should be one of the criteria for any investor Eritrean or non-Eritrean because it identify the place and names, it is Eritrea territory or place, especially in the Red Sea beaches.

This island and hotels should attract tourists, honeymoon, cruises, etc. The Red Sea water is very beautiful and clean. We need to start planting more Palm Trees, exotic trees in this islands. We have a lot of work ahead of us. We need to start emigrate back to Eritrea to build our country together. We have big potential to be become successful in all aspect like tourist attraction, health, education, etc. With all this change is coming, Eritrea does not tolerate corruption, unlawful activities of any kind that is not Eritrean norm or culture. We have to be very responsible all of us. If Eritrea is going to become successful, we have to be responsible for all our action. We need to increase the salaries of employees and anyone who does not do his or her job, need to be fired and his or her name should be recorded for reference office. In the near future all Eritrean should own nice house, with good paying job. No, homelessness beggars should be in the cities of Eritrea. Right now there is housing shortage in Eritrea, it is very expensive to live in Asmara. Let alone to the residents even for us who come abroad, it is very expensive to eat out in the restaurants. The restaurant prices are way to expensive in Asmara. In my opinion any meal should not be more than $150.00 Nakfa comparing with the exchange rates $1 US dollar to $15 Nakfa. What the restaurant owner need to understand is that their profit should be generate more from selling drinks not food. The food should be reasonable. For example if customer orders tea, what is the price of tea? Hot water and tea bag? The profit margin higher on drinks than food should be. I like to suggest to the Eritrean restaurant to bring the food price lower and sell more drinks.

Finally, I would like to say that we have a lot of works a head of us in all aspect, hotels, restaurants, bars, commodity

Thank you
Yonatan Solomon Russom
Minnesota, USA
Yonatan Solomon Russom
Aug 3, 2018 4:20 PM
205.141.67.16

Eritrea Needs Us And We Need Her.

Even if you aren't able to go to our annual meeting or to Eritrea at this moment, we need your participating on an our project, You can still help us help others by supporting us. We might ask for your kind assistance to review our document, project, guidelines, etc. Like trees need sunshine to live, Eritrea needs professional Eritrean like you. We need to give back to our community and our beloved country Eritrea. We paid the ultimate price to become Independence country. We all have different profession. We need to share our knowledge and experiences with our community and in Eritrea.

I have no degree of any kind. I drop out of College because I was not learning anything in school. So, I decided to take different route to be educated and become self-taught mathematician.

I start reading books day and night about philosophy, psychology, history, mathematics, Religion, etc. The years were from 1992 to 1997. In 1997 I was in my own world. Some people might call me a little bit strange. My view point were totally different than most people. I felt like no one can understanding me what I was talking about. I was kind scary to some people or crazy. The good thing about my believes was that my study was mostly about mathematic what I am able to expressed in words, I can also expressed in numbers so what I say in words can be verified in numbers and graphs and that reminded me that I was in my senses and after all that I wasn’t crazy as what some people like to think about me. I was just in a different world and different level of understanding about the world in regard to mathematics, Nuclear Energy, Religion, histories, Shapes, alphabets, writing, etc. My view of the world changed once I read a book called “Mind & Tools”, I read the book in 22 hours that has about 300 pages. I use to be addicted to reading. If I didn’t read, I use to feel very bad like I wasted the day without gaining little more knowledge, even though it was break for me to spend time with my friends.

Another challenging subject was my own mother tongue. I left Eritrea when I was 12 years old in 1982, I did not learn enough Tigrinya vocabulary to express myself or able to write a book about mathematical because I was a kid and then I immigrated to the west. My goal is mathematics to be taught in Tigrinya. All concepts need to be written in Tigrinya. I bought four different Tigrinya dictionaries to find out all this mathematical terminologies in Tigrinya. X& Y-axis, Integration, derivative, etc. It took me one year to study Tigrinya terminologies. I am ready since 1997. Some people might ask why in Tigrinya, I say why not in Tigrinya. Mathematics is the most easy subject if you understand the most basic concept which is not taught in school today. Most of all, if Eritrea is going to advance in technology or planning to go to Moon or space or want to secure energy in the future math is the way to go that’s my I became self-taught mathematician. Eritrea needs us and we need her. Yonatan Solomon Russom, Self-taught Mathematician

Yonatan Solomon Russom
Aug 2, 2018 3:37 PM
205.141.67.16

How Eritrea Can Create Eritrean Scientist, Philosphers & Mathematician fast

Now it is Peace in East Africa,

We, African need to return to Africa to assist in the sustainable development of Africa and as long we have peace we need to remigration to our mother land.

We are known for hunger, war, starvation, killing, prison, etc in the past. Now for the first time since Dr. Abiy has been elected for prime ministry, prisoner freed, killing stopped, peace came among neighbor and parties, etc. It doesn’t matter if what tribe or ethnic group we are as long we are African. He loves everyone. He cares about everyone. We all deserve peace, caring and love which is Eritrean philosophy to work, exchange and support each other, economically, military or other services.

This is also Isaias Afeworki moto “All Eritrean are equal and have equal right and need equal services, in fact those who have less, he provide more serivices, like school, water, hospitals and he believes we all are Eritrean who need more support than those who live in big cities. There are many professional abroad with all type of backgrounds, Doctors, Engineers, Financial advisers, and like myself Mathematician and others. I left Eritrea when I was 12 years old and all my life lived in the West for 36 years. I have study their culture, languages, history, philosophy of the west philosophers and scientist. I feel that I know more about the western culture than my own by studying their contribution to our world. The good thing that by known west culture, I can be a bridge the fact that I know t I know enough about mine own culture, language and able to share the knowledge I possess in own mother tongue.

The interesting part is that even the west themselves, the majority don’t even know their own history of their scientist contribution. It is because it is abstract.

It is very interesting how the west advance in technology. They mostly learned from us, African. Their philosophers came to Africa to learn all that it looks to today artificial intelligence. They just have presented differently with electronic the writing aspects. Otherwise, the writing, letters, numbers, formulas, they learned from us. It will be very easy for us to adopted and learned when we know how and understand the history.

In school or University, you don’t really learn a lot other than the general knowledge. It is up to the person to study further of your own to know deeper if you want to know much deeper knowledge. It is not share it easily. You have to read and interpret in their philosophical writings. The reason is that if it has a virtue/benefit, it kept secret and they don’t share it to everyone. You might hear about it but you will not have access of the findings. You have to do your own study. My point is that we African, specially East African need to return to our country to assist in the sustainable development of Africa. No, one can do for us other than ourselves.

The question is how can we do it?

There is two ways we can teach our pupils/ students.

1. We have to come to Eritrea to teach pupils/student or

2. I can ask pupils/students a specific question to make them become scientist but they have to be able find the answer “Intuition””Gemri” “kisikorom”

As you know, it will be very hard for diaspora to move to Africa to teach our own people. As for me, I tried to move in 1997 but Eritrea was not ready for me at that time and I had no responsibility at that time. Now, I have to be honest, today I have many responsibilities that prevent me to come to teach so Eritrea can advance in technology. Even though my desire is to come teach in Eritrea. So, I choose plan two, we need to create Eritrean scientist in Eritrea. The question how do we do it. It is easy. We just need to ask them specific question to the pupils to unify their knowledge and make them aware. If they are able to answer the specific question in their mind, it will create synapses in their brain like circuits which will reconnect the information they have gather so far and are able reconnect the dots that will help them to see the light. The question will force them to think logically. Once they realize they can think logically, they will figure out the rest. The whole idea is how we can think logically? In order to think logically, one need to know how all technology is based from. It is all derived from simple arithmetic calculation. The primitives 0 and 1 along operation + and = comes from number theory and artificial intelligence as well.

Ted
Aug 1, 2018 3:16 PM
63.88.40.2

why we promote people like "Ghezae Hagos" by publishing their article in Dehai news? it should be deleted.

ስእለ
Jul 29, 2018 8:32 PM
96.241.121.159

ሕጂኸ ናበይ?

ባዓል ከዳዕ መሓዛ ከዳሚ
ክልተ-ሓደ ለማኒ ኣገልጋሊ
ጸረ-ዕብየት ናይ ጥፍኣት መሰሪ
ኢድኩም ሃቡ ሓሪኑ’ዩ ህዝቢ

ነቒሑ’ዩ ሓፋሽ ጸላእቱ ኣለልዩ
ካብ ሩሑቕ ቀረባ ጉዕዙኡ ዝሃስዩ
ሰብ መሰል ኣኽላባት ነኺሶም ዘእዉዩ

ግዜ ግርም ዘርእየካ ኩሉ
ክማጻረ ጽራዩ ገፈሉ
ጸረ-ህዝቢ ክሓፍሩ ክፈሽሉ
ስእለ
Jul 27, 2018 10:28 PM
96.241.121.159
'ቲ ገበል ዊሒጣ - ናይ ሰላም ጉልሕንጣ
ምስ ኣልገሰ ኣብ ባይታ
ምስ ሃበ ምልክታ
ኩሉ ኮይኑ ሳንጣ

ጸሓይ ዕርቂ በሪቓ
ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ
ኣስመራ ሕምብርታ
ፍቕሪ ሰላም ተሓንጊጣ
ምስ ናይ ሓድነት ቋንቋ

ኤርትራ ቀደም'ያ ነጊራ
'ቲ መንገዲ ሲኢላ ሓቢራ
ኢድ ክስሓብ ከቋርጽ ሕንከራ
ዓማጺ ፖሊሲ ከኽትም
ከብቅዕ ዕደራ
ህዝቢ፣ ሃገር ክሰርሕ ብሓበራ

እንሆ ሎሚ ኤረይ ሰሚሩላ
ድሕሪ ስቓይ መስዋእቲ መከራ
ባቡር ሰላም ክትሕምበብ ጀሚራ
ኣቃሊሓ መልሕቓ ኣልዒላ
ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ማእከል ኣስመራ
ዮናታን ሰሎሞን ርእሶም - ሚነሶታ
Jul 27, 2018 5:10 PM
205.141.67.16

Finally Peace in East Africa

We, African are going to return to Africa to assist in the sustainable development of Africa, as long we have peace we will be remigration.

We are known for hunger, war, starvation, killing, prison, etc. Now for the first time since Dr. Abiy has been elected for prime ministry, prisoner freed, killing stopped, peace came among neighbor and parties, etc. It doesn’t matter if what tribe or ethnic group we are as long we are African. He loves everyone. He cares about everyone. We all deserve peace, caring and love which is Eritrean philosophy to work, exchange and support each other, economically, military or services.

There are many professional abroad with all type of backgrounds, Doctors, Engineers, Financial advisers, and like myself Mathematician and others.

I left Eritrea when I was 12 years old and all my life lived in the West for 36 years. I have study their culture, languages, and history of their scientist. I feel that I got to know them very well by studying their contribution to our world. I feel that I know more west culture than my own but I know enough mine own culture, language and able to share the knowledge I possess in own mother tongue.

The interesting part is that even the west the majority themselves don’t even know their own history of their scientist contribution.

It is very interesting how they advance in artificial intelligence and technology. You don’t really learn it in school or Universities other than the general knowledge. It is up to the person to study further of your own to know deeper if you want to know much deeper knowledge. It is not share it easily. You have to read and interpret in their philosophical writings. The reason is that if it has a virtue/benefit, it kept secret and not share to everyone. You might hear about it but you will not have access of the findings. You have to do your own study. My point is that we African, specially East African need to return to our country to assist in the sustainable development of Africa. No, one can do for us other than ourselves.

Dm eri tv subscribe

ERi-TV, #Eritrea: Interview with President Isaias Afwerki, November 3, 2018