Dehai Message Board (DMB)

ስእለ
Jul 27, 2018 10:28 PM
96.241.121.159
'ቲ ገበል ዊሒጣ - ናይ ሰላም ጉልሕንጣ
ምስ ኣልገሰ ኣብ ባይታ
ምስ ሃበ ምልክታ
ኩሉ ኮይኑ ሳንጣ

ጸሓይ ዕርቂ በሪቓ
ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ
ኣስመራ ሕምብርታ
ፍቕሪ ሰላም ተሓንጊጣ
ምስ ናይ ሓድነት ቋንቋ

ኤርትራ ቀደም'ያ ነጊራ
'ቲ መንገዲ ሲኢላ ሓቢራ
ኢድ ክስሓብ ከቋርጽ ሕንከራ
ዓማጺ ፖሊሲ ከኽትም
ከብቅዕ ዕደራ
ህዝቢ፣ ሃገር ክሰርሕ ብሓበራ

እንሆ ሎሚ ኤረይ ሰሚሩላ
ድሕሪ ስቓይ መስዋእቲ መከራ
ባቡር ሰላም ክትሕምበብ ጀሚራ
ኣቃሊሓ መልሕቓ ኣልዒላ
ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ማእከል ኣስመራ
ዮናታን ሰሎሞን ርእሶም - ሚነሶታ
Jul 27, 2018 5:10 PM
205.141.67.16

Finally Peace in East Africa

We, African are going to return to Africa to assist in the sustainable development of Africa, as long we have peace we will be remigration.

We are known for hunger, war, starvation, killing, prison, etc. Now for the first time since Dr. Abiy has been elected for prime ministry, prisoner freed, killing stopped, peace came among neighbor and parties, etc. It doesn’t matter if what tribe or ethnic group we are as long we are African. He loves everyone. He cares about everyone. We all deserve peace, caring and love which is Eritrean philosophy to work, exchange and support each other, economically, military or services.

There are many professional abroad with all type of backgrounds, Doctors, Engineers, Financial advisers, and like myself Mathematician and others.

I left Eritrea when I was 12 years old and all my life lived in the West for 36 years. I have study their culture, languages, and history of their scientist. I feel that I got to know them very well by studying their contribution to our world. I feel that I know more west culture than my own but I know enough mine own culture, language and able to share the knowledge I possess in own mother tongue.

The interesting part is that even the west the majority themselves don’t even know their own history of their scientist contribution.

It is very interesting how they advance in artificial intelligence and technology. You don’t really learn it in school or Universities other than the general knowledge. It is up to the person to study further of your own to know deeper if you want to know much deeper knowledge. It is not share it easily. You have to read and interpret in their philosophical writings. The reason is that if it has a virtue/benefit, it kept secret and not share to everyone. You might hear about it but you will not have access of the findings. You have to do your own study. My point is that we African, specially East African need to return to our country to assist in the sustainable development of Africa. No, one can do for us other than ourselves.

ስእለ
Jul 25, 2018 2:13 PM
148.184.174.61
እኹል ግዜ ወሲደ - ሓሲበ ኣውሪደ
ተወኪሰ መዝገብ - ለባማት ሓቲተ
ክፈልጥ ፈቲነ - ወያነ መን'ዩ 'ለ

'ቲ መልሲ - ልበይ ዘሰምበደ
ተፈታሕካ ቁጻር - ዘይብሉ ጠገለ
ዘናቖተ ህዝቢ - ኣይብላዕ ኣይስተ
ተላኣኺ ኩርኩር - ኣብ ባዶ ዝዕበ

ሰላም ዝቐተለ - ስርቂ ዘማዕበለ
ኣእምሩኡ ጸገም - ዜጋ ዝበከለ
ናይ ተንኮል ከረጢት - ሕማቕ ተፈንፈነ
ጸረ-ምዕብልና - ሓሳድ ዝደንቆረ

ክሕሱ ዝሰልጦ - ሳዕቤን ከይመዘነ
ሓቢ ተሃዋስያን - ናይ ሰላም ቁንቁነ
ዉሽጡ ዝላሕለሐ - ፈጺሙ ዘይዕረ

ተደኒሱ ሞይቱ - ኣለኹ እንዳበለ
ፍትሓት ተነፊጉ - ቀብሩ ኣይተነግረ
ከም ግመ በኒኑ - ኣብቂዑ ወያነ

ስእለ
Jul 24, 2018 3:30 PM
148.184.174.61
ደላይ ፍትሒ ሰላም ዝዘመረ
ንዓመታት ሂወት ዝገበረ
ተጨፍጪፉ ኣለኹ ዝበለ
ጐይታ ጽንዓት ዘይጽወር ዝጸረ
ህዝቢ ኤረይ ብፍትሒ ዝልለ
ጋልሂካዮ ጸልማት ገርካዮ ነበረ

ጽንዓትካ ሲዒሩ በሪኹ 
ፍቕሪ ሰላም ወሊዱ ዓዂኹ
ኣብ ሩሑቕ ቀረባ ኩሉ ተሓጒሱ
ዓብዪ ንእሽቶ ዓሊሉ ኣሞጒሱ

ኣገናዕ ኢሉካ ፈታዊ ጸላኢ
ሰሊሙካ ወርቂ መንጒድካ ብሓቂ
ተሓጒሸ ኣነ ዕብየትካ ክርኢ
ስእለ
Jul 21, 2018 3:44 PM
96.241.121.159
ኣነ ዝምሕጸኖም - ናይ ልበይ ዝነግሮም
ንኢትዮጵያውያን ኩሎም - ሙሁሮም ዓለሞም

ታሪኽ ከዐርዩ - ክጽሕፉ ከምህሩ
'ቲ ሓቂ ክነግሩ - ከየማዛበሉ
ወለዶ ክፈልጥ - ጌጋታት ከይደግሙ 

መታን፡
ስላምና ክሰፍን
ምስፍሕፋሕ ከኽትም
ቀሲና ክንነብር - ብሓደ ክንስጉም
ክንምዕብል ክንስልጥን - ከብቅዕ ዕግርግር
ስእለ
Jul 20, 2018 1:06 PM
148.184.174.61
ኣነ ዝምሕጸኖም
ናይ ልበይ ዝነግሮም
ንኢትዮጵያውያን ኩሎም
ሙሁሮም ዓለሞም፡

ታሪኾም ከዐርዩ
ክጽሕፉ ከምህሩ
'ቲ ሓቂ ክነግሩ
ከየማዛበሉ
ሃበስ-ቀደስ ዘይብሉ

መታን፡
ስላምና ክሰፍን
ምስፍሕፋሕ ከኽትም
ቀሲና ክንነብር
ብሓደ ክንስጉም
ክንምዕብል ክንስልጥን
ከብቅዕ ዕግርግር
ስእለ
Jul 19, 2018 3:03 PM
148.184.174.62
እሾኽ ተነቒሱ - ተማሕዩ ኣልጊሱ
ጸልማት ተቐንጢጡ - ንብርሃን ኣውሪሱ
ቃንዛ ስጋ ኣብቂዑ - ሂወት ተሓዲሱ
ፍቕሪ ሰላም ሃገር - ዓምቢቡ ነጊሱ
ደላይ ፍትሒ ሓፋሽ - ኩሉ ተሓጒሱ
ኣመስጊኑ ኣምላኽ - ተሲኡ ደቂሱ

ተመንዩ ሓላል- ጸሎቱ ኣዕሪጉ
ጻማኡ ክርኢ - ኣጒሙ ኣጒዑ
በሲሉ ክበልዕ - ከመስግን ጎሲዑ

ይበል ውሕልነት - ነብሰ ተኣማምነት
ዘይንቕነቕ ሓይሊ - ኣብ ህዝቡ መሰረት
ብጽንዓት መካቲ - ንደምዳሚ ዓወት
ዓለም ኣዛሪብካ - ኤርትራዊ ሓየት 
ኣብዚ ለኽባጥ ዘበን - ኴንካ፣
ናይ ጽንዓት፣ ናይ ሓቂ ኣብነት
ስአለ
Jul 16, 2018 8:44 PM
96.241.121.159
መርከብ ሰላም ጡሩምባ ነፊሓ
ኣበሲራ ክትጅምር ስራሓ
ኣምበልቢላ ኣርምኣ ሰንደቓ
ኣልዒላቶ ታኮኣ መልሕቓ
ተበጊሳ ፈሊማ ጉዕዞኣ

ዓጅብዋ ‘ቲ ዓሳ ከይበልዓ
ጽረጉላ ኳዂቶ እሾኻ
'ቲ ዕንቅፋት ናይ ሰላም ምሕለኻ

እወ
ከይትዕንቀፍ ኣብቲ ኩርኳሕ ጉዕዞ
ከይቲድንጒ 'ቲ ወደብ ክትበጽሖ
መርከብ ካፕቴን ሃየ ንሓግዞ

እቲ ንፋስ መሾምቦባ ሃውሪ
ጸረ-ህድኣት ዓንቃፊ ድሃሊ
ከይህውኻ እቲ ማዕበል ባሕሪ
ንሓልዋ ለይቲ ይኹን ቀትሪ
ንሓብሕባ ብልቦና ምኽሪ
Yonatan Solomon Russom
Jul 13, 2018 9:43 PM
205.141.67.16

Eritrea will be like Abu Dhabi or Singapore

“Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is a success.”

In the last 20 years, we know what we have been doing. Now we are going to work even harder and smarter. We only have one hotel that is considered to be international acceptable that’s Asmara Palace. We need to build at least two more hotels that can accommodate tourists from Africa, Asia (Middle East), Europe, Asia and USA in Massawa and Aseb by the beach in Red Sea. We need to give one year tax break for all business that serve in restaurants, hotels and tourism to bring equipment and supplies.

We need to continue our housing constructions and improvement in Asmara and other cities. We need to catch up the last 20 years we lost to make Eritrea like Abu Dhabi or Singapore. We have better future ahead of us. I believe that Eritrea and Eritrean have even have brighter future ahead of us. Making peace with Ethiopia will benefit both of us. We will be stronger and stable nations both of us. As long we are thankful and respectful each other, we will be prosperous nations. Our children will not be immigrating to the west and the west will come to us for our resources and our rich culture and traditions. We have a lot of work ahead of us. Our teachers need to be paid more money. We need privatize and the government owned property to focus on taxes and regulations.

My suggestion to the Eritrean government, we need to make Aseb tourist destination, we need to build little Ethiopia village, Somalia village, Uganda village, Kenya village, Djoubouti village. We need to build something that resemble these villages. We also need to build the biggest kids attraction in Aseb where kids come from East Africa or middle east for vacation. So we might need to build not just one, 10 hotels in Aseb.

We need to start dreaming big to make Eritrea to be like Abu Dhabi or Singapore.

Thank you
Yonatan Solomon Russom
Minnesota
ስእለ
Jul 12, 2018 12:54 PM
148.184.174.62
እቲ ዘይእመን
ናይ ተንኮል ገሃነም
ኣብ ባዶ ዝትዕነን
ጠሊምዎ ዘበን

እንዳረኣየ ዓይኑ
ብደዉ ተቐቢሩ
መውጽኢ ዘይብሉ

ኣይሓሰበን ኣርሒቑ
ካብ ሓቂ ሪሒቑ
ንህዝቢ ኒዒቑ
መንገዲ ሲሒቱ

መን'ዩ ኣይትበሉ
ወያነ'ዩ ስሙ
እቲ ሓኽሊ ድሙ
ምልዓል ኣመሉ

ወያነ ኣልጊሱ
ንፋስ ሰላም ነፊሱ
ኩሉ ተሓጒሱ
Yonatan Solomon Russom
Jul 11, 2018 9:54 PM
205.141.67.16

A Season of Peace & Love

Dear Dehai members,

This peace restoration between Eritrea and Ethiopia as peaceful, safe, happy and healthy countries for our children, and for our children’s children (deki-dekina) through the seventh generation and beyond All of creation is sacred which means in Latin “Holy” What we did was something with holiness. Everyone feel deep respect for both of us due to sanctity with divinity and we considered worthy of spiritual respect or devotion or inspiring. Respect and appreciation for the Horn of Africa and for the entire community of the world. This deepening our connection to and understanding of community of world. Initiative, telephone, airplane, port and the adoption of Cooperation Circles as a vehicle for participation in Seasons of Peace.

Thank you

Yonatan Solomon Russom

Minnesota,

MIK
Jul 10, 2018 10:47 PM
72.80.222.29

Peace

The fast paced events of the last few weeks were overwhelming. It turns out that Prime Minister Abiy means business and he has the trust of our own government; so much so that President Issaias himself invited the Prime Minister to his own residence.

The events speak for themselves, but nobody can deny that they mark the defeat of the policy of encircling Eritrea and keeping the region hostage to warmongering and poverty. The almost euphoric expression of our people in Asmara this last weekend was a celebration of the welcoming of a peaceful period ahead. Personally, I am grateful for that and most of all, I am happy to see that our people so alive and elate.

One thing without which I do not want to close my short note is that the weekend dispelled many of the misconceptions held by many in Ethiopia and elsewhere about Eritrea, Eritreans and our president (due to TPLF/Weyane and Western propaganda, of course). For me, it was time to say, "I told you so!" to the few Ethiopians I know here, upon their positive comments especially about our president.

Forward compatriots! Awet nHafash!

ስእለ
Jul 10, 2018 4:15 PM
148.184.174.61
እቲ ቊንጪ ትኳን
ምስ ኣልገሰ ትማል
ተረኺቡ ሰላም
ተጀሚሩ ምምባር
ተጋዲምካ ምሕላም

ኩሉ ተሓጒሱ
ዓሊሉ ኣሞጊሱ
ፍቕሪ ተላቢሱ
ብደገ ብውሽጡ

ሂወቱ ክምዕር
ብሰላም ክነብር
እንሆ ይዝምር

ይምሕጸን ይነግር
ዓማጺ ክልብም
ስስዐ ክጉድል
ንሰላም ከኽብር
ከብቅዕ ዕግርግር
ኣሸናፊ ኣብርሃም(ኣሼ) ጀርመን
Jul 10, 2018 1:32 AM
109.91.33.103
ኣሸናፊ ኣብርሃም(ኣሼ) ጀርመንስ!

ጓል ዛ ፕላኔት ጓልዛ ምድሪ 
ደልየ ቀቢየያ ሃየ ኣዳልዩኒ
ሓምሳታት ቑጺራ ደሃያ ስኢነ
ኣበይ ኮን ትህሉ በይነይ እኮ ኮይነ

    ፍጡራ ክንሰይ ብኣይ ዘይትሓምም
ከምዛ ዘይትብጽሓኒ መሲልዋዶ ዘሕለምልም
ዓለመይ ከም ዝፈጥር መሬት ዘቢጠ
ዓይና እንዳረኣየ እዝና ካብ ኣስቀጠ

    እህህታይ ዘይስቆራ ወጽዓይ ዘይስወጣ
ልባ ቀኒኑ ኣብቲ ሓንካስ መንበር ተኾይጣ
ከምዛ ዘይናተይ ክትጓንየኒ ዝዝኽትም ዶ መሲልዋ
መዓስ እሞ ይጀጁ መዓስ ተጎቢኤ ብጽምዋ

    ኣነን ክጽውዓ ንሳን ክትነፍጽ
መቓልሐይ ዘይዓጅባ ህጥም ትመርጽ
ትፍቶ ትጽላእ ፍጡር ከርሳ እየ እዛ ክንብልባሎ
ስግንጢር ኮይናትኒ እዛ ጎደሎ ዓለም ዋሎ

     እቲ ትማሊ፣ ጸው ዝበልኩ ንገድሊ
ህላውነተይ ከናዲ ዓለመይ ክደሊ
መዓስ መርጸዮ ክርትትና በረኻ ክበሊ
ዘይ ነዛ ሎምየይ እዩ ዝተፈተንኩ ብወጥሪ

    እቲ ትማሊ ደም ድፋጫይ ወጺኤ ዝፈጠርኩዋ ዓለመይ
ምውሓጥ ምስ ኣበያ ኣብ ቀጽራ ባንዴራ ምስቃለይ
ክንዲ ብዝቕደመ ትኽሕሰኒ ኣብሳ ኣብ ልዕሊ ኣበሳ
ደሃይ ጠፊኡኒ እዛ ዓለም ሲኢነላ ደበስ ወጽዓይ መለሳ

    እዝና ክኹክዕ በሰር ዝጋረዶ ዓይና ክኣሊ
ንጀነቫ ተጓይየ ናብቲ ካልኣይ መኸተ ገድሊ
ብእገዳን ከባባን ጸለመን ምስይጣና ክበራረየኒ
ኣበይ ደኣ ኣበለት ሕጂ እዛ ዓለም ሃየ እባ ኣዳልዩኒ

     ትማሊ ዝደወነቶ ምስለይ ሎሚ ኸ ኣይስወጣን
ዘቀራሓነቶ ኣህዛብ ምስ ተላዘቡ ብጩቕ ምባል የለን ካን
ብስቕታ ተዓዚማ ትማሊየይ ከይኣክላ ዳሕራያ ዝገድድ
ደሃያ ዶ ኣለኩም እዛ ዓለም ሽሉ ዓለም ሕንግድ

    ትማሊ ታሕጓሰይ መግለጺ ክስእነሉ ብሰላም ክሰራሰር
ለካ እዛ ዓለም ገና ዓይና ቁሊዑ እዩ ብገፈል በሰር
ብስራት ፍቕሪ ትማሊ ኣእዛና ዶ ደኣ ኳኽይዋ
ብጩቕ ምባል ኣብያ ደሃያ ጠፊኡ ካን ኮይንዋ

   ኣብቲ ሐሕሰሙ ዶ ደኣ ገግናዩ ኣይተተዐትን
ትውንጅል ዶ ደኣ ኣይነበረትን ብሰብኣዊ መሰላት ምስለይ ትድውን
ትኳዕ የዕሲባ ዶ ደኣ ሰላመይ ክትዘርግ ወይጦት ኣየዋፈረትን
ዝረኣየ እባ ዓይኑ ይብራህ ነዛ ዓለም ምናምን

      እንበር ኣነ ደኣ ትማሊብዘይ ዘራይ
ህርድግ ክበሃል ናይ በይነይ ንምድላይ
ሽዑ እንድየቀቢጸኪ ደሃይኪ ሽታ ማይ ምስ ኮነ
ሕጂ ኸ የለኽን ዶ ዓለም ምናምነ

     ዝረኣያ እንተሎ ነዛ ስግንጢር ዓለም
ንገሩዋ ዕረ እንዳጠዓማ ትጉሰሞ ሰጊረዮ ቲ ጸገም
ዳግም ኣመስኪረ እየ ዓለመይ ዓለም በይነይ ከም ዝፈጥር
ኣብ ገዛእ ዓለመይ በዛ ጽንዓተይ ብመኸተይ ከም ዝነብር

  ኣሸናፊ ኣብርሃም(ኣሼ)
ጀርመን
9/7/ 2018

ወልዳይ ተኸስተ ማንሃይም
Jul 10, 2018 1:23 AM
109.91.33.103
ደቅስ!

ደቅስ ስከ ደቅስ
ግብስስ ኢልካ ኣስተንፍስ
ንሰማይ ጠምት ዘክር
ዘሕለፍካዮ ቃልሲ መሪር
ድሕሪ ወራር ወያነ
ዕስራ ዓመት ሰለም ከየበልካ 
ንህንጸት ንምክልኻል ተቖሪንካ
ንሓያላት ክትገጥም ንተጻብኦ
ወረ መኣስ ተርኻኽብሉ 
ሓንቲ እግርኻ ንወፍሪ
ታሓንቲ ትወፍር ክትብል ተመሃሩ
ንወፍሪ ሕርሻ ትቕይር ማርሻ
ብእግርኻ ዝደየብካ ጎቦ
ንወሓይዝ ሰንጢቕካ ጫማ ኣልቦ
መበሪኻ ሪኢናዮ
ማቶነላ ከምታ ንሕና ዘላትና
ተፒሽ እካ ዘይተነጽፈላ
ኣጋይሽ መነባብሮኻ ተማሂሮምሉ
ፍሉይ ካብ ካሉኦት መራሕቲ ኣፍሪቃ
መንደቕ መምበሪኻ ብሃሳሱ
ንሕብረተ ሰቡ ዝመስል ተሓዋዊሱ
ኮሪዕካ ኣኽሪዕካና
ብስርቂ ኣይትሕተት ብኮራብሽን
ከለኻ ጸዲቕቃ ብጽረት ኣጻብዕ
ንዉልቃዊ ረብሓ ዘይበልካ ቀባዕባዕ
ቲዝተሓጎስካዮ ብሓጎስ ነቢዕና
ብሳላኻን ብጾትካን ሓሳብ ልብና ሰሚሩላ
ዝሃረፍናዮ ክዉን ኮይኑልና
በል ነዊሕ ንበር ክጥዕመና
ጠዊዶ ክንብለካ ናይ መዳ
ወዲ ኣፎምዶ ናይ ኣስመር ክንጽዉዓካ
ፕረሲደትዶ ክንብለካ ኩሉ ዝጽዎዕ
ኣታ ጅግና ህያብ ፈጣሪ ጉንዖ
በልስከ ጉዕዞኻ ኣይተዓንቀፍ
ነቶም ሃዉቲቶምዘለዉ ክትድግፍ
ንስኻ ብኹሉ ትሕፈር
ንሰላም ንጉሆ ምሸት ትወፍር
እንቃኦ ምህርቲ ጻማኻ ሓፈስካ 
ኣኽቢርካ ኣኽቢርካና
ብሳላኻ ንስጉም ርእስና ኣቕኒዕካ
ዘለኣለማዊ ዝኽሪ ንሰማታት ዓወት ንሓፋሽ
ወልዳይ ተኸስተ 
ማንሃይም
ስእለ
Jul 8, 2018 3:08 PM
96.241.121.159
ሰላም!

ሰላም ኣንቲ ሰላም
ተሃራፊት ከም መዓርን ጸባን
ዘይትምኖ ከም ማይን እንጀራን

ተፈታዊት ከም ቈልዓ መብጽዓ
ኣብ ጸሎቱ ክርስቶስ ዝሰርዓ
ዘይኣኽላ ሂወት ሰብ በሊዓ

ሰላም!

ዓመታት ኣቚጺርና ክንደሊ ንዓኺ
ዋጋ’ውን ከፊልና እንተዓጀበኪ
ሽታ ማይ ኴንክና ጨሪስኪ ጨኪንኪ

ንገርና ምስ መን ኣሻሪኺ
ምስ ጉሓሉ ለያቡ ሓሰውቲ
ወይስ ምስ ገበቲ ሓፋሽ ኣሳቐይቲ፧

ሓደ ድሕሪ ሓደ ዓመጽቲ ሲዕርና
ንኽብርኺ ሂወትና ከፊልና
ንፍቕርኺ ዓው ኢልና ዘሚርና

ሰላም!

ቊሊሕ በሊ ኢድኪ ዘርግሕልና
ሕሰም ኲናት ተባራሩዩልና
ስደት ሽግር ግራቱ ገሩና
ተለመኒ ራህዋ ለግስልና

ሰላም!

ቀሲና ክንመርሕ ናብራና ሓዳርና
ሃገርና ክንሃንጽ ከብቅዕ ጸገምና
የእዳው ጓሓላሉ ሰርኪ ኣክብልና
ኣይትርሓቒ ንበሪ ምሳና
ዝሓለፈ ጸገም ኩሉ ይኣኽለና
Yonatan Solomon Russom
Jun 28, 2018 9:06 PM
205.141.67.16

Bringing Peace and Happiness into Our Lives !

Dear Dehai members,

To bring happiness and peace into our life, we acted, we did not just dream about and the past leaders of Ethiopian might have been interested in money and fame that was temporary happiness and inner peace, but true peace require some inner changes and remove negative influences from our lives that what Eritrean saw with Dr. Abiy within him. Happiness and peace come through simple things we love. They do not depend on our possessions, status or circumstances.

Dr. Abiy has positive attitude toward life for east Africa or Pan Africa He thinks about solutions, not about problem. He chose to see the solutions instead problem and he chose to expect success instead failure. He focused on the present and future and he forgot about the past. His positive attitude made us all feel light, happy and peaceful. He knew fear and worry cause stress and unhappiness even though our fear and worry were real, as the same time our president Isaias Afeworki knews that you don’t get nothing by dwelling on them, except lack of peace and happiness therefore he liked Dr. Abiy positive attitude and sent Eritrean delegate to bring happiness and peace into our life. Now is the time to make peace with our neighbors, and happiness and peace will start filling our lives.

We might not change everything but we decide to change the things that we don’t like or are not benefiting us. Like Dr. Abiy said fighting, killing old mentality, we spend both county too much money to military instead of other developments. We need peace and happiness. Now Happiness and Peace in Our Lives. Thanks God.

Thank you

Yonatan Solomon Russom

Mathematician
ስእለ
Jun 28, 2018 4:34 PM
148.184.174.62
ሓደ ነገር ተማሂረ
ፈሊጠ ኣስተውዒለ፡
ዕድመ እንተሂቡካ - ኣብ ግዜ ኣሚንካ
ልቦና ኣዕቢኻ - እንተተጓዒዝካ
ነገራት፡
ከምቲ መጀመርታ - ኣለዎም መወዳእታ

ሓጐስ፣ ሓዘን፣ ቅንኢ
ፍቕሪ፣ ሰላም፣ ጽልኢ
ኲናት፣ ቂም፣ ባእሲ 
ድኽነት፣ ስእነት፣ ሃብቲ ...
በለይቲ ኣረግቲ - ዝቕየሩ ወሓዝቲ
ከም መዓልቲ ለይቲ - ፍቓድ ዘይሓተቲ
ጠበሽ ኣብ ደልየቶም - ከም ነጎዳ በርቂ
ስእለ
Jun 22, 2018 3:36 PM
148.184.174.62
"ዝተሓርደ የንገርግር፣ ዝተፈርደ የዕገርግር"
ተባሂሉ ቅድም
ኣካ ረአናዮ ወያነ ከንገርግር
ክበኪ ከዕገርግር
ህዝቡ ከደናግር

ከመይ 'ዩ ኣእምሩኡ
ይሓስብ 'ዶ ይማዕዱ
ይርኢ 'ዶ ኣዒንቱ
የቕልብ 'ቲ ሓቁ?

ተማዓድ ወያነ
ብሓቂ ተዳነ

ዝሓዝካ ሒዝካ
ህዝብኻ ኣሞጊስካ
ምልጋስ ይሕሸካ
ዓሪባ'ያ ጽሓይካ
ኣብ ካልእ በሪቓ

"Game is over" - እንተ ክትጥዒ ክትጽለል
ስእለ
Jun 22, 2018 1:10 AM
96.241.121.159

ንመን ከመስግን?

ኣንታ ኣነ ንመን’የ ከመስግን
ንግዜ’ዶ ንዝጊኣብሄር ክቡር
ወይስ ንዕድለይ ግምባረይ’ዩ ክብል?

ዘጽንሓኒ ውድቀቱ ክርኢ
ውድቀት ‘ቲ ዓማጺ ወያነ ቀጣፊ
ስልጣኑ ክብሕጎግ መሕብኢ ከናዲ
ካብ ሱሩ ክመሖ - ከም ጻህያይ ሮማዲ
ንሱን ፍልስፍንኡን - ክጕሓፍ ናብ ጋህሲ

ኣብቂዑ ኣኽቲሙ ጸወታ ወያነ
ሂወት ናይ ኣሻሓት ትማል ዝደወነ
ዝኾለፈ ምዕባለ ስልጣነ
ዝደኸመ ሰላም ከይኳነ

ወሪድዎ ናይ ህዝቢ ኩናነ
ዓሪብዎ ኣለኹ እንዳበለ
ይበኪ'ሎ ኣብ ማእከል መቐለ
ተኾነሉ ዕድመ ተለቀመ
Dm eri tv subscribe

ERi-TV, Eritrea: Hamid Idris Awate's story - book released at Festival Eritrea Expo

Hamid idris awate book release

Hdri Media Books on Amazon.com
visit hdrimedia.com