Dehai Message Board (DMB)

ስእለ
May 13, 2022 9:55 PM
173.79.211.135
ኤረይ
ድምጺ ልሳነይ
መጽሙር ዳዊተይ

ስምኪ ከልዕሎ
ክደጋግሞ
ውሽጠይ ደስ ይብሎ

እወ ይደጋግሞ
ብዘይ ተጽዕኖ
ኩሉ ክሰምዖ
ምዃንኪ ምልዖ

ኩሉ ክፈልጥ
መታን ከይህውትት
ስምኪ ክግምት
ስእለ
May 13, 2022 9:32 PM
173.79.211.135
ኣውኡ'ለና
======
'ቲ ምኽኣል ነብስኻ
ነጻ መስመር ሒዝካ
ተኻባቢርካ
ብቕንዕና ሺርካ
ምስ ሩሑቕ ቀረባ...
ተዀይኑ ሓጥያትና
እቲ መኽሰሲና
ኣውኡ'ለና ንሕና
ንሱ'ዩ መትከልና
እቲ ፖሊስና
ዓዲ ዘእትወና

ዝተቓለስናሉ
ደምና ዘፍሰስናሉ
ቀልዓለም ዘይብሉ

ክብሪ ዝበና
ሃሊና ሓሊፍና
ኣብዛ ሃገርና
ስእለ
May 13, 2022 9:21 PM
173.79.211.135
"ትግራይ ትስዕር፧"

ዳሓር'ከ
እንታይ ክትገብር፧

ክትልኣኽ ክትግድም
ክትጽይቕ ክትሕንክር
ከባቢ ከይምዕብል
ህዝቢ
ብሰላም ከይነብር

ንመን ረብሓ፧

ንኣውሮጳ ኣመሪካ
'ተን ዓለም ዘሰካሓ
መርበበን ከስፍሓ

እወ
ሰብ ከይወግሓሉ
ከይፈትሕ ሽግሩ
ዝጻባኣ ኣብ ኩሉ

ብስም ዲሞክራሲ
ሰብኣዊ መሰል ላግጺ
ዝፈጥራ 
ሕሰም ሽግር ነውጺ

ምዕራባውያን፡
ገበቲ ዓመጽቲ
ስሱዓት መዝመዝቲ
ናይ ዕንወት ሃንደስቲ

እንተ ወያነ
እዛ ብላሽ ዕነ
የብላን ኣጀንዳ
ናታ ናይ ብሕታ

ምኽዳም'ዩ ክእለታ
ንዶላር ንጻዕዳ
ነመግቢ ዕለታ

ክትኣምኑ ክትክሕዱ
ታሪኻ ገንጽሉ
ፈትሹ መርምሩ
ንሱ'ዮም ዝነግሩ
መለሳ ዘይብሉ
ቡቑል ፍጥር ክብሉ


ስእለ
Mar 31, 2022 2:03 PM
173.79.211.135
ሓየት!
===
ብንያም ሓየት ኣምበላይ
ወደቦይ ግርማይ
ሕልሙ ተርጓማይ

ኣገናዕ!
ጉልበትካ ይጽናዕ

ኵርዓተይ ኢኻ ኩታይ
ፈርጊ ነጸላይ
ሓበነይ ተስፋይ
ኣብቲ ኣደባባይ
ኣውሮጳ መን ከማይ

ታሪኽ ሰኒድካ
ዘዅርዕ ሃገርካ
ንዓኻ ህዝብኻ
ንመላእ ኣፍሪቃ
ኣብ ንኡስ ዕድሜኻ
ኣብ ሽኳ ሽግለታ
ኣብ በልጁም - ኣብቲ ረጋሕ ባይታ

ብርግጽ!
ኣርኣያ ኢኻ ብሉጽ
ሓላፍነቱ ዝፈልጥ

ዕዉት ኤርትራዊ
ኣብ ግጥም ስዓሪ
ብድሎ ብግብሪ

ዓለም ኣዛሪብካ
ከም ከኾብ ደሚቕካ
ይጽናዕ መሓውርካ

ሓበን ጅግና ኢኻ
ኣብነት ኮርዒዳ
ዓወት ዝልማድካ

ኣሰር ኣምበርካ
ኣብ ታሪኽ ሽግለታ
ኣብ ኤርትራ ሃገርካ
ወጻኢ ኣውሮጳ

እወ
ከም ኩሎም ኣሕዋትካ፡
መርሃዊ፡ ዳኒኤል 
ተስፎም፡ ናትናአል 
መኽሰብ፡ ኣማንአል 
ሄኖክ .... እቲ ጎብለል
ናይ ኣፍሪቃ ሻምፕዮን
ስእለ
Mar 24, 2022 12:41 AM
173.79.211.135
ደቂ ኤረይ፡
ምልኣት ልበይ
ኵርዓት ክብረይ
ኣብቲ ጋህዲ
ኣብቲ ሕልመይ

እወ
እስኹም
ኩሉኻትኩም
ወዲ ጓልጉም

ወትሩ ሕቡናት
ኣብቲ ብርሃን
ኣብቲ ጸልማት

ገጢምኩም ትረትዑ
ዓወት ትምንዝዑ
ፈታዊ ጸላኢ ተቕንኡ

ሙሩጻት ዕንቊ
ወርቂ ሓፈስቲ
ታሪኽ ፈጸምቲ

ኣንኳዕ ደስ በለና
ኣስሚኹማ ኤርትራ
ኣምበልቢላ ባንዴራና

መን ከማኹም፧

እስኹም ኤርትራ
ትሓልፉላ ትጎዩላ
ደጀን ዕርዳ ኣብ ወረራ

ኤርትራ'ውን እስኹም
ኲርዓትኩም ክብረትኩም
ተስፋ መጻኢኹም

ክሊቴኹም ዘይትነጻጸሉ 
ዓጽመ ስጋ ኣብ ኩሉ
ኣብ ራህዋ ኣብ ሽግሩ

በሉ 
ኪዱ ቀጽሉ
ህዝቢ ዓለም ኣገርሙ
ወርቂ ዓወት ቀራርሙ
ስእለ
Mar 1, 2022 1:49 PM
173.79.211.135
ድርብ መዐየሪ
=========
ይሃምም ኣሎ ይነጕድ ኣሎ
መድፍዕ ጠበንጃ ዓገብ ዘይትብሎ
ምሕረት ዘይብሉ ዘዐኑ ተሎ

እወ

ይድሰቕ ኣሎ ጽናዕ ተዳሎ
ፕሮፖጋንዳ በሎ ሓምትሎ
ዕንወት ዝዕድም ሰላም ጎደሎ

ወይ ሰብ ጉዳም ፈጣሪ ጸላም
ካብ ሕሉፍ ጌጋ ክንዲ ዝማሃር
ንዕንወት ጥፍኣት ይመክር ቋሕማም

ኢራቕ ሶርያ የመን ሊብያ ሶማልያ . . .
ትማል ክወሩ
ዕጂብ ዘይበሎም ሓንቲ ቃል ክብሉ
ሕጂ ሸበድበድ መን ይሓመሉ?

"ኢድ ሸናሒት ጸናሒት" ዝብልኹም ከምዚኣ'ያ በሉ
ዮናታን ሰሎሞን
Feb 21, 2022 10:23 PM
73.5.188.2

https://youtu.be/wsCz1U63oGs

How can Africa advance in Math and science so it can explore the Universe? Let me tell you something. I Learn in

Grade 1-12 different languages, 
Grade 1-3 in Tigrinya (Eritrea, Africa)
Grade 4-5 in Amharic (Ethiopian, Africa)
Grade  6  didn't go school, Immigrated to Sudan - Arabic (Africa) 
Grade 7-10 Germany the language is called Deutsch "Dosh"
Grade 11-12 English - USA

I was exposed to many different languages when I was growing up, and school wasn't easy for me to learn. To learn about languages and cultures, it was itself very challenging but I never gave up because I was on a mission to figure out how the west advances in technology and artificial intelligence. Intuitively, I knew that the west knows something that is abstract to us, so my mission is to figure out what they know and what kind of information we are lacking. I used to ask myself how the west advanced in technology and science and African didn't. Mathematics! Now, I'm thinking about the next generation 30 to 200 years from now we African can benefit from our contribution and research. That's why y0ou se0e me sharing about mathematics.

Now that I figure out what is behind all this technology and science, the secret is mathematics, I am studying my mother tongue (language) Tigrinya so that I can teach mathematics. I understand mathematics intuitively, and I am able to teach it in any language, so if any country, especially Africa, wants to advance in #science and #technology and #mathematics and I am able to consult.

The only challenge is now that we are used to learning mathematics in English and other western languages (German), do we accept and adapt easily to teach in African languages. I am willing and able to create even new African alphabets so mathematics can be taught with African languages so in half a century Africa can advance in science and technology and explore the Universe easily through mathematics. https://youtu.be/wsCz1U63oGs

#artificialintelligence #school #language #language #africa #africa #research #research #research #research
የቀንየለይ
ዮናታን ሰሎሞን

ስእለ
Dec 31, 2021 2:37 AM
173.79.211.135
ሓሶት ፈላጺ
=======
ተስፋይ ገብርኣብ፡
'ቲ ጋዜጠኛ እቲ ደራሲ
'ቲ ጻዕራም ታሪኽ ፈታሺ
ሃንደበት ከይዱ ዘይወጽእ ጓሂ

ሃብሮም ተቖጽዩ ነበረ ኰይኑ
ምስ ኩሉ ባህጉ- ሓመድ ተደብዩ
ሃገር ከሲራ - ህዝቢ'ውን ጉህዩ

ትኩር'ዩ ነሩ ንፉዕ ጽሓፊ
ብወርቂ ብርዑ ሓሶት ፈላጺ
ኣብ ዓዲ ቅጥፈት ፈጣሪ ነውጺ

ነጊሩና፡
ከነንብብ ተገዲስና
ከነዘንቱ 'ቲ ታሪኽና
ብብርዕና ብድምጽና

በሉ ደቂ መሬት - ኪኢላ ኣብ ድርሰት
'ቲ ብርዑ ኣልዕሉ ጽሓፉ ተንትኑ
ታሪኽና ንገሩ - ሓፋሽ ዝኾርዓሉ

እወ
ግዜ ኣይትቕተሉ - ሞት ሕማም ዘክሩ
ዝበጽሕ ንኹሉ ቆጸራ ዘይብሉ
ስእለ
Dec 30, 2021 5:20 PM
173.79.211.135
ተስፋይ ገብርኣብ፡
'ቲ ጋዜጠኛ እቲ ደራሲ
'ቲ ጻዕራም ታሪኽ ፈታሺ
ሃንደበት ከይዱ ዘይወጽእ ጓሂ

ሃብሮም ተቖጽዩ ነበረ ኰይኑ
ምስ ኩሉ ባህጉ ሓመድ ተደብዩ
ሃገር ከሲራ ህዝቢ'ውን ጉህዩ

ትኩር'ዩ ነሩ ንፉዕ ጽሓፊ
ብወርቂ ብርዑ ሓሶት ፈላጺ
ኣብ ዓዲ ቅጥፈት ፈጣሪ ነውጺ

ነጊሩና፡
ከነንብብ ተገዲስና
ከነዘንቱ 'ቲ ታሪኽና
ብብርዕና ብድምጽና
ስእለ
Dec 21, 2021 12:54 AM
173.79.211.135
ነበረ ኰይኑ
======
ጭፍራ ወያነ
ጕጂለ ምነ
ኣነ በሃሊ ዓቕሙ ዘይመዝን
ጎርቢ ከባቢ እኩብ ዝብትን
ዕምሩ ሓጺራ ሃርጎምጎም ክብል

ከዳሚ ጃንዳ ወራሪ ሽፍታ
ሉኡኽ ዓንተራት ጉጂለ ዒታ 
ኣእምሮ ኣልቦ ናይ ትግራይ ዕዳ 
ነበረ ኰይኑ ኣሚኑ ጻዕዳ

ወይ ግዜ ጉዳም መስትያት ኩሉ
ኣካ ኣርኣየና ‘ቶም ንሕና ዝብሉ
ምስ ዑሱባቶም ‘ቶም ዝኽፈሉ
ኣብ ኩሉ ኵርናዕ ኢዶም ከልዕሉ 
BEREKET
Dec 12, 2021 9:45 AM
174.73.235.21

ELEMINATION OF IRS

Here is why IRS should & must be alimented for good. Open the link & listen https://youtu.be/Fw_S7dC08ug

ስእለ
Dec 8, 2021 5:26 PM
148.184.174.62
ናይ ኣፍርቃ ነገር
=========
ኣፍሪቃ
ትማሊ ብኣውሮጳ
ሎሚ ብኣመሪካ
ብመብረ ብተርታ
ትግዛእ ኣላ ትሕመስ
ምብላይ ኣብዩ ዓመጽ

እወ

ትምዝመዝ ኣላ
'ቲ ሺሻይ ሃብታ
ብጥምዩ ህዝባ

'ቲ ዓሎቕ ጎንጺ
ብስዉር ግልጺ
ጸጉርኻ የንጺ

እቶም መራሕቲ
ፍቱሓት ዕጥቂ
ኩሎም ከደምቲ
ዘይብሉ እምቢ
ንስዉር መግዛእቲ

"ጫማ ዋላ ይሃልዎ ክብሪ
ኩሉ ግዜ ትሕቲ እግሪ"
ኰይኑ
ናይ ኣፍርቃ ነገር
ምስ ሃብትኻ ጸገም
ጥምየት፡ ስደት፡ ሕሰም
ስእለ
Dec 8, 2021 3:36 PM
148.184.174.62
ወርዚዩለይ
======
'ቲ ዕባይ ከተማ
ዝብል ባባ ማማ
ዝጠፈኦ ትግርኛ
ወርዙዩለይ፡
ኣቦ ኣደይ
ኣቦ-ሓጎይ
ሓወይ ሓፍተይ
ኣሞይ ሓትነይ
ሓወቦይ ኣኮይ
ዘማይ ንዕልተይ...
ክብል ሰሚዑ
ወርዝዩ ሲሒቑ
"ማዘረይ" "ፋዘረይ"
"ግራንድ ፋዘረይ" 
"ብራዘር" "ሲስተረይ"
"ኣውንቲ" "ኣንክለይ" ... ዘይበልኩ
ከምኡ ዘይሃውተትኩ

ዕቡይ ዘይበሰለ
ቃላት እንግሊዝ
ፈይ እንዳበለ
ኣብ ዕላሉ ኣብ ትንታነ
ይነግረና ከም ዝተማህረ

ዘረቡኡ ጉራማይለ
ሕውስውስ ዝበለ
ቀጥዒ ዝሰኣነ

ምሕንፋጽ ቋንቋ
ኣብ ዕላል ዘረባ
እንታይዩ ረብሕኡ
'ቲ ጥቕሚ ፍሪኡ፧

ቋንቋኻ ዘወዝል
ሰማዒ ጊር ዘብል

እወ

ዘገምት ክብርኻ
ዝሕምስ ቋንቋኻ
ቅጭ ዘምጻኣልካ

ስእለ
Nov 22, 2021 11:30 PM
173.79.211.135

ኣባይ ሸሪኡ
=======
'ቲ መስዋእትና
ተኻዕወ ደምና
ሓቂ ድምጽና
መትከል እምነትና
ትማሊ፡
ነጻነት ኣውሒሱ
ጸልማት ቀንጢጡ
ጸሓይ ኣብሪቑ

ሎሚ’ውን 
ከም ትማሊ
ብዓቕሊ ግብሪ
ህዝቢ ኣንቂሑ
ራኢኡ ኣስፊሑ
ገሩ
ከስምዕ ድምጹ
ንሓርነቱ
ኣንጻር ጸላእቱ

እወ

ኣብ ሩሑቕ ቀረባ
ስግር ባሕሪ ሩባ
ሓቂ ዓቲሩ
ኣባይ በሊሉ
'ቲ ክፉእ ግብሩ

የድሂ'ሎ፡
ይኣክል ዓመጽ
ምዝመዛ ጎነጽ
ናይ ምዕራብ ቅጥፈት
መሰረት ዕንወት

ኣባይ ሸሪኡ
‘ቲ ለውጢ ሪኡ
ኣብ ቀርኒ ኣፍርቃ
ህዝቢ ዋንኡ

ብርግጽ!

እንተ ጸኒዕና
ቅልጽምና ኣሕቢርና
ክንርኢ ኢና
ክሰዓር ጓና
'ቲ መንቀኛና
ጠንቂ ሕሰምና
Bereket
Nov 18, 2021 11:02 PM
148.167.132.250

Here below is a URL link for an interesting & informative video that might widen your view of how African American of African origin are treated in a nation that time & again has advertised itself as the only free nation of all nations of the world.

https://www.youtube.com/watch?v=T2EGYqYXVRk

ስእለ
Nov 16, 2021 8:14 PM
148.184.174.62
ሓደ ንዂን
======
ንሃገርና ንናጽነትና
ንባዴራና ንኽብርና
ሓደ ንዂን ከም ቀደምና

ስምረትና'ዩ ሓድነትና
'ቲ ንቕሓትና ጥርናፈና
ዝሰዓረ ጸላእትና

ብሃገርና ኣይንጣላዕ
ንቀራረብ ንሰማማዕ
ኣየድልን ምግድዳዕ
ከይንኸውን -
መፍቶ ኣባይ እቲ ጭርናዕ
ስእለ
Nov 15, 2021 1:59 PM
173.79.211.135
ሞት ግዴኺ’ዶ ሙቲ፧
===========
ሞት
ሕሰም ድዩ ቅንኢ ዕንትርና ምልኪ
ዋላስ ሕነ ጽልኢ ሃብሮማት ትወስዲ፧

ኣብ ክንዲ፡
ሰብ ማሕላ ሰብ ኪዳን ጀጋኑ
ሂወቶም ከፊሎም ኤረይ ዝደኮኑ
ዉፉያት ሰብ ስረ ኣብ ፍትሒ ዝኣምኑ
ትወስዲ
እስኺ’ዶ ሙቲ ንሳቶም ክነበሩ

ንራህዋ ምዕባለ ዝሰርሑ ዝደኽሙ
ንነብሶም ገዲፎም ህዝቢ ዘገልግሉ 
ኣብ ራህዋ ኣብ ሽግር ኤርትራ ዝብሉ
ነውሪ ክትወስድዮም ኣለና እንዳበሉ

ዓገብ ሞት! 

ሕማቕ ፍርዲ ጀጋኑ ክትወስዲ
ኣቕሒርክዮ ህዝቢ ኩሉ ጸሊኡኪ
ግዴኺ’ዶ ሙቲ ከዐርፍ ግዳይኪ

በቲ ሓመድ እምኒ ከቢድ ተጸቐጢ
እቲ ሓዘን ብኽያት ከብቅዕ ድሕሬኺ
ጅግና 
ከስተማቕር ምምባር - ኣብዛ መሬት ሕድሪ

RIP ጅግና ኣልኣሚን መሓመድ ሲዒድ
ስእለ
Nov 3, 2021 10:05 PM
173.79.211.135
መን'ዩ እዚ ሃብሮም፧
============
ምስ ዝነፈሱ ዘይነፍስ
ብስቕታ ዝምልስ
ዝቐጽዕ ዝቕልስ
ካብ ጀጋኑ ዕጉስ

ፍጥር ክብል ትኩር
ዘይርበሽ ኣብ ጽንኩር
ብዓወት ዘይሰክር
ጸላእቱ ዘንገርግር
መን’ዩ እዚ ሙኩር፧

እወ

ኣብ ነብሱ ዝኣምን
ዘይክድም ንማንም
ጉምብሕ-ጥልዕ ዘይብል

ብዓሎቕ ዘይስምብድ
ምስ ሓዘ ዘይሰድድ
ክሳዶም ዘኸንድድ
መን'ዩ እዚ ዕዉት፧

ክሕገዝ ዘይጥላዕ
ሰሪሑ ዝንሳዕ
ዘይብል ቀልባዕባዕ
ወስለትለት ጠራዕራዕ

መን'ዩ
ዘየአንግድ ጭርናዕ፧

ጸላኢኡ ሃሱስ
ዝሕሱ ዘካውስ
'ቲ ወራሪ ሩኹስ

ኣብ ራህዋ ጽንኩሩ
ቅንዕና መትከሉ
ታሪኽ ምስክሩ

በሪሁ ጸልሚቱ
ክበጽሖ 'ቲ ሓቁ
ዘይስሕት መንገዱ፧

ፍሉይ'ዩ በይኑ
ዘይደንን ፈጹሙ
ጥቐሱለይ ስሙ፧

ኮለል ኣይትበሉ
ክትክሕዱ ክትኣምኑ
ክነግረኩም ስሙ፡

ሻዕብያ'ዩ - ዋርሳይ ይከኣሎ
‘ቲ ሞጒቱ ዝረትዕ
ገጢሙ ዘግርዕ
ጸላእቱ ዘንብዕ
ኣብ ሓቂ ዝትርንዕ!
tesfa
Sep 28, 2021 1:45 AM
148.167.132.250

Have you ever come across this article? Open the link and read it. Here is the link. http://www.madote.com/2014/08/eritreans-should-be-thankful-that.html

Thank you

ስእለ
Sep 18, 2021 9:52 AM
173.79.211.135
ቅልጽምካ ኣሕብሮ
=========
ትኩር ኤርትራዊ ቅልጽምካ ኣሕብሮ
ደመኛ ጸላኢ ዓመጽ ዘዐወሮ
ክብርኻ ክገፍፍ ይንቊ የድሂ ኣሎ

ሰባብ'ዩ ጒሒላ ዘይሓፍር ዓማጺ
ሕጊ ዘይዳንዮ ዘይናቱ ኮላሲ
ናይ ዘመና ኣሞራ ኣብ ኩሉ ዝዝምቢ

ዝብኢ ጽባሕ ፍጹም ዘየናሕሲ
ሕፍረት-ኣልቦ ዝራሲ ዘማቲ
ረጋጽ ሕጊ ንዉጹዕ ከሳሲ

ንዓመታት ዝተጻባኣና 
ከይንዓቢ ነጻ ሃገር ሒዝና
ኣመሪካ’ዩ ጒሒላ ደመኛ

ዘይበልየሉ ዓመጽ ሕስድና 
ንዓመታት ዘዛረየ ደምና
ከይንቐስን ድቃስ ከሊኡና

እሞ
ክብሪ ሃገር ክዕቀብ ከይድፈር
ሓደ ንዅን ከም ትማሊ ቐደም  
ክንምክቶ ስስዐ ሃረምረም
ሃሊና ሓሊፍና ኤርትራ ትንበር

Poem For Eritrea