Dehai Message Board (DMB)

ስእለ
Jun 13, 2018 1:01 PM
148.184.174.61
ወያነ፡
ጸረ-ሰላም ትኳዕ
ብሕጊ ተገዛእ
ኣይትበል ዘርባዕባዕ

መሬትና ጎቢጥካ
ሰላም እንዳሃወኽካ 
ሓሶት ተዘመርካ
ጎራሕ ኣይምሰልካ

'ቲ ውሳነ ንጹር
ሻርነት ዘይገብር
ቀያዲ ዝኣስር
ይተግበር'ዩ ዝብል

ክሳብ መዓስ ምትላል
ብሓቂ ምሽክዕላል
ዓለም ምድንጋር
ይኣክል ምጭብርባር

ኣብቂዑ'ዩ ጸወታ
ተመልከት ኣብ ባይታ
ኣእምሮ 'ተለካ
Yonatan Solomon Russom
Jun 11, 2018 6:40 PM
205.141.67.16

Eritrea's Got Talent Washing DC 2018 Festival

Dear Dehai members, I will be participating in 2018 Eritrean Festival Washington DC 2018. I will take part of the Eritrea’s got talent show. This Eritrea’s got talent show is to show natural aptitude or skill. I believe that I have a special aptitude for mathematics, readiness to help other Eritrean Children.

All children are mathematician. The problem is student are not learning in school the real mathematics what other are sharing information secretively what help them excel in school and in life. What our children learning in school is very basic mathematics but if we want them to be scientist specially that require a lot of mathematics skills, they need to know what about going to share in the Eritrea’s got talent.

When I was born 48 years ago, I was a guest in this world. I have no clue about the world or universe but human being lived many years before me. Many civilizations have developed a complex understanding in various fields including mathematics, writing engineering, architecture and astronomy.

Many wars have been fought on this earth. In Eritrea, June 20 is celebrated as Martyrs Day. It honors those who gave their lives during the Eritrean War of Independence that lasted for thirty years.

Why I want to get involved in Eritrea’s got talent is not to show that I have special aptitude for mathematics, but to give other Eritrean children the information and skills that they need to do excel in mathematics to help them in various fields. Many scientist and mathematician have contributed how mathematics should be taught. Unless we are expert in that field of the subject we don’t real know what is offered to us at the school. If you would ask me how it should be taught mathematics, I will have prepare it differently in order Eritrea to advance in various fields including mathematics, writing, engineering, architecture and astronomy, and nuclear energy.

Thank you 
Yonatan Solomon Russom
Minnesota, USA
ስእለ
Jun 6, 2018 2:00 PM
148.184.174.61

ወያነ፡

"ንዘይተምልጠኒ ኣይተጉየኒ"
ኣይበልኩን ድየ ንኽትሰምዓኒ
ብሕጊ ክትግዛእ ክትከፍት ዓይኒ
ሰላም ክነግስ ሕሰም ክበሊ?

ሕጂ'ውን ድሓን ዝተረዳእካ
ተግብሮ ጥራሕ ትብዓት ይሃብካ
ተንኮል ምስምስ ካባኻ ኣርሒቕካ

ዕድል ህዝብታት ብዙሕ ሓሺሽካ
ሃገር ጎደቦ ኣበሳቢስካ
ኣብ መወዳእታ እንታይ ረባሕካ???

ንኹሉ መልሲ ጠምት ውሽጥኻ
ቅርሕንቲ፣ ተንኮል፣ ትዕቢት ወጊድካ
ካብ ትማል ሎሚ ክሕሽ ጉዕዞኻ
Yonatan Solomon Russom
May 30, 2018 9:10 PM
205.141.67.16

Ideas are the main source of economic growth on this knowledge Age

Dear Dehai members,

Since Kindergarten until higher education we went to school to gather information. After we have gather enough information what wants to learn, we would like to apply it in practical application. The information we have gather so far transferred from one generation to next . The way genes are transferred from generation to generation. Those who were before us are long gone and we will be also go when our time comes one by one. Those who were before us might have been wiser than us why they were thinking the way there thinking but today is a little different and better. We live in in the information age. New media is a 21st century period in human history. Even though we are still require to read a lot of books to be smart, we can bring change and transfer information through industrialization to an economy based on information technology quicker. We live in the Knowledge Age which knowledge and ideas are the main source of economic growth.

Eritrean who are in linkin are ready to provide enough information and ideas how Eritrea can benefit from us. If I can contribute a lot to Eritrea, I wonder all of us how much we can contribute to our beloved people and country? What we have learned so far if it is going benefit us, we are going to ask how and if it is not going to benefit us we are going to answered it why not. We will have logical reason for both with proof. If it is necessary we can reanalyze it how alphabets and number were derived and later applied to math and science. How later it changed to become only a theory with no application for it. Therefore we can teach the subjects from scratch to abstraction. We have ability of abstraction and decomposition of problems helps student to break a problem into smaller parts that are easier to understand artificial intelligence or mathematics.

We have decided who are in linkin “HOPE” to meet in London how we can help, Eritrean family and Eritrea most off all to share ideas and information, since ideas are the main source of economic growth on this knowledge Age. Our population is growing in diaspora, we need to work together for betterness of Eritrean and Eritrea (betterness - being better than another).

Thank you

Yonatan Solomon Russom

Minnesota, USA
ስእለ
May 23, 2018 2:48 PM
148.184.174.61

ነብዕሎ ብድምቀት

==========
ሂወት ዝተኸፍሎ
ኣካል ዝጎደሎ
ሓፋሽ ዝሓበሮ
'ቲ መስተንክር ውዕሎ ...
ነጻነት ሓርነት
ኤርትራውነት
ክቡር ልእላውነት
ነብዕሎ ብድምቀት

'ቲ ኒሕ 'ቲ ጅግንነት
ትብዓት ቆራጽነት
ብልሒ ተዓጻጻፍነት
ጽንዓት ተወፋይነት 
ዘይተምበርኻኽነት
መትከላዊ እምነት
ኤርትራዊ ሓቅነት
ይዘከር ዘንትእለት

'ቲ ስደት ሰሃሮ
ዘይቁሱን መንብሮ
ግፍዒ ዝፈጠሮ
ዝርያ ተደመሮ
ኩሉ ንዘክሮ

'ቲ ሑሱም ማእሰርቲ
ብስልኪ ማሕነቕቲ
ምርሻን ብለይቲ
ኣብ ጽርግያ ጋህሲ
ጭካነ ወረርቲ
ይዘከር በብሓንቲ
ይጻሓፍ መጽሓፍቲ
ንወለዶ ሕጂ
ነመጻኢ ቅርሲ

Happy Independence Day Meriet Hdri - Eritrea!!
ስእለ
May 22, 2018 1:16 PM
148.184.174.61
ሂወት ዝተኸፍሎ
ኣካል ዝጎደሎ
'ቲ መስተንክር ውዕሎ ...
ነጻነት ሓርነት
ክቡር ልእላውነት
ነብዕሎ ብድምቀት

'ቲ ስደት ሰሃሮ
ዘይቁሱን መንብሮ
ግፍዒ ዝፈጠሮ
ኩሉ ንዘክሮ

'ቲ ጨካን ማእሰርቲ
ብስልኪ ማሕነቕቲ
ድምጺ ጠያይቲ
ተግባር ናይ ወረርቲ
ይዘከር በብሓንቲ
ይነገር፣ ይሰነድ ኣብ ታሪኽ መጽሓፍቲ

ስእለ
May 21, 2018 5:19 PM
148.184.174.62

ድምጺ ጅግና

=======
'ቲ ትማሊ፡
ኣብቲ ጸልማት ተስፋ-ኣልቦ
ረዳኢ ዳናዪ ዘይርከቦ
መከራን ጸበባን ዝኸበቦ
ሓይሊ ናይ ዘራያት ዝዓጀቦ
ተቓሊሰ ንነጻነት ሓርነት
ከፊለሉ ሂወት መስዋእትነት
ሰንኪለሉ ዓይነ-ብርከይ ጉልበት
ኣሕሊፈሉ ዕድላት ንእስነት
ኣፍሲሰሉ ደም ርሃጽ ጅግንነት
ከስተማቕር ነጻነት ሓርነት
ክኾርዓሉ ኤርትራዊ ዜግነት
ሃልየ ሓሊፈ ኣብዛ ሕድሪ መሬት

ኤርትራ ብነጻነት ትምበር!

Happy 27th Independence Day to EDF & to the people of Eritrea inside & abroad!!

ስእለ
May 19, 2018 11:07 PM
108.48.36.197

ሕጉስ ብዓል ልደትን ነጻነትን ኤርትራ!!

ኣንቲ ውልዶ ሕዛል 
ናይ ትማሊ ሕንጫል
እግሪ-ተከል ህጻን
ከመይ ኪኢልክዮ ጋሻ ዉሕጂ ምስጋር
ናይ መረብ ናይ ባህሪ ብየማን ብጸጋም
እንጉይ ናይ ኣዛብእ ምስቲ በሊሕ ኣስናን 
ውልዶ መሓውርኪ መኪትዎ ዕብዳን

ኣኺልኪ ጎቢዝኪ 27 ገርኪ
ዓመጽ ዛንታ ኮይኑ እንኳዕ ኣብጻሓኪ 
ናብ በዓል ነጻነት ልደት መዓልትኺ

ፌስታ ይኹን ንሳዕስዕ ንደብል
ይከፈት ሻምባኝ ይተኮስ ‘ቲ ገምበል
ድምጺ ሓጐስ መዝሙር ይስማዓዮ ዓለም
ይቆረስ ሕብስቲ ‘ቲ ዳስኪ ይሰለም
ዑዙዝ ’ዩ ልደትኪ ኤርትራዊ ሓበን

ኩሉ ይትሓጐስ ‘ቲ ስዉእ ይሞጐስ
ክቡር ነጻነትኪ ኣብ ልብና ይንገስ
ስእለ
May 19, 2018 1:15 PM
108.48.36.197
ፍለጡለይ

ካብ ሓሰኻ ሳጋሚ
ቁሩሕ ስሚ እኽሊ
ሓረስታይ በዳሊ
መድሓኒቱ ሓዊ

ካብ ሰብ ቁጥሚ
ፍሉጥ መታለሊ
ናይ ህውከት መሰሪ
ባዕዲ ኣገልጋሊ
ኣሕዋት ዝፈላሊ
ከታሪ ብቐትሪ

መነ መን ‘ዮም
ተዓወቱ ፍለጥዎም?

ክነግረኩም?

ሰጋሚ ባርኖስ
ወያነ ባዶሽ -- እዮም

ዝሓሰሙ ኣብ ምድሪ
ዘይፈልጡ ነውሪ
Yonatan Solomon Russom
May 17, 2018 4:19 PM
172.58.137.153

The Accumulated knowledge of Eritrean professional in Diaspora

To Eritrean Professionals

Eritrean professional who are in Linkin will be gathering to integrate our profession. Our goal is think together to exchange ideas and share with each other as well with Eritrea. Our accumulated experience can be shared among each other and to Eritrea. We will be thinking logically and scientifically. Therefore we will provide facts. We are going to commit ourselves positively and actively to the idea of integration. In the beginning we will meet once a year anywhere in the world. Each family will come to the Eritrean Professional Expo, and they will meet different professional and share information. The children will have a chance to meet and ask questions to the Eritrean professional who are Professors, Doctors, Computer Scientist, teachers Scientist, mathematician, etc. and those professional will be the role model for the children/students. In addition, we will bring research paper wide-ranging research in science, engineering and applied science and math.

This is an open invitation to anyone. Everyone is welcome to our meeting, “HOPE”. We’ll be announcing where our first meeting is going to be. I was going to invite them here in Minneapolis Minnesota, USA but there is another suggestion, it might be in London.

There are other professional are doing similar initiative around the country. For example in UK, a similar initiative is on the way to create a plat form for all Eritrean professionals in Diaspora to play. The next 2019 annual conference will be held in London. There are also professional who are engineers who do similar organization and our “HOPE” is also similar purpose of a broad education and professionalism to transmit to one not only the accumulated knowledge of Eritrean professional but also the accumulated experience of Eritrean living in Diaspora and Eritrea.

If you are interested to join us “HOPE”, please linkin “Asmara Africa”

Thank you

Yonatan Solomon Russom

ስእለ
May 14, 2018 9:34 PM
108.48.36.197

ኣቤት ዓመጽ!

ኣቤት ዓመጽ ገበን
ኣብ ልዕሊ ፍልስጢኤም
ክትነብሮ ዘይእመን!

ዮርሳሌም ማእከሉ
ርስቶም ተመንጢሉ
ብወረርቲ ጉሓሉ

ሰላም ነጻነቶም
ክብሪ መንነቶም
‘ታ ሃገር ኩርዓቶም
ከሉ ተዘሚቶም

ዓመታት ኮይንዎም
ቤቶም ከፍርስዎ
ጥይት ከብልዕዎም
ምምባር ክነግፍዎም

ረዳኢ ሲኢኖም
ፍትሒ ተሓሪሞም
ንሞት ተኾኒኖም

ገባቲ መንጣሊ
ንህውከት መዋሊ
ንፍትሒ ዓፋኒ
ዘሻደኖ ሓይሊ
ዘርይዎም ብዕሊ

ዘሐርቕ ዘገርም
ክትኣምኖ ዘጸግም
ሓያሉ ድኹሙ
እግዝኣብሄር ባዕሉ
ሰሚዑ ኣጽቂጡ
ሪኡ ተዓሚቱ
ምስ ሌባ መኪቱ
ስእለ
May 14, 2018 5:20 PM
148.184.174.62
ወያነ -
ኩርኳሕ 'ዩ - ጸረ-ሰላም ግኒ
ኣሕዋት ደቂ ሃገር - ዘባእስ ዘጓኒ
ረሃጽ ተራ ህዝቢ - ዝራሲ ብቐትሪ
ሌባ ዓመጸኛ - ብጻዩ ጠላሚ
ኣብ ሃገር ጎረቤት - ዘይብሉ ኣማኒ
ዘይሕሰብ 'ዩ ፍጹም - ግብሩ ከማዓሪ

ጸቢብ ገበነኛ - ቅንዕና ዘይብሉ
ቡቑል ክብል ዕብይ - ተንኮል ሰራውሩ
ኣይዕረን 'ዩ ፍጹም - ተስፋ ኣይትግበሩ
ገበኑ ቡዙሕ 'ዩ - መስፈሪ ዘይብሉ
ምምካት ጥራሕ 'ዩ ክሳብ መቓብሩ
ስእለ
May 13, 2018 2:50 PM
108.48.36.197

Happy mothers' day to all Eritrean mothers!

ኣደይ

ጽሓይ ኢኺ - ተስፋ ጥዑም ንፋስ
ሽታ ሪሓን - ናይ ሂወተይ ትንፋስ
ዋልታ ክብረይ - ናይ ቅሳነት ፍርናሽ 
ንበርለይ ምምባረይ ክዋሓስ

ማዕከን ፍቕሪ - ልቦና ትቕዳሕ  
ባህታ ልቢ - ሓንቲ ዘይትራባሕ  
ህጠሪ ዓምብቢ - መዋእልኪ ይስፋሕ
ኣብ ሕቝፊ ፍቕርኺ - ክሕጎስ ክፍሳህ
ስእለ
May 9, 2018 5:47 PM
148.184.174.61

ምኽሪ ንኣብዪ

"ንምንያ ኮለል" ኢትዮጵያዊ

"ሓባእ ቁስሉ ሓባእ ፈውሱ"
ትፈልጥ'ዶ እንታይ'ዩ ትርጉሙ?

ሽግር ኢትዮጵያ ክትፈትሕ ካብ ሱሩ
ሕቶ ህዝቢ ክትምልስ ንኹሉ
ብሕጊ ተገዛእ EEBC ቀልቢ ግበረሉ

ኮለል ኣይትበል ዘረባ ኣይተብዝሕ
ላዕሊ ታሕቲ መገሻ ነይነጅሕ
ሰላም ምስ ኤርትራ'ዩ ሽግርካ ዝፈትሕ

ወያነ ኣልጊሱ 'ቲ ሰላም ክሰፍሕ
ህዝቢ ኢትዮጵያ ሂወቱ ክመርሕ
ስረ ዕጠቕ - ወስን ንኹሉ ዘርብሕ

ስእለ
Apr 28, 2018 10:30 PM
108.48.36.197

ኤርትራዊ ደራሲ

=======
ዝንገር ኣለካ ዝጽሓፍ ዝዝንቶ
ዝቕረጽ ዝስነድ ብካሜራ ቪድዮ
ውዕሎ ህዝቢ ታሪኽ ተሓንገጦ
ጽባሕ ግደፍ ሎሚ ኣሳልጦ
ንታሪኽካ ቀዳምነት ሃቦ

ተበራበር ጀምር ቅረጾ ስኣሎ
ሰራሕ ታሪኽ ብሂወቱ ከሎ
ተወከስ ቅረቦ ብጽምዋ ኣዕልሎ
ሓላፋይ’ዩ ጽባሕ ከሎ ኣይትስኣኖ

ዓመጽ በደል ወራሪ ዘውረዶ
ሃብሮም ተጋዳላ ቅያ ዝሰነዶ
ጽሓፎ ኣስፊሕካ ክፈልጦ ወለዶ

‘ቲ እምነት ‘ቲ ጽንዓት ህዝብና ዘስመረ
ታንኪ ሓጺን ኮይኑ ኣባይ ዝሰዓረ
ነጻ ኤርትራ ክዉን ዝገበረ
ኣዕሚቝካ ግለጾ ‘ቲ ውዕሎ ‘ቲ ስረ
ኣምቢቡ ክፈልጦ ኩሉ ዘይነበረ
ስእለ
Apr 24, 2018 6:38 PM
148.184.174.62
ኣየ ክጥዕም፡
ሰላም ኮይኑ ምስ ኣብቅዐ ኩራ
ሕሰም ስቓይ ምስ ኮነ ኣቦራ
ክትሕንፍፎ እቲ ወይኒ ቢራ
ክትምገቦ መኣዲ እንጀራ
ቡን ኣፍሊሕካ ተዕርፎ ኣብ ገበላ
ወጃዕ ትብሎ ምስ ፈታዊ ስድራ...

እወ ክምቅር፡
ንገድ ሕረስ ስክፍታ ዘይብሉ
ብቐትሪ ብለይቲ ገሽካ ትኣትወሉ
ኤርትራዊ ሂወት ተስተማቕረሉ

ኣጆኻ ህዝበይ ክጋሃድ'ዩ ኩሉ
ድቅስ ትስእ ጽባሕ እንዳኣሉ
ጽናዕ ጥራሕ ስምረት'ዩ ሚስጢሩ
ጻዕሪ ስራሕ ፍረ ትሓፍሰሉ
እነሆ'ኳ ድሮ ክቕንጠብ ጀሚሩ
ስእለ
Apr 16, 2018 11:05 PM
108.48.36.197
ኣምስሉ
ደማስቆስ ደብዱቡ - ሕነ መን'ዩ ፈድዩ?

ትማሊ ትማሊ ዝሓሰወ
ኣብ መጋባኣያ ዓለም - ከይሓፈረ
ዓይኒ ኣንቊሪ - ብሓሶት ዝልለ
መን ይኣምኖ ሎሚ - መልኣኽ'የ ተበለ?

ናይ ሓሶት መደረ - ወርትግ ተደርጉሐ
ኣብ ቲቪ ኣብ ረድዮ - ድምጹ ተቃለሐ
ገበኑ ኣይክወልን - ዓለም ዘሰከሐ

ብጸገም ካለኦት ተጋዓረ
ኣብ ሩሑቕ ቀረባ - ሃገር ተወንጀለ
ተሓላቒ ፍትሒ'የ ተበለ
መን ይኣምኖ - ኢራቕ ዝወረረ
ኣፍጋኒስታ ሶማል ዝደገመ
ኣብ ዩጎዝላቭያ፣ ልብያ... ሰማያት ዝዓንደረ
ናይ ዓለምና ሰላም ዝሓንከረ

ሓደ ካብ ነርቪ ጋዝ - ኣፍራዪ መሃዚ
ንህዝቢ ሂሮሺማ ናጋሳኪ
ዘሕረረ ብኒኲለር ቦምቢ
ኣየምሕርን ፍጹም - ብሶርያውያን ክምድር ክበኪ!

ኣባ-ጓይላ ዓመጽ - ባዕሉ ኣሳዋሪ
ዝኣጎደ ኲናት - ኣብ ማእከሎም ሓዊ
ዘምበድበደ ህውከት - ከይጠፍእ ከይሓዊ
ኣይግባእን ፍጹም - ብስሞም ከአዊ

በመዳፍዕ ቦምባ - ብድሮን ነፈርቲ
ዝጭፍጭፍ ዝቐትል - ቆልዓ ምስ ሰበይቲ
ዝዳረገ ኣህዛብ - ንስደት መቕዘፍቲ
ምስክር'ዩ ህዝቢ - ‘ቲ ሰላም ናፋቒ
ኩሉ ዝረኣያ - ዘይክሕዳ ኣዒንቲ

ብሕጊ ዘይቅየድ - ኣዕናዊ ኣፍራሲ
ቀይዲ በተኽ ፋሉል - ገበተ ኮላሲ
ኣባ ጓይላ ህውከት - ዘይናቱ ዝራሲ

ዓመጸኛ ሕልና ዘይብሉ
ፍትሒ ሰላም - ዘይውክሎ ግብሩ
ሃገር ህዝቢ - ዓለም ኣሸቢሩ

ድሕሪ ሶርያ ናበይ'ዩ 'ቲ በትሩ
ክቕደስ ድዩ ከብቅዕ ገበኑ
ጉራዲኡ ክመልሶ ኣብ ሽተሉ
ወይስ ክዕንድር'ዩ ክቕጽል ኣመሉ?

እንድዒ?
ስእለ
Apr 10, 2018 7:19 PM
148.184.174.61
ክሰርቀኒ ዝረኸብክዎ፣ ክመልሰለይ ነይኣምኖ"
ኣዴታት ኣቦታት ቀደም መሲሎሞ

ትማሊ ትማሊ ዝሓሰወ
ኣብ መጋባኣያ ዓለም ከይሓፈረ
ዓይኒ ኣንቊሪ ዝበለ እንተበለ
መን ይኣምኖ ሎሚ - መልሓስ ተቐየረ?

ናይ ሓሶት መደረ እናሻዕ ተደርጉሐ
ኣብ ቲቪ ኣብ ረድዮ ድምጹ ተቃለሐ
ገበኑ ኣይክውልን ዓለም ዘሰከሐ

ብሓጥያት ካለኦት ተጋዓረ
ተሓላቒ ፍትሒ'የ ተበለ
መን ይኣምኖ ኢራቕ ዝወረረ
ኣፍጋኒስታን ልብያ ዝደገመ
ናይ ዓለምና ሰላም ዝሓንከረ

ሓደ ካብ ነርቪ ጋዝ - ኣፍራዪ መሃዚ
ንህዝቢ ሂሮሺማ ናጋሳኪ
ዘሕረረ ብኒኲለር ቦምቢ
ዘደንጹ 'ዩ! 
ብሶርያውያን ክምድር ክበኪ?

ኣባ ጓይላ ዓመጽ ባዕሉ ኣሳዋሪ
ዝኣጎደ ኲናት ኣብ ማእከሎም ሓዊ
ዘምበድበደ ህውከት ከይጠፍእ ከይሓዊ
ኣይግባእን ፍጹም ንሓቂ ክጠዊ 

በመዳፍዕ ቦምባ ብድሮን ነፈርቲ
ዝጨፍጨፈ ቆልዓ ምስ ሰበይቲ
ዝዳረገ ንስደት መቕዘፍቲ
ንሶርያ ደብዱቡስ ሕነ መን ክፈዲ?
ዘስደምም 'ዩ ዘገርም ብሓቂ! 
Yonatan Solomon Russom
Apr 3, 2018 8:55 PM
172.56.13.28
ኤርትራና

ህዝቢ ኣለና
ዕላማ ኣለና
ሃገር ኣላትና
ጀጋኑ ኣለዉና
ሕድሪ ኣለና


ክንደይ ፈተና ይሕሊፍና
ግን ኣይተዛረብናሉን

ክንደይ ዓመት ተጋዲልና
ማዓንጣና ሸት ኣቢልና

ክንደይ ጀጋኑ ተሰዊእና
ዓወት ንሓፋሽ እንዳበልና

ክንደይ ሰብ ሰንኪልና
ምእንታ እዛ ሃገር ኢልና

ክንደይ ሰብ  ተጋዲልና
ምእንቲ እዚ ህዝቢ ኢልና

ክንደይ ጸገማት የሕሊፍና
ማዓንጣና ሸጥ ኣቢልና

ክንደይ ተሰዊእና
ዓወት ንሓፋሽ እንዳ በልና

 

ዕላማ ኣለና

ህዝቢ ኣለና

ሃገር ኣላትና

ጀጋኑ ኣለዉና

ሕድሪ ኣለና

ኤርትራና ኣላትና

 
ስእለ
Apr 3, 2018 2:34 PM
148.184.174.62

ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ጠቕላይ ሚንስተር ናይ ኢትዮጵያ ኮይኑ ምምራጹ ሓደ ነገር ኣዘኻኺሩኒ። ንሱ ድማ ናይ ባራክ ኦባማ መራሕ መንግስቲ ሃገረ ኣመሪካ ኮይኑ ምስ ተመርጸ ዝነበረ ተስፋታትን ሓጐስን እዩ። ኣብ ሰሙናት ዘይኣክል'ውን ናይ ኖቤል ናይ ሰላም ስልማት ተሰሊሙ። ቡዙሕ ሰብ'ውን በቲ ተግባር እንታይ ምስ ገበረ ድኣሉ ኣይዓመት ክልተ ዓመት ኣብ ሰሙናት ተሰሊሙ ኢሉ ሓቲቱን ተገሪሙን እዩ። ኮይኑ ግን ኣብ ናይ 8 ዓመተ ስልጣኑ ዘፍረዮን ዝረኣናዮን እንተነሩ ኣብ ኢራቕ፡ ኣፍጋኒስታን፡ ሊብያ፡ ሶርያ፡ የመን፡ ሶማልያ ... ዘሎ ኩነታት ዕንወት ህያው ምስክር እዩ። እዚ ድማ ነቲ ገለ ገለ ውሽጣዊ ዘቤታዊ ጸገማት ዝነበረ ዝገበሮ ጽገናታት ከይረሳዕካ (ሕጂ ብትራምፕ ዝፈርስ ዘሎ) እዩ። ብዝተረፈ ከም'ቲ ዝተነብረሉ ትጽቢታት ዝጭበጥ ዋላ ሓንቲ ኣይገበረን ባሃላይ እየ። ነቲ ዝጸነሐ ስርዓት/ስይስተም ከም ዘለዎ ኣገልጊሉ'ዩ ሓሊፉ። እቲ ቡሽ ዝጀመሮ ኦባማ ዝሓብሓቦ ጸገማት ድማ እንዳተሓላለኸ ይቕጽል ኣሎ። እንተ እቲ ልቡ ካራ መልሓሱ ወለላ ዘረብኡ ግን ኣይርስዓን እዩ።

ሕጂ ድማ ኣቐዲምካ ምምስጋን ንሕምየት የሸግር ከይከውን ኩሉ ሰብ ኣብ ልዕሊ ኣብዪ ኣሕመድ ህዉኽ ተስፋታት ከንብር ኣይግባእን። ነፍስ-ወከፍ ሰብ ኣናብብኡ ከማዓራሪ ይግባእ። ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ስርዓት ወየነ ዝዓኾኸን ዘገልገለን ወያነ ወያነ ዝጨኑ ውልቀ ሰብ ቅያር እዩ። ህዝቢ ኢትዮጵያ ነዚ ኢሉ ኣይኮነን መይቱን ዝቃለስ ዘሎን። ኣብ ስሮዓት ወያነ ሱር-ነቀል ዝኾነ ለውጢ ንምምጻእ እዩ። ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ምምራጽ ንትጽቢታት ህዝቢ ኢትዮጵያ ከይዕወት ተሃንደሰ ማሕለኻ እዩ። ኣብዪ ኣሕመድ ብኣግኡ ቁምንገር ከይፈረየ ዝሃጎገ ዘርኢ ወያነ እዩ።

Dm eri tv subscribe

ERi-TV, Eritrea: Ethiopia Welcomes President Isaias Afwerki, July 14, 2018 - Part 1

Hamid idris awate book release

Hdri Media Books on Amazon.com
visit hdrimedia.com