Dehai Message Board (DMB)

ስእለ
Jan 16, 2017 2:39 PM
108.45.183.55

መን'ዩ ተሓታቲ፧ 
========
እቲ ሌባ ወይስ ኣቐባሊ ሌባ 
ኣጭበርባሪ ዓማጺ ጉቦኛ 
ወይስ ወሃብ ጉቦ ዓርኪ ልማደኛ፧ 

ዶስ እቲ 
ሕልና-ኣልቦ ስልጣን ተጠቒሙ 
ኣያ-በያ ዓንዲ ማእከል ገሩ 
ዝረሰዐ ስርሑ ማሕልኡ 
ከገልግሎ ዝወከሎ ህዝቡ፧ 

ወይስ እቲ

በዓል ዉራይ ስርሑ ዝዓጦ 
ብሕቡእ ዝምጡ ዘምጽኦ ክሰልጦ 
ሕጊ ዝጥሓሰ በካሊ ብጉቦ፧ 

መን'ዩ ተሓታቲ፧ 

እቲ ዘዕዘምዝም ተገልጋሊ ህዝቢ 
ነቲ ሌባ ሱቕ ኢሉ ዝርኢ 
ወይስ እቲ ቁርዲድ ደም ህዝቢ ዝመጺ 
ጸረ-ሕጊ ንዉልቁ ዘሳሲ፧ 

መን'ዩ፧ 

እቶም ደጎል-ዘለል መንግስቲ ዝኸሱ 
ንወልቃዊ ረብሓ ጸላኢ ዘፍቀሩ 
ሃገር ከይትስጉም ዕንቅፋት ዝኾኑ 
ህዝቢ ከይቐስን ሓሶታት ዝነዝሑ 
ገበነኛታት'ዮም ብደዎም ዝመቱ

ስእለ
Jan 15, 2017 8:46 PM
108.45.183.55
Dear Alexander Issac,

Consider this from Coach John Wooden:

ጥበብ ውህብቶ ኣምላኽ’ዩ - ትሑት ኩን

ዝና ኣድናቖት ሰባት’ዩ - ኣመስግን

ትዕቢት እስኻ ባዕልኻ ትፈጥሮ’ዩ - ተጠንቀቕ

Good luck in your endeavor.

ስእለ
Jan 15, 2017 3:56 PM
108.45.183.55
“ዘየደንግጽ ስጉምቲ”
===========
ገሪሙኒ እወ ደንጽዩኒ
እንታይ’ዩ ትርጉሙ “ዕድለይ ይርኢ”
ጠኒንካ ናብ ሞትስ ዕሽነት ድዩ ብልሂ፧

ኣብ ስደት ኣደራዕ ምድረበዳ ባሕሪ
ኣብ ስቓይ መከራ ነብስኻ ክትበሊ
መርገም ድዩ ዕድል እስከ ሓቡሩኒ
 
ዘይጭበጥ ጉዕዞ ዶባት ትሰግረሉ
ሂወትካ ዝልክም ውሕስነት ዘይብሉ
ዕድለይ ይርእስ እንታይ’ዩ ሚስጢሩ፧

ክትነብር ክትከብር እንዳተመነኻ
ሂወትካ ምቅላዕ ኣብ ሩኡይ ሓደጋ
ካብ እንስሳ ብዕራይ እንታይ ይፈልየካ፧

እቲ ጉዕዞ ጸልማት ዝኸበቦ
ባሕሪ ምድረበዳ ዘሰክፍ ክትሰግሮ
ዝቐዘፈ ኣሽሓት ኩሉ ዝምስክሮ
ድፍረት’ዶ ዕሽነት ከፊልካ ክትከዶ፧

እወ ንገሩኒ ብልሓቱ ሚስጢሩ
ሂወትካ መኒንካ ቃላይ ትኣትወሉ፧
ሃገርካ ጸሊእካ ሽግር ትሓፍሰሉ፧
ከርተት ኣብ ጎደቦ ሌባ ዝጎስዓሉ፧
ጥዕና’ዶ ዕብዳን ኣምላኽ’ዩ ረጊሙ፧

እቲ ዝቐደምስ መሲልዎ ገሩ
ናብ ሩሑቕ ቀረባ ጊዒዙ ሳጊሙ
ከይፈለጠ ሸርሒ ኣብ ባሕሪ ጢሒሉ

እቲ ዳሕረዋይ ከ ‘ታይ ኮይኑ ዓዊኑ
ኣይማሃርን ፡ ኣይሓስብን ፡ ኣይሓትትን እንታይ’ዩ ዝኸውን ዘሎ ኢሉ፧
---------------------------------------------------------------
* ሰብ ኣብ ዓዱ ክብረቱ ፡ እኽሊ ኣብ ዓውዱ በረኸቱ
* ክርኢ ዝሞተ ፡ ክሰምዕ ቅበሮ
* ‘ገ’ እንዳበሉኻ’ዶ ትጋገ
* መለበምን ኣይግበርካ ፡ መለበምን ኣይኽላእካ
* ብዕራይ ዝበልዖ’ምበር ዝረግጾ ኣይርእን
* መንገዲ ጥዕናኻ ዓመት ኪዳ
* ጥምየት ኣይቐትልን እንትርፎ ሸብዳዕዳዕ
* ዝብኢ ብዓጽሚ ዝተገድገደ ብስጋ ዝተሞርገ ኣሎ ምስ በልዎ ኣበይ ከይበለ ከደ
ስእለ
Jan 15, 2017 2:53 AM
108.45.183.55
ደሃይ ኦርግ (Dehai.org)
===============
ደሃይ ኦርግ ገለ’ዶ ክብለኪ
ክሓተኪ ጥዕና ውሽጥኺ
ተሻቒልና ደዊኑ መልክዕኪ 

ኢሎሙኒ ኦፐረሽን ገርኪ
ክትሕደሲ ክጽብቕ መልክዕኪ
ከተውሕሲ ድልየት ዓማዊልኪ
ኣብ ሩሑቕ ቀረባ ኩሉ ዝፈትወኪ

ምሕረት የውርድ ጥዕና ይሃብኪ
ሕወይልና ደንጒኺ ቀልጢፍኪ
ካልእ የለን ዝትክእ ንዓኺ

እወ

ድሃይ ሃቢ ኣቕስኒ ደቅኺ
ሓዲሸ በልና ግዜ ኣይትውሰዲ
ኣገልግሊ ከምቲ ናይ ትማሊ
ሓይልልና መግብና ሓቂ
“ኣረጊት ደሃይ” ከይሰወርኪ

ስእለ
Jan 14, 2017 8:50 PM
108.45.183.55
ፍቕሪ ፈለማ
=======
ፍቕሪ ፈላማ
ንሂወተይ ጣዕማ
ኣብ ኩሉ ሓኪማ

ኣቃባጥረለይ ከም ቈልዓ መብጽዓ
ስዓሞ ከንፈረይ ዓይንኻ ኣዓሚትካ 
አንተላይ ክሳደይ ከም ጠበቕ ለጊብካ

ኮበርታ ኩነኒ ኣብ ልበይ ደቂስካ
ፍትወትካ ግለጾ ብሽምጠይ ሓቚፍካ
ሕሹኽ ኣይትረስዕ ኣብ እዝነይ ልጊብካ

ኣቕልበሉ ዓይነይ ቁርጽርጽ ቃላተይ
ጽን በሎ ትንፋሰይ ትርግታ ናይ ልበይ
ቴርሞ መተር ኮንካ ዓቅኖ ሙቖተይ

ሓጐሰይ ኣድምቆ ከም ቀውዒ ዘራእቲ
ነባሪ ግበሮ ለይቲ ምስ መዓልቲ
ዘይውላዕ ዘይጠፍእ ከም ጸሓይ መብራህቲ

ቀልበኒ ፍቕሪ ኣይደልን እንጀራ
ወርቂ ስልማቱ ይትረፈኒ ሓራ
ፍቕሪ ሰልመኒ ዘይብሉ መዘና
ስእለ
Jan 12, 2017 9:59 PM
108.45.183.55
“ጎለይ ሪኢኻ ሕለበኒ በለት ላም” 
==================
ኣታ ዘይጸዓድ፡ ለዋህ ጅግና ህዝቢ 
መዓስ በቒቐልካ፡ ትሕዝቶ ዘሎኒ 
ኣይረሃወን ገና፡ ኢድ'ዩ ሓጺሩኒ 

ዘይብላ ኣደስ ካብ እምኒ ትጸንዕ 
እንዳኣሉ ኮይንኒ  ኣንታ ለባም ቁቡእ 

ሽግርና ከይሓጽር፡ ከይምዕር ሂወትና 
ጸላኢ በዚሑ፡ ዘዐንቅፍ ጉዕዞና 
ወያነ ወሪሩ፡ ወኪል ጸላኢና
ማዕቀብ ተወሲኹ፡ ክሳዓር ንያትና 

ግና ኣይከኣሉን፡ መሊስና ሰዊድና 
ኤርትራ ዓዂዃ፡ ሸርሕታት ሲዒራ 
ክብሪ ተሓልዩ፡ ንምርሽ ኣሎና 

ገበተ ኣይዓረፈን፡ ደመኛ ጸላኢ 
ሸርሑ ይቐያይር፡ ሕሰምና ክርኢ 
ንቃሓሉ ድኣ፡ መኸተና ነዕቢ 

እቲ ሓፍ-ዞቕ ጉዕዞ፡ ክሓጽር ብተሎ 
ድኽነት መከራ፡ ኲዕትና ክንቀብሮ 
ንጠምት ውሽጥና፡ ቅልጽምና ነሕብሮ 

እንሆ'ኳ ድሮ:

ራህዋ ተቐልቂሉ፡ ልብና ዘረስርስ 
ረሃጽካ ዘፍረዮ፡ ንኹሉ ዘሓጉስ 
ህላዌ ሃገርና፡ መጻኢና ዘውሕስ 

ንስራሕ ጥራሕ!!
ስእለ
Jan 11, 2017 11:35 PM
108.45.183.55
ደርሆ ነቆ
======
ከመስግን ክዝክር
ነቲ ብነጻ ዘገልግል
ስዓታት ዝነግር

ተባዕታይ ደርሆና
ደወል ናይ ገዛና
ዘባራብረና
ዝዕየ ‘ተለና

ኣይተፈጥረን ከምኡ
ዝፈልጥ ስዓቱ
በሪሁ ጸልሚቱ

ስዓቱ ሓልዩ
ይንቊ ዓው ኢሉ
ይደግም ናይ ሓይሉ
ኩሉ ክሰምዓሉ
YHM
Jan 11, 2017 6:31 AM
50.156.45.134

Must listen interview

Eritrea-SA relationship has developed in leaps and bounds - Ambassador Iqbal Jhazbhay

https://soundcloud.com/salaamedia/eritrea-sa-relationship-has-developed-in-leaps-and-bounds-ambassador-iqbal-jhazbhay

ስእለ
Jan 10, 2017 11:25 PM
108.45.183.55
ኣይተባራቡሩኒ
========
ኣበይ ኣላ ኣበይ'የ ዝረኽባ
መልክዕ ጠባይ ውነይ ዝዓብደላ
ዕንቊ ባሕሪ ኩሉ ሰብ ዝሃድና

ቁሊሕ ኢለ ክረኽባ ጺዒረ
ተመንየ ጸልየ ኣንቃዕሪረ
ተኾነለይ ሕልመይ ተሰመረ

ለባም ሸገ ጎደሎ ዘይብላ
ካብ ፍጡራት ንሳ'ያ በይና
ኣብ ድቃሰይ ይረኽባ የዕልላ

ብር ተበልኩ ይሓርቕ ይጉሂ
ሕልሚ ፍቕረይ ዘይትፈቱ ጋህዲ
ዝመሓለት ጸሓይ ከይትርኢ

ወሲነ
ኣብ ድቃስ ክነብር ፍቕራ ክምገቦ
ኣይደልይን መግቢ በሊዕካ ትሸኖ
ከይተባራቡሩኒ ሕቑፎኣ ከይስእኖ
ስእለ
Jan 10, 2017 1:32 AM
108.45.183.55
ዝምነያ ሓዳር
=======
ሙውቕ ሓዳር ሓጐስ ዝመልኣ
ገዛ ኣምላኽ እሕሕ ዘይስምዓ
ስኒት ፍቕሪ ፍሽኽታ መልክዓ

ዘዛራበት ጐረቤት ጎደቦ
ኩሉ ሙሉእ እንጀራ ኣጂቦ
ናብራ ጻድቃን ህድኣት ዝመልኦ

ኣብ ጸሎቱ እዝጊ ዘይርስዓ
ብቐትሪ ብለይቲ ባዕሉ ዝባርኻ
ክትፈሪ ክትዕምብብ ቃሉ ዝቐብኣ

ሓቡሩኒ ኣበይ’የ ዝረኽባ
ንገሩኒ ከመይ’የ ዘቑማ
ሓዳር ትምኒት ክልተ ኣዕኑዳ
ባህጊ ልበይ ሕልመይ ዝቐረጻ
Dehai Admin
Jan 10, 2017 12:33 AM
100.36.57.208

Dear ኣበደን,

We are working on a password field to allow editing of posts. Unfortunately, the current reCAPTCHA is best tool available to prevent spam.

Dehai Admin

ኣበደን
Jan 9, 2017 11:24 PM
71.232.143.114
I couldn't locate the password field and I wish the anti Robot reCAPTCHA was easier than the less than clear pictorial pieces. Suggest use alpha numeric instead.
ኣበደን
Jan 9, 2017 3:17 PM
71.232.143.114

፩ይ "ብዕራይ ናብ ዘበለ የብል ዕርፊ ጥራይ ነጽንዕ" ድምጻዊት ፍረሂወት በሪሁ ኣብ ዝኽሪ ምሕራር ባጽዕ 2011

፪ይ "ክንድቅስ ክንትንስእ ኤርትራ ኣይንረስዕ" ነፍሰሄር ኣቦይ ሓጂ ስራጅ መሓመድ ኣብ ህዝባዊ ኣኼባ ዞባ ደቡብ ምስ ክቡር ፕረሲደንት ኢሳያስ 2007?

፫ይ "ኣስላማይ ክስታናይ ወሲ ቆላ ደጋ፡ ንምኽሪ ጸላኢ ኣይትሃቦ ዋጋ...ከይትኸውን ዕዳጋ" ኣቶ ኣተወብርሃን ሰጊድ ኣብ ሓምሳታት/ሱሳታት?

The bottom line: love Eritrea, defend its existence and regardless on what you may think of the government, NEVER BETRAY your country and remember governments can be changed by the Eritrean people, but Eritrea is ALWAYS Eritrea and let's keep it that way!

ርሑስ ኣውድዋመትን Happy 2017!

ስእለ
Jan 9, 2017 12:21 AM
108.45.183.55
“The smallest good deed is better than the best intention.”

ተጨባጢት ንእሽቶ ሓገዝ
ካብ ጽቡቕ ተብግሶ እታ ዝበለጸት
ድምቕቲ’ያ ናይ ልቢ ዕጋበት
ካብ ወርቂ ትምዘን ዋላ ተናኣሰት

ስለዚ
ኣይትበል ዕግንግን
ብንእሽቶይ ጀምር
ኤርትራ ዘማዕብል
ጽቡቕካ ዝነግር
ሕልና ዘቕስን

ኣይትሰከፍ ርእስኻ ኣይተድንን
ጽቡቕ ግበር ሞራልካ ዘሐንን
ይንኣስ ይዕበ ኣብነት ዝኸውን
ኤርትራ ሃገርና ዘጎልብት ዘሐብን
ምስ ወዲ ሰብ ኣምላኽ ዘማሳግን
ኣብ መሬት ኣብ ሰማይ ንኹሉ ዘአምን
dehai-admin
Jan 8, 2017 1:49 PM
100.36.57.208

Dear ስእለ,

Thank you for your feedback. We will work on the items you suggested.

Dehai Admin

ስእለ
Jan 8, 2017 1:54 AM
108.45.183.55
ፈታሕ ሽግር 
======
ብገዛእቲ ምድራ ዝባደመት
በሊሕን ህርኩትን ደቃ ዝሰኣነት
ከይትምዕብል ሓሳድ ዝረኸበት
ኩሉ ኣብቂዑ ጀሚራ ክትህነጽ

ርኣዩ'ዶ እታ ጻዕራም ኣደ
ሃብሮም ዋዕሮ ትሰርሕ ከም ጻጸ
ዘይእግማ ናይ ገዛ ናይ ደገ

ኣብ ዝባና ቈልዓ ተሓንጊጣ
ጭዃሮን ባዴላን በቲ ሓደ ኢዳ
ትወናጨፍ ትግርብ መሬታ
ከይብሕጎግ ክዕቀብ ሓመዳ

እቲ ንኡስ ተስፉው ተማሃራይ
ናይ ሎሚ ናይ ጽባሕ ሕድሪ ተቐባላይ
ይተክል ይኹስኩስ ተኸቲሉ ዋርሳይ

ምስሊ ንህቢ ንዕረ ዘምዕሩ
ንሰላም ንራህዋ ውሽጦም ዝግንጽሉ
ኣብነት ሓድነት ብሓደ ዝሃሙ

ፍቕሪ ጸሎት እምነቱ መዝሙሩ
ቱኩር ህዝቢ ዝበልዕ ጫዂሩ
ጐይታ መትከል ታሪኽ ምስክሩ
ፈታሕ ሽግር ንሱ'ዩ ባዕሉ
ስእለ
Jan 7, 2017 9:08 PM
108.45.183.55

Dear Dehai;

Happy Holidays! It looks you have been working on new Dehai website. Good luck on that. However, the Dehai – DMB is not working properly for now. Even it is not mirroring the old DMB version before we can enjoy the new Dehai. Anyways:

1. It is not allowing to create a password for editing purpose

2. It is not allowing to type in English. Only allowing in Tigrigna

Today, I was able to post a poem with a title እሽታ but it came out as a ሲዲ ንባብ። Please delete it entirely or allow me to create a password and I can edit it myself.

Regards

ስእለ

ስእለ
Jan 7, 2017 8:40 PM
108.45.183.55

ዝኸበርኩም ድሃይ ኣድመን፣

ሰላም።

ሓንቲ ግጥሚ ብ "እሽታ!" እትብል ኣርእስቲ ኣብ ደሃይ ዲምቢ ሊኢኸ ነረ። ግና ኣብ ክንዲ ብግጥሚ መልክዕ ትወጽእ ብስዲ ንባብ መልክዕ ወጺኣ ኣላ'ሞ ደምስስዋ ወይ ይዐሪኹም ኣውጽእዋ። ብወገነይ ክእርማ/አዲት ክገብራ ኣይከኣልኩን። ፓስ ዎርድ ክህልወኒ እዚ ሓድሽ ደሃይ ዌብ ሳይት ኣይፈቅድን እዩ። ኣይ ሚስ ኦልድ ደሃይ። እቲ ናይ እንግሊዘኛ ቨርዥን ድማ ይሰርሕ የለን።

ኣኽባሪኹም

ስእለ

ስእለ
Jan 7, 2017 3:03 PM
108.45.183.55
እሽታ!
===
ኣታ ኣይትብከዩ ኣይትሕዘኑ
ዓይንኹም ድረዙ ኣይትሕመሙ
ሙዉት ዘይሪኦ ኣይትግበሩ

ወርቃዊ ግዜኹም ኣይትቕተሉ
ዝሞተስ ከይዱ'ዩ መምለሲ ዘይብሉ
ኣብ መንግስተ-ሰማይ ይቀበሎ ባዕሉ

ናይ ሙዉት ይትረፍ ሁሉዋት ጓስዩ
ኣለዉ ቡዙሓት ብደዎም ዘብክዩ
ካብ ስራሕ መኸተ ዝሓከሉ
ዝጠፉኡ ንጀው ነየው ክብሉ
ከዋቕዑ ዕድሜኦም ዘቑጸሩ

ንህዝቦም ሃገሮም ዝብድሉ
ማሓዛ እንስሳ ከም ኣድጊ ዝሃሉ
ዑሩባት ሕልና መሳርሒ ጉሓሉ
ባዶ ርእሲ ታሪኽ ዘይገንጸሉ

ኣለዉ
ዕንቅፋት ምዕባሌ ዝዓወኑ
ስጉምቲ ከይከዱ ዝደኸሙ
ተስፋ-ኣልቦ ርእሶም ዝሓመሙ
ዓቕሊ እንጣጢዕ ሽሮ ዘይበሰሉ 

RIP Aboy Sheikh Siraj Mohamed!
ስእለ
Jan 6, 2017 9:58 PM
108.45.183.55
ጉዕዞ ሂይወት
=======
ጉዕዞ ሂይወት መዓስ ልሙጽ ኮይኑ
ዓቐብ ቁልቁል ዓሚቝ’ዩ ሚስጢሩ
ዓቕሊ ይሓትት ክትበጽሖ ንኹሉ
ክትብርብሮ ሰፈፉ መዓሩ

ሓጐስ ሓዘን ኣብ ሂይወት ዘጽልሉ
ራህዋ ስእነት ኣብ ሰብ ዝዕንትሩ
ዓወት ውድቀት ዘይነጻጸሉ
ፍቕሪ ጽልኢ ሰባት ዘጸለሉ
ተጻረርቲ ኩሎም ኣዉኡ ኣለዉ

ቀመም ሂወት ‘ዮም ምሳና ዝነብሩ
ኣይሓሙ ኣይሞቱ ወርትግ ዝቕጽሉ
ብመርገም ምርቓ ዘይስወሩ

ሓጐስ ሓዘን ኣብ ሂይወት ዘጽልሉ
ራህዋ ስእነት ኣብ ሰብ ዝዕንትሩ
ዓወት ውድቀት ዘይነጻጸሉ
ፍቕሪ ጽልኢ ሰባት ዘጸለሉ
ተጻረርቲ ኩሎም ኣዉኡ ኣለዉ

ብጸሎት ምህለላ ዘይሕበሉ
ተጻባእቲ ኣይቀትሉ ኣይምሕሩ
ጉዕዞ ሂይወት ዘሕስሙ ዘምዕሩ
ፈውሲ-ኣልቦ ኣእላፍ ዘደንገሉ

“ሂወት ጉዕዞ’ያ፡ ምዕራፍ ኣይኮነትን፥ ስለዚ እቲ ጉዕዞ ኣስተማቕሮ።”

Eri-TV: መልእኽቲ ሓድሽ ዓመት ፕረሲደንት ኢሳይያስ አፈወርቂ