Dehai

*ሓበሬታ ኩሉ ኤርትራዊ ዜጋን ትካላትን ኣብ ሃገረ ጀርመን * ቁጽሪ ሕሳብ ናይ ከተማታት፡ጀርመን * ንድለባ ገንዘብ ምምካት ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይሩስ

Posted by: Dimtzi Eritrawian1 Kab German

Date: Wednesday, 22 April 2020


image.png

Eri-TV: መልእኽቲ ሓድሽ ዓመት ፕረሲደንት ኢሳይያስ አፈወርቂ