Dehai

ጸሎተ-ፍትሓትን ስነ-ስርዓት መፋነውን - ሓውና ኣቶ ረዘነ ገብረመድህን ገብረእዝጊኣብሄር - ኣብ ከተማ ክረፈልድ (ጀርመን) ንዕለት 21-09-2019

Posted by: Dimtzi Eritrawian1 Kab German

Date: Tuesday, 17 September 2019

image.png

Eri-TV: መልእኽቲ ሓድሽ ዓመት ፕረሲደንት ኢሳይያስ አፈወርቂ