Dehai News

ፕረሲደንት ኢሰይያስ ኣፍወርቂ ናብ ኢትዮጵያ ጌሹ

Posted by: Semere Asmelash

Date: Monday, 04 May 2020

MOI Eritrea

ሰንበት 3 ግንቦት 2020

ፕረሲደንት ኢሰይያስ ኣፍወርቂ ናብ ኢትዮጵያ ጌሹ

ፕረሲደንት ኢሰይያስ ኣፍወርቂ ናይ ክልተ መዓልቲ ወግዓዊ ምብጻሕ ስራሕ ንምፍጻም ሎሚ ንግሆ ናብ ኢትዮጵያ ኣምሪሑ። 

ፕረሲደንት ኢሰይያስ ኣፍወርቂን ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ፡ ኣብ ክልተዊ ጉዳያት ብሓፈሻ ኣብ ምምካት ኮቪድ19፡ ምምካት ኣንበጣን ኣብ ዞባዊ ኣገዳስነት ዘለዎም ጉዳያት ክዝትዩ እዮም። 

ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ኣማኻሪ ፕረሲደንት ኣቶ የማነ ገብረኣብ ምስ ፕረሲደንት ኢሰይያስ ኣፍወርቂ ሓቢሮም ተጓዒዞም ኣለዉ።Eri-TV: መልእኽቲ ሓድሽ ዓመት ፕረሲደንት ኢሳይያስ አፈወርቂ