ሂወት መንእሰይ ኣብ መዲተራንያን።

From: Ghebrengus Mesmer <gmesmer1_at_yahoo.com_at_dehai.org>
Date: Tue, 21 Apr 2015 22:14:40 +0000 (UTC)

ሰላም፤ እዛ ጽሕፍቲ ኣብ መርበብ ሓበረታኹም ከተስፍሩዋ ብትሕትና ይሓትት።Received on Tue Apr 21 2015 - 18:14:41 EDT

Dehai Admin
© Copyright DEHAI-Eritrea OnLine, 1993-2013
All rights reserved