“ኤርትራዊያን ስብ ጸጋ ኣብ ስነ – ጥበባዊ ዓውዲ ሃገርና ከውፍሩ እጽውዕ” ገዲም ተጋዳሊት ስነ ጥበባዊት ንግስቲ ገብረመስቀል “ቃለ መሕተት ምስ ሬድዬ ኣዳል”..

From: Aklilu Abraham <adalvoice_at_gmail.com_at_dehai.org>
Date: Mon, 14 Sep 2015 19:46:16 +0100

​ ቃለ መሕተት ምስ ገዲም ተጋዳሊት ስነ ጥበባዊት ንግስቲ ገብረመስቀል ንምስማዕ ኣብዚ ኣድራሻ
https://adalvoice.wordpress.com/ - ጠውቁ


7AxM48Gp6gwV.jpg
(image/jpeg attachment: 7AxM48Gp6gwV.jpg)

Received on Mon Sep 14 2015 - 14:46:16 EDT

Dehai Admin
© Copyright DEHAI-Eritrea OnLine, 1993-2013
All rights reserved