ኣንጻር ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ ተጻብኦታት፡ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዝኣተወት ሃገር ኴንና ንኽንተርፍ ዝዓለም ውዲት'ዩ

From: T Bemnet <twbemnet_at_gmail.com_at_dehai.org>
Date: Tue, 28 Apr 2015 22:24:12 -0400


Received on Tue Apr 28 2015 - 22:24:12 EDT

Dehai Admin
© Copyright DEHAI-Eritrea OnLine, 1993-2013
All rights reserved