ምዝዛም 3ይ ዋዕላ ህግደፍ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ!

From: T Bemnet <twbemnet_at_gmail.com_at_dehai.org>
Date: Mon, 27 Apr 2015 22:58:26 -0400

ሰላም ንኣዳለውቲ መርበብ ሓበሬታ፡ ኣብ ስራሓትኩም ኣሳልጦ፡ ነዛ እትለኣኸልኩም ዘላ ሪፖርት 3ይ ዋዕላ ህግደፍ ሰሜን
ኣመሪካ ከተስፍሩልና ንላቦ።
                            ዓወት ንሓፋሽ!


Received on Mon Apr 27 2015 - 22:58:26 EDT

Dehai Admin
© Copyright DEHAI-Eritrea OnLine, 1993-2013
All rights reserved