ብምክኒያት መበል 10ይ ዓመት ምምስራት ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊያን ቃለ መሕተት ምስ መስራቲ ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊያን 3ይን ናይ ወዳእታ ክፋልን ..

From: Aklilu Abraham <adalvoice_at_gmail.com_at_dehai.org>
Date: Mon, 27 Apr 2015 11:31:17 +0100

​ ቃለ መሕተት ምስ መስራቲ ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊያን ንምስማዕ ኣብዚ ኣድራሻ
https://adalvoice.wordpress.com/ - ጠውቁ


27122124DRPEg6dF1.jpg
(image/jpeg attachment: 27122124DRPEg6dF1.jpg)

Received on Mon Apr 27 2015 - 06:31:17 EDT

Dehai Admin
© Copyright DEHAI-Eritrea OnLine, 1993-2013
All rights reserved