ቃለ መጠይቅ ምስ ዶክተር ኣሕመድ ሓሰን ዲሕሊ

From: T Bemnet <twbemnet_at_gmail.com_at_dehai.org>
Date: Fri, 17 Apr 2015 17:06:45 -0400

እዚ ካብ ጋዘጣ ሓዳስ ኤርትራ ብምኽንያት 13 ዓመት ምምልካት ዶብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቕ፡ ጥርንፍ ብዝበለ መገዲ ዜጋታት
ከንብቦ ንምባል፡ ኣብ መርበባት ክዝርጋሕ። ምስ ሰላምታ።


Received on Fri Apr 17 2015 - 17:06:45 EDT

Dehai Admin
© Copyright DEHAI-Eritrea OnLine, 1993-2013
All rights reserved