ኤርትራ ሃገረይ ትሽዓተ ሰራውራ።

From: Ghebrengus Mesmer <gmesmer1_at_yahoo.com_at_dehai.org>
Date: Thu, 16 Apr 2015 12:46:46 +0000 (UTC)

ሰላም፣ እዛ ጽሕፍቲ ኣብ መርበብ ሓበሬታኹም ከትስፉሩዋ ብትሕትና ይሓትት።Received on Thu Apr 16 2015 - 08:46:47 EDT

Dehai Admin
© Copyright DEHAI-Eritrea OnLine, 1993-2013
All rights reserved