ክልተ ካብ ሚእቲ "2%"

From: Ghebrengus Mesmer <gmesmer1_at_yahoo.com_at_dehai.org>
Date: Wed, 15 Apr 2015 21:38:01 +0000 (UTC)

ሰላም።   እዛ ጽሕፍቲ ኣብ መርበብ ሓበረታኹም ከተስፍሩለይ ብትሕትና ይሓትት።Received on Wed Apr 15 2015 - 17:38:03 EDT

Dehai Admin
© Copyright DEHAI-Eritrea OnLine, 1993-2013
All rights reserved