ማሕበረሰብ ዓለም ግዴታኡ የልዕል!

From: T Bemnet <twbemnet_at_gmail.com_at_dehai.org>
Date: Mon, 13 Apr 2015 14:51:16 -0400

ብምኽንያት ዓመት 13 ዓመት፡ ብይን ዶብ ኮምሽን ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ ዝወጸ ዓንቀጽ፡ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ።ምስ ሰላምታ።


Received on Mon Apr 13 2015 - 14:51:16 EDT

Dehai Admin
© Copyright DEHAI-Eritrea OnLine, 1993-2013
All rights reserved