ብምክኒያት መበል 10ይ ዓመት ምምስራት ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊያን ቃለ መሕተት ምስ መስራቲ ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊያን ቀዳማይ ክፋል…

From: Aklilu Abraham <adalvoice_at_gmail.com_at_dehai.org>
Date: Sun, 12 Apr 2015 20:30:27 +0100

ብምክኒያት መበል 10ይ ዓመት ምምስራት ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊያን ስፊሕ ቃለ መሕተት ምስ መስራቲ ኣዳል ድምጺ
ኤርትራዊያን ምስ ጋዜጠኛ አኽሊሉ አብርሃም ስንበት 12/04/2015

ቃለ መሕተት ምስ መስራቲ ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊያን ጋዜጠኛ አኽሊሉ አብርሃም ንምስማዕ ኣብዚ ኣድራሻ
https://adalvoice.wordpress.com/ - ጠውቁ
b4Feo6s2joZs.jpg
(image/jpeg attachment: b4Feo6s2joZs.jpg)

Received on Sun Apr 12 2015 - 15:30:27 EDT

Dehai Admin
© Copyright DEHAI-Eritrea OnLine, 1993-2013
All rights reserved