24 ግንቦት 1991.

From: Ghebrengus Mesmer <gmesmer1_at_yahoo.com_at_dehai.org>
Date: Sun, 12 Apr 2015 02:05:29 +0000 (UTC)

መርሓባ ሰብ ደሃይ።  ድሕሪ ሰላምታ እዛ ትስዕብ ኣብ መርበብ ሓበረታኹም ከተስፍሩለይ ብትሕትና ይሓትት። የቐንየለይ።Received on Sat Apr 11 2015 - 22:05:30 EDT

Dehai Admin
© Copyright DEHAI-Eritrea OnLine, 1993-2013
All rights reserved