ገመል ኤርትራ።

From: Ghebrengus Mesmer <gmesmer1_at_yahoo.com_at_dehai.org>
Date: Mon, 6 Apr 2015 04:58:16 +0000 (UTC)

ሰላማት ሰብ ደሃይ። ክም ወትሩ ኣብ ስራሕኩም ዓወት እምነ። ብምቕጻል እዛ ጽሕፍቲ ኣብ መርበብ ሓበረታኹም ከተስፉሩዋ ብትሕትና ይሓትት።Received on Mon Apr 06 2015 - 00:58:17 EDT

Dehai Admin
© Copyright DEHAI-Eritrea OnLine, 1993-2013
All rights reserved