ከይንጠላለም ዝማሓልና።

From: Ghebrengus Mesmer <gmesmer1_at_yahoo.com_at_dehai.org>
Date: Sun, 5 Apr 2015 07:15:25 +0000 (UTC)

ሰላማት።     ኣብ ስራሕኩም ኣሳልጦ እናተመነኹ፤እዛ ጽሕፍቲ ኣብ መርበብ ሓበረታኹም ከተስፉሩለይ ብትሕትና ይሓትት።Received on Sun Apr 05 2015 - 03:15:26 EDT

Dehai Admin
© Copyright DEHAI-Eritrea OnLine, 1993-2013
All rights reserved