ኤርትራዊት ጓላንስተይቲ ኣብ ሰውራ

From: Ghebrengus Mesmer <gmesmer1_at_yahoo.com_at_dehai.org>
Date: Sat, 4 Apr 2015 00:11:48 +0000 (UTC)

ድሕሪ ሰላምታ፡ ኣብ እትገብሩዎ ሃገራዊ ስራሓት ዓወት እምነየልኩም።  ብምቅጻል እዛ '' ኤርትራዊት ጓላንስተይቲ ኣብ ሰውራ" ትብል ግጥሚ ኣብ መርበብ ደሃይ ከተስፍሩዋ ብትሕትና ይሓትት። Received on Fri Apr 03 2015 - 20:11:49 EDT

Dehai Admin
© Copyright DEHAI-Eritrea OnLine, 1993-2013
All rights reserved