መግለጺ ሚኒስትሪ ጕዳይ ወጻኢ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ የመን

From: Tewolde Bemnet <tewolde_bemnet_at_yahoo.com_at_dehai.org>
Date: Fri, 3 Apr 2015 03:32:20 +0000 (UTC)

ሰላማት።እታ መልእኽቲ፡ ኣብ መርበባትኩም ዘርግሕዋ፡ ሓደራተወልደReceived on Thu Apr 02 2015 - 23:32:21 EDT

Dehai Admin
© Copyright DEHAI-Eritrea OnLine, 1993-2013
All rights reserved