ግጥሚ።

From: Ghebrengus Mesmer <gmesmer1_at_yahoo.com_at_dehai.org>
Date: Thu, 2 Apr 2015 00:50:00 +0000 (UTC)

ድሕሪ ዕዙዝ ሰላምታ፣ ኣብ ስራሕኩም ኣሳልጦ እምነየልኩም። ቐጺለ አዛ ትስዕብ ግጥሚ ኣብ መርበብ ሓበረታኹም ከተስፍሩዋ ብትሕትና ይሓትት።Received on Wed Apr 01 2015 - 20:50:01 EDT

Dehai Admin
© Copyright DEHAI-Eritrea OnLine, 1993-2013
All rights reserved