ንስለ ድሕነት ተጋዳሊት ጸጋ የውሃንስ ሓገዝና ነበርክት "ሃየ ኢደይ ኢድካ ንበል" ....

From: Aklilu Abraham <adalvoice_at_gmail.com_at_dehai.org>
Date: Wed, 1 Apr 2015 16:15:27 +0100

​*ሓገዝኩም እተበርክቱሉ ሕሳብ ባንኪ*

*Bank of America*

*Routing Number 121000358*

*Account Number 325054455072*

*ሓገዝኩም ምስ ኣበርከትኩም ንወልዱ የውሃንስ መጠን ዘበርከትክሞ ገንዘባዊ ሓገዝን ስምኩምን አብ ቁጽሪ 4153788444
ብምግባር ሓብርዎ።*

*ሃየ ኢደይ ኢድካ ንበል።*


______________________.jpg
(image/jpeg attachment: ______________________.jpg)

Received on Wed Apr 01 2015 - 11:15:42 EDT

Dehai Admin
© Copyright DEHAI-Eritrea OnLine, 1993-2013
All rights reserved